Beboere har taget magten over havnefront: Nu klager borger til lokalpolitikere

Beboere i kolonihaveforeningen Nokken har bygget et hegn helt ud til havnefronten, der afskærer andre borgere fra at gå langs vandet ved Islands Brygge. Flere lokalpolitikere går nu ind i sagen.

Gitte Mathiesen bor på Islands Brygge og elsker at gå ture langs vandet ved havnefronten. 

Men et bestemt sted på ruten må hun for en stund gå i en stor bue væk fra vandet.

Flere kolonihaver har nemlig blokeret vejen ved havnefronten, så der ikke er fri gennemgang.

- Der ligger fem-seks huse, der har bygget helt ned til vandet, og de har sat ståltrådshegn op, så man ikke kan komme forbi, og det, synes jeg, ikke er i orden, fortæller Gitte Mathiesen.

Kolonihaverne har anlagt haver og terrasser helt ned til vandkanten og bygget private bådebroer, som de skildrer med er private, og det kan Gitte Mathiesen ikke forstå er lovligt.

- Det er virkelig træls. For mig bekendt skal der være fri passage langs vandet alle steder, så hvorfor ser kommunen gennem fingre med privatiseringen af arealet ved Nokken?, spørger hun undrende.

(Artiklen fortsætter efter billedet)

Beboerne har anlagt deres egne badebroer, som kun de har adgang, og skrevet, at de er private. Foto: Gitte Mathiesen.
Beboerne har anlagt deres egne badebroer, som kun de har adgang, og skrevet, at de er private. Foto: Gitte Mathiesen.

Der må etableres trådhegn, men ikke fast hegn

Gitte Mathiesen har derfor rakt ud til partierne i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune i håbet om, at de kan give hende et svar på, hvorfor der er lukket af for fri passage langs vandet.

Politikerne har nu fået svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen, og det viser sig, at der kan være lange udsigter til, at kommer fri passage langs vandet. 

For i et svar på et spørgsmål om sagen stillet af Niels Bjerrum, som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, skriver forvaltningen følgende:

"Det fremgår af lokalplanen, at der skal være offentlig adgang til stier og fællesarealer. Lokalplanen fastlægger derimod ikke, at der skal være offentlig adgang over havelodder med private huse."

Forvaltningen skriver videre, at der må etableres levende hegn, som kan suppleres af trådhegn. Det er dog ikke tilladt at etablere faste hegn.

Kolonihaveejerne har altså umiddelbart ret til at spærre af for den offentlige adgang, så længe det ikke sker ved hjælp af faste hegn som f.eks. et plankeværk. 

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_

Lokalpolitikere går ind i sagen

I Danmark er der et grundlæggende princip om, at man skal kunne gå langs havet, og det mener SF, at lokalplanen i dette tilfælde spænder ben for.

- De lokalplaner, vi laver, de skal også sikre, at de ønsker vi har for byen, også bliver overholdt, og det er det ikke her. Og det er et problem, for der skal være fri passage til vandet, og derfor er der måske også andre lokalplaner, der skal undersøges, fortæller Astrid Aller (SF), der er medlem af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Også Niels Bjerrum (S) mener, at det er problematisk og påpeger, at der helt principielt skal være adgang og fri passage ved vandet. I den konkrete sag ved Island Brygge er der dog fortsat tvivl om det hegn, der er blevet sat op.

- Hegnet har en karakter, hvor det ikke er alt ved hegnet, der er tilladt ifølge lokalplanen, og jeg har bedt forvaltningen tage ned og undersøge, hvad der ikke er tilladt, siger Niels Bjerrum (S), der også er medlem af Teknik- og Miljøudvalget. 

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Et af de hegn, som er blevet sat op. Foto: Gitte Mathiesen.
Et af de hegn, som er blevet sat op. Foto: Gitte Mathiesen.


Kommunen har mulighed for at ændre det

Historien minder om en sag, vi tidligere har beskrevet her på TV 2 Kosmopol, hvor der langs Strandgade 37 til 67 på Christianshavn var sat hegn op langs havnefronten.

Der blev senere i retten besluttet, at indhegningen skulle fjernes, så havnepromenaden blev tilgængelig for offentligheden.


I området ved Islands Brygge står der i lokalplanerne, at et hegn ikke må spærre for en sti eller promenade langs vandet. Hvis der bliver anlagt en sti, vil den derfor være tilgængelig for offentligheden.

Og det er en mulighed som Socialdemokratiet vil afsøge, hvis der kan findes penge til det.

- Hvis det skal laves om, er der en klausul om, at man som kommune har lov til at lave en promenade eller sti, og der har jeg bestilt et budgetnotat fra forvaltningen, for det er et princip for mig, at man skal kunne passere langs vandet, understreger Niels Bjerrum (S).

Det er også en mulighed, som SF har tænkt sig at undersøge.

- Det er en sag, hvor jeg vil se på, om vi ikke kan finde penge til en sti, for de blå områder betyder lige så meget som de grønne i København, og hvis vi vil have Københavnerne ud i naturen, skal vi sørge for gode adgangsveje, slutter Astrid Aller (SF).

TV 2 Kosmopol har de seneste dage forsøgt at få en kommentar fra Nokken, men det har i skrivende stund ikke været muligt. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik