Endelig: Længe ventet strand åbner til sommer

Den nye badestrand i Valbyparken i København bliver officielt åbnet til sommer, selvom badevandet kun er af tilfredsstillende kvalitet.

Så skulle den være god nok.

Til sommer åbner badestranden i Valbyparken officielt. Og det bliver med mulighed for, at man kan hoppe i bølgen blå.

Det sker ni år efter annonceringen om, at beboerne i området kunne se frem til en lokal sandstrand, og selvom der undervejs har været uvished om, hvorvidt badevandskvaliteten ville være god nok til, at man kunne bade.

Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune har nemlig besluttet, at badestranden kan åbne, selvom badevandet kun har opnået en ’tilfredsstillende’ kvalitet. Det oplyser Valby Lokaludvalg på dets hjemmeside.

Det er en nyhed, som glæder Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

- Jeg er rigtig glad for, at badestranden endeligt bliver færdig. Og jeg er især glad på de lokales vegne. Jeg ved, at københavnerne i Sydhavn og Valby har ventet længe og virkelig glædet sig til at kunne bruge stranden og vandet, og derfor er det selvfølgelig dejligt, at vi nu kan imødekomme deres ønske, skriver hun i en skriftlig kommentar til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Jeg glæder mig personligt selv til at tage en tur forbi stranden i løbet af sommeren til forhåbentlig en masse glade mennesker, som bruger den nye strand og de muligheder, den giver. 

Ifølge den godkendte indstilling fra teknik- og miljøforvaltningen vil borgerne kunne følge med i den aktuelle badevandsstatus og dermed, hvorvidt det er muligt at bade eller ej via online varslingssystem og varslingstavler på stranden.

Urenset spildevand

Sidste sommer kunne TV 2 Lorry fortælle, at på daværende var uvist, om det overhovedet ville være muligt at bade i området, når stranden i Valbyparken ville blive indviet i 2021.  

Dengang var det netop badevandskvaliteten, der var årsag til, at Københavns Kommune ikke ville love, at man kunne hoppe i vandet fra stranden i Valbyparken. 

Da der blev lavet forundersøgelser til stranden, blev badevandskvaliteten nemlig undersøgt og betegnet som 'dårlig'. 

Det skyldtes primært udledning af urenset spildevand fra de to nærliggende vandløb Harrestrup Å og Gåsebækrenden, der begge løber ud i Kalveboderne, som farvandet ud for stranden i Valbyparken hedder. 

Københavns Kommune håbede dengang, at man kunne nå at leve op til kravene for 'god' badevandskvalitet, inden stranden åbner.

Og det håb har altså nu næsten fået ben at gå på.

Badevandskvaliteten betragtes nemlig som ’tilfredsstillende’ og derfor bliver det altså muligt at hoppe i vandet, hvis man besøger stranden til sommer.

Forvaltningen forventer ’god’ badevandskvalitet i 2027

Københavns Kommune har fået foretaget undersøgelser af badevandet i både 2019 og 2020.

Af teknik- og miljøforvaltningens indstilling fremgår det, at badevandet begge år har haft ’tilfredsstillende’ badevandskvalitet, hvilket er en dårligere vandkvalitet end ’god’.

Grænseværdierne for bakterier i badevandet ved henholdsvis god og tilfredsstillende kvalitet er dog næsten ens. Forskellen handler om, i hvor lang tid grænseværdien overskrides, og stranden dermed lukkes for badning.

Ved god badevandskvalitet må stranden sammenlagt være lukket i op til fem dage i badesæsonen fra den 1. juni til den 1. september, mens det ved ’tilfedsstillende’ badevands kvalitet må være lukket i op til ti dage.

Kommunen arbejder dog fortsat målrettet mod at forbedre vandkvaliteten yderligere.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at der går nogle år, før badevandskvaliteten er så god, som vi gerne vil have den til at være, skriver Ninna Hedeager Olsen og uddyber, at man i øjeblikket er i gang med flere indsatser, som skal forbedre badevandets kvalitet yderligere i fremtiden.

På baggrund af indsatserne forventer både Ninna Hedeager Olsen samt teknik- og miljøudvalget, at der kan opnåes 'god' badevandskvalitet i 2027. 

Da TV 2 Lorry i sommeren 2020 satte fokus på spildevand i Øresund, besøgte vi blandt andet den kommende strand i Valbyparken. Se eller gense indslaget nedenfor.

Arbejdet med stranden er færdigt næste år - det er renoveringen af kloaksystemet ikke

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik