Efter uroligheder er der igen demo: Arrangører opfordrer til civile anholdelser for at sikre ro

Lørdag går demonstranter igen på gaden for at demonstrere mod regeringens håndtering af covid-19. De ønsker en fredelig demonstration.

Øldåser, tændte fakler og fyrværkeri fløj om ørerne på demonstranter og kampklædte politifolk, da gruppen 'Men in Black' sidste lørdag demonstrerede mod epidemiloven i København.

Demonstrationen udviklede sig til voldsom tumult mellem politi og demonstranter. Kampklædte betjente trak kniplerne, 18 personer blev anholdt.

quote Vi kan desværre se, at politiet eskalerer situationen. Det var en del af deres gameplan at eskalere situationen, så vi vil sørge for, at det ikke kan ske

Flemming Blicher, medarrangør af demonstrationen

Lørdag går demonstranter igen på gaden i København. Denne gang er det 'Folkebevægelsen for Frihed,' der demonstrerer mod epidemiloven og regeringens indsats mod corona.

- Problemet er, at vi har smadret vores lands økonomi i atomer og ruiner på grund af covid-19. Nu vil vi have sandheden omkring hele corona-cirkusset, siger en demonstrationens medarrangører, Flemming Blicher til TV 2 Lorry.

Selv samme mand blev anholdt i december efter at have opfordret sine mange følgere på Facebook til at "opspore" en navngiven sygeplejerske og "stille hende til ansvar" for at medvirke til frygtpropaganda.

Han er siden blevet løsladt.

Bomberør affyres mod Københavns Rådhus under demonstrationen "for frihed" lørdag den 9. januar.
Bomberør affyres mod Københavns Rådhus under demonstrationen "for frihed" lørdag den 9. januar.
Foto: Jonas Moestrup / TV 2

Flemming Blicher og hans medarrangører ønsker en fredelig demonstration, oplyser han til TV 2 Lorry, hvilket også fremgår af en længere tekst med instrukser til demonstranterne i "Folkebevægelsen for Friheds" Facebook-side. En side, der har 26.000 medlemmer.

Ønsket er især opstået i lyset af sidste weekends uroligheder, hvilket har fået arrangørerne til at opfordre til, at demonstranterne sætter sig ned på jorden, hvis de oplever, at der er optakt til uro - samt at arrangørerne foretager civile anholdelser:

"Vi arrangører foretager civil anholdelse efter Retsplejelovens §755 stk. 2 af personer, som fremkalder opløb med det forsæt at øve eller true med vold på person eller gods, uanset om det er privatpersoner, betjente i civil eller betjente i uniform, der gør det", lyder det.

At arrangørerne skal foretage civile anholdelser bakkes op af Flemming Blicher, som siger, at det skal være med til at skabe ro omkring demonstrationen:

Politiet trak stavene flere gange i forsøget på at opløse demonstrationen lørdag den 9. januar.
Politiet trak stavene flere gange i forsøget på at opløse demonstrationen lørdag den 9. januar.
Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

- Det er umuligt, i en menneske mængde på 2.000, at der ikke er en, der kommer til at træde ved siden af. Hvor der er mennesker, er der gode æbler og dårlige æbler. Skulle der være et dårligt æble, der vil ødelægge det for andre, så skal vi sikre, at det ikke lykkes med det.

- Så det er for at signalere både til de rådne æbler, der måtte være i demoen, men også i forhold til politiets ageren, at vi vil have en fredelig demonstration, lyder det fra medarrangøren, som ikke mener, at de civile anholdelser i sig selv kan skabe den uro, de ønsker at undgå.

Retsplejeloven § 755

§ 755Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre.

Stk. 2. Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.

Stk. 3. Finder opløb sted, hvorunder der øves eller trues med vold på person eller gods, eller er slagsmål, hvori flere har deltaget, resulteret i drab eller betydelig legemsbeskadigelse, og den eller de skyldige ikke med sikkerhed kan udpeges, kan politiet anholde enhver, der er til stede, og som kan mistænkes for strafbar deltagelse.

Stk. 4. Anholdelse må ikke foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

Stk. 5. Efter politiets begæring kan beslutning om anholdelse træffes af retten.

Kilde: Danskelove.dk

Adspurgt, om opfordringen skal forstås som, at demonstranterne også vil foretage civile anholdelser af betjente, lyder svaret fra Flemming Blicher:

- Civile anholdelser er en mulighed, uanset om du er med i demoen i morgen, eller bevæger dig rundt i samfundet.

Flemming Blicher mener, at scenerne fra demonstrationerne i lørdags understreger, at det var en del af politiets plan fra starten at få situationen til at "eskalere".

- Vi kan desværre se og høre fra øjenvidner, at politiet eskalerer situationen. I lørdags var politiet klar. Det var en del af deres gameplan at eskalere situationen, så vi vil sørge for, at det ikke kan ske, siger han.

quote Jeg kan love demonstranterne, at hvis alt foregår roligt, er det, de vil se omkring, glade politifolk med hvide kasketter

Peter Dahl, Københavns Politi

Politiet: Godt budskab - men drop de civile anholdelser

Det afviser ledende politiinspektør, Peter Dahl, som desuden er chef for beredskabet i Københavns Politi, blankt.

Politiinspektøren forklarer, at uroligheder lørdag først begyndte, da der fra talerstolen på Rådshuspladsen blev opfordret til at "smadre byen på en ikke-voldelig måde".

Før da var demonstrationen foregået roligt uden politiets indblanding.

- Jeg kan love demonstranterne, at hvis alt foregår roligt, er det, de vil se omkring sig, glade politifolk med hvide kasketter, siger Peter Dahl.

Det opslag, som TV 2 Lorry henviser til her, som er skrevet af arrangørerne af den kommende demonstration, vakte faktisk glæde hos politiinspektøren, forklarer han.

Der blev holdt taler i en lille halv time, inden demonstrationen bevægede sig mod Strøget lørdag den 9. januar. Fra talerstolen lød en opfordring til at "smadre byen på en ikke-voldelig måde"
Der blev holdt taler i en lille halv time, inden demonstrationen bevægede sig mod Strøget lørdag den 9. januar. Fra talerstolen lød en opfordring til at "smadre byen på en ikke-voldelig måde"
Foto: Jonas Moestrup / TV 2

Bortset fra punktet om de civile anholdelser tolker han det som, at demonstranterne - i lighed med politiet - ønsker en fredelig demonstration. Her henviser han især til punktet om, at demonstranterne vil sætte sig ned på jorden, hvis der skulle opstå uro.

- Det sender et budskab om, at man ønsker en fredelig demo. De her mennesker har demonstreret det sidste halve år. Det har aldrig givet anledning til konfrontationer. Derfor er vi ærgerlige over, at nogen af demonstrationerne udvikler sig voldeligt, siger Peter Dahl med henvisning til urolighederne ved 'Men in Black's demonstration.

- Der er bøller, der har en anden dagsorden, der benytter sig af det her til at udtrykke sig på en måde, der er knap så heldig.

Politinspektøren mener dog, at 'Folkebevægelsen for Frihed' bør fjerne punktet om civile anholdelser i deres opslag:

- Det, man skal huske, er, man også selv kan komme i klemme. Det skal gøres så skånsomt som muligt, og man skal jo aflevere pågældende til politiet hurtigst muligt. Hiver man paragraf 2 ud af opslaget, så synes jeg, vi står tilbage med et rigtig godt budskab.

"Men in Black" demonstrerede på Rådhuspladsen og videre ud i gaderne i København lørdag den 9. januar 2020. "Frihed for Danmark - vi har fået nok" blev der råbt fra deltagerne. Demonstrationen forsøgte at gå til Christiansborg, men blev bremset og opløst af politiet.
"Men in Black" demonstrerede på Rådhuspladsen og videre ud i gaderne i København lørdag den 9. januar 2020. "Frihed for Danmark - vi har fået nok" blev der råbt fra deltagerne. Demonstrationen forsøgte at gå til Christiansborg, men blev bremset og opløst af politiet.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Københavns Politi forsøger fredag at få fat i arrangørerne af lørdagens demonstration, fordi de ønsker en dialog omkring, hvordan demonstranterne i samarbejde med politiet kan sikre, at alt foregår fredeligt, når de går afsted lørdag.

Demonstrationen finder sted på Bertel Thorvaldsens Plads i København. Den starter kl. 12, slutter kl. 17, og fra 17-19 er der fakkeloptog gennem byen.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik