Boligselskab holder fast i at smide lejere ud: "Boligretten har givet os medhold"

Et stort flertal af beboerne vil have opsigelser trukket tilbage - men boligselskabet fsb ryster ikke på hånden og holder fast.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Står det til beboerne selv og deres naboer, så er der ingen tvivl: Opsigelserne skal trækkes tilbage. Men boligselskabet fsb holder fast: Tre lejemål er opsagt og beboerne skal ud. 

Fronterne er trukket skarpt op efter et langvarigt afdelingsmøde i boligselskabet fsb´s afdeling Blågården, der ligger på Nørrebro i København.

Baggrunden skal findes i den demonstration, lederen af partiet Stam Kurs, Rasmus Paludan gennemførte på Nørrebro i april 2019. 

Palmesøndag blev han henvist til at gennemføre sin lovlige demonstration på Blågårds Plads, men hans adfærd og tilstedeværelse var mere, end en flok lokale beboere kunne rumme. De gik til angreb på politikeren, som måtte fjernes under politibeskyttelse.

Herefter blev angrebene rettet mod politiet, og der var tale om voldsomme optøjer og ildspåsættelser.

Flere personer blev efterfølgende idømt ubetingede fængselsstraffe for deres rolle i urolighederne - og her opstod så årsagen til gårsdagens møde. Med lejelovens 90, stk. 1, nr. 10 i hånden har fsb opsagt tre lejemål, hvor beboerne er i familie med de personer, der blev dømt.

Paragraffen giver boligselskaber mulighed for at opsige beboere, hvis lejere - eller medlemmer af deres husstand begår lovovertrædelser og idømmes ubetinget fængselsstraf. Den strafbare lovovertrædelse skal være begået inden for en radius af en kilometer fra lejemålet.

Utryghedsskabende adfærd

Målet med loven er at skabe øget tryghed i boligområderne. Og når boligselskaberne opsiger folk med paragraf 90 i hånden, så mener de, at der er tale om utryghedsskabende personer.

quote Det er boligselskabets adfærd, der er utryghedsskabende - ikke lejernes.

Anja Brinch, Lejernes Retshjælp

- Men her er det ikke lejerne, der er utryghedsskabende. Ingen sætter spørgsmålstegn ved de domme, der er givet. Men de dømte flyttede fra lejemålene, før fsb reagerede. Alligevel har fsb opsagt de tre lejemål. Og det er boligselskabets adfærd, der er utryghedsskabende - ikke lejernes, siger Anja Brinch, der deltog i onsdagens afdelingsmøde som repræsentant for Lejernes Retshjælp.

Der er mere end 800 lejemål i fsb Blågården. På onsdagens møde var 180 husstande og 68 fuldmagter repræsenteret. Hver husstand har to stemmer - og en fuldmagt repræsenterer ligeledes to stemmer.

Støtte til opsagte lejere

Deltagerne stemte via håndsoprækning. Først handlede det om, hvorvidt ophævelsen af de tre lejekontrakter skal trækkes tilbage. 490 stemmer støttede ifølge Anja Brinch fra Lejernes Retshjælp forslaget, mens seks gik imod.

Herefter diskuterede beboerne et forslag om, hvorvidt fsb skal nedsætte en beboergruppe, der skal fastsætte kriterier for i hvilke tilfælde selskabet skal bruge lejelovens paragraf 90 til at opsige lejemål - således, at der bliver tale om individuelle bedømmelser. (Fsb understreger over for TV 2 Lorry, at der  er tale om individuelle bedømmelser). 488  stemte for,  fire stemte imod og fire undlod at stemme.

Vi har spurgt Pia Nielsen, der er direktør i fsb Drift, Byg og Jura, hvordan selskabet har tænkt sig at reagere på afstemningen. I et skriftligt svar til TV 2 Lorry skriver hun:

- Beslutninger fra det ekstraordinære beboermøde i Blågården i går aftes vil nu blive behandlet på et kommende møde i fsb’s organisationsbestyrelse. Det blev også nævnt på mødet i går, at repræsentanter for Blågården vil stille de vedtagne punkter som forslag på fsb’s kommende repræsentantskabsmøde.

Anja Brinch fra Lejernes retshjælp bor selv i en anden fsb-afdeling og deltog i onsdagens beboermøde. Hun er ikke i tvivl om, hvad der bør ske nu.

- Hovedbestyrelsens (organisationsbestyrelsen, red) opgave er at implementere det, der vedtages i lokalafdelingerne. Den opgave skal de give videre til administrationen. Men tingene er vendt på hovedet, så hovedbestyrelsen selv synes de er boligselskab – over for beboerne. Hovedbestyrelsen repræsenterer alle lokalafdelingerne, men de modarbejder beboerne. Det er ikke beboerdemokrati her, selv om det hedder sig, at det er der, siger hun.

Og der er foreløbig ikke noget, der peger på, at fsb har planer om at ændre kurs. I mailen til TV 2 Lorry skriver direktør Pia Nielsen nemlig:

- I de tre aktuelle sager fra Blågården har Boligretten givet fsb medhold i, at ophævelserne efter lejelovens § 90, stk. 1, nr. 10, er berettiget.

Venter på Landsrettens dom

Sagerne er anket til landsretten, og herfra afventer fsb den endelig afgørelse.

Tidligere på sommeren spurgte Enhedslistens Rosa Lund boligminister Kaare Dybvad Bek (S) til reglerne.

"Vil ministeren redegøre for, om udlejer har pligt til at anvende almenlejelovens paragraf 90, stk 1, nr 10 eller om udlejer kan foretage en individuel vurdering af lejer og vælge ikke at ophæve lejemålet, selv om lejer eller medlemmer af lejers husstand er idømt fængselsstraf i overensstemmelse med det i bestemmelsen beskrevne, spurgte hun.

Svaret var, at udlejerne ikke har pligt til at opsige beboerne.

"Det vurderes, at der ikke i medfør af almenlejelovens paragraf 90, stk 1, nr 10 indeholdes en forpligtelse for udlejer til at ophæve udlejer, og at udlejer derfor vil kunne foretage en individuel vurdering af lejeren"

Ministeren bekræftede altså, at boligselskabet ikke har pligt til at opsige lejerne - men at de kan foretage en individuel vurdering - som så kan føre til opsigelse. Og det har fsb ifølge direktør Pia Nielsen gjort.


quote Hver sag skal vurderes individuelt og der er således ingen automatik i vurderingen

Pia Nielsen, direktør, fsb

- Det er meget indgribende at miste sin bolig, men opsummeret har Folketinget med den nye lovgivning givet boligorganisationerne en tydelig pligt til at være ekstra opmærksomme på, om kriminalitet giver utryghed i boligområdet og om der på denne baggrund skal ske ophævelser. Hver sag skal vurderes individuelt og der er således ingen automatik i vurderingen. Den endelig afgørelse af, om ophævelsen er berettiget ligger hos domstolene, skriver Pia Nielsen.

Hun påpeger også, at selskabet har foretaget en vurdering af, hvordan den pågældende kriminalitet påvirker området, og om en ophævelse af lejemålet vil kunne godkendes af domstolene.

Fsb: Dette indgår i den individuelle vurdering.

Boligselskabet fsb skriver til TV 2 Lorry, at de har foretaget individuelle vurderinger, og at de dermed har levet op til det svar, boligministeren har givet Enhedslistes Rosa Lund.

 Fsb skriver:

- I den individuelle vurdering af, hvorvidt en kriminel handling er utryghedsskabende, indgår flere elementer: Centralt er gerningens grovhed i forhold til gerningens konkrete og generelle utrygskabende karakter for beboere og boligområdet. I vurderingen vil det f.eks. indgå, hvem der er forurettede og hvor det er foregået, herunder:

• Hvis det er andre beboere, der er forurettede – fx har oplevet vold, trusler, afpresning, røveri m.v. – er det meget sandsynligt, at der vil ske ophævelse.

• Hvis myndigheder - især politi, ambulance og brandvæsen – hindres i at udføre deres arbejde, vil det også alt andet lige fører til ophævelse af lejemålet.

• Hvis gerningen bliver begået i yderkanten af 1 kilometergrænsen, vil det i udgangspunktet blive vurderet som af mindre utrygskabende karakter.


Fsb står fast, selv om beboerne vil noget andet. Argumentet er tryghed.

Anja Brinch - selskabet har vel en pointe. Det er en af deres opgaver at skabe tryghed for beboerne. Og de dømte har jo ikke udvist tryghedsskabende adfærd?

- Hvis det var en adfærd, som kommer til udtryk jævnligt,  så har boligselskabet en pligt til at skabe ro. Men de tre dømte har ikke udvist den adfærd hverken før eller efter. Demonstrationen blev uventet flyttet hen til Blågårds Plads, og den adfærd, vi så - skete hverken før eller efter. Det var da Rasmus Paludan og demonstrationen, der var utryghedsskabende, mener Anja Brinch fra Lejernes Retshjælp og tilføjer:

- Når 2000 naboer skriver under på, at de her beboere ikke er utryghedsskabende – hvordan kan boligselskabet så bruge det som argument?

Tavs lokalformand

TV 2 Lorry ville gerne have talt med Bjarke Kværnø, der er formand for fsb`s afsdelingsbestyrelse i Blågården, men han ønsker ikke at udtale sig.

_

_

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_Nyheder

flåter TBE borrelia skadedyr sygdomme natur

Vaccinationssteder er lagt ned af danskere, der vil have skud mod alvorlig flåtvirus

Soho House Copenhagen

Nu kan rigmandsklubs ønske gå i opfyldelse: Men den lokale beboerforening er ikke tilfreds

Hjertestop hjælp_07-06-2023_21-53___l7n7

Claus efterlyste sine redningsmænd efter hjertestop: Mie var med til at trykke livet tilbage i hans krop

Vis mere
politiagent Louise Borglit drab drabssag Elverparken Herlev efterforskning retssag

Onkel blev ringet op af tiltalt på drabsdag: ”Han virkede meget langt ude”

Dolol

Blev ikke set som et stort problem: Brug af opioider blandt unge er nu en national tendens

Vis mere