Her ryger 66 p-pladser i det indre København - borgmester jubler, mens handelsforening sukker

Første etape af et nyt forsøg med bilfrie byrum i den københavnske middelalderby er netop skudt i gang. Meningerne er dog delte.

Torsdag kunne fodgængerne i det centrale København opleve et særsyn.

Her er strækningen i de tre travlt befærdede gader Hyskenstræde, Naboløs og Klosterstræde blevet omdannet fra bilgade til gågade med træer, bænke og nymalede striber.

Det er første etape i et større forsøgsprojekt med fem nye byrum til fodgængere i Middelalderbyen – som indvies den 18. juni og løber frem til udgangen af september måned.

Projektet skal tilgodese hverdagslivet og de bløde trafikanter. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig til at se de nye byrumsforsøg i aktion.

- Jeg håber, vi får nogle erfaringer med omkring, hvordan vi kan bruge byrummene til noget andet end parkering. For eksempel hvordan vi skaber nogle gode byrum, som københavnerne, der bor herinde, kan bruge til noget bedre, siger hun til TV 2 Lorry.

Strækningen Hyskenstræde-Naboløs-Klosterstræde i Indre København er blevet omdannet fra bilgade til gågade med træer, bænke og nymalede striber.
Strækningen Hyskenstræde-Naboløs-Klosterstræde i Indre København er blevet omdannet fra bilgade til gågade med træer, bænke og nymalede striber.
Foto: TV 2 Lorry

Byrumsforsøgene udspringer af en række anbefalinger, som en nedsat borgersamling præsenterede i 2019, og som Ninna Hedeager Olsen var særligt begejstret for.

Der nedlægges i alt 66 parkeringspladser i forsøgsperioden. 

Udover den førnævnte strækning vil der også blive fjernet parkeringspladser fra Vestergade, Skindergade, Dyrkøb samt Lille Kongensgade – Store Kirkestræde.

Her ses et kort med de strækninger, hvor der bliver fjernet parkeringspladser i forsøgsperioden.
Her ses et kort med de strækninger, hvor der bliver fjernet parkeringspladser i forsøgsperioden.
Foto: TV 2 Lorry

Handelsforening stiller sig kritisk 

Det er dog ikke alle, der er enige i, at man skal fjerne flere parkeringspladser fra et område, hvor det i forvejen er meget svært at finde et sted at parkere sin bil.

Handelsstandsforeningen i Indre By, KBH - Commerce & Culture, mener, at timingen er dårlig, nu når butikkerne har lidt under coronakrisen, og der er færre turister.

- Vi ser ind i en sæson uden udenlandske turister her i Indre By, så vi har altså bare brug for alle de besøgende vi overhovedet kan få, siger Maja Tini Jensen, direktør i KBH - Commerce & Culture, til TV 2 Lorry.

Maja Tini Jensen, der er direktør i KBH - Commerce & Culture, er ikke begejstret for forsøget.
Maja Tini Jensen, der er direktør i KBH - Commerce & Culture, er ikke begejstret for forsøget.
Foto: TV 2 Lorry

Hun fortæller desuden, at de manglende parkeringspladser også volder flere butikker problemer, når de skal have varer leveret.

- Vi er ret bekymrede. Hvis du står her et øjeblik, vil du se de massive udfordringer, man har med varelevering.

- Jeg håber, at Københavns Kommune vil lave nogle grundige analyser af konsekvenserne og at de vil inddrage de erhvervsdrivende, lyder det fra Maja Tini Jensen.

quote Der kommer sikkert til at være nogle negative erfaringer og noget, hvor vi skal gøre det på en anden måde

Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune


Butiksejer: - En bob-bob løsning

Emilie Schram, der er indehaver af dametøjsbutikken Rêve de renard i Hyskenstræde, er umiddelbart positiv over for idéen med at få biltrafikken ændret.

Hun fortæller, at de fleste af butikkens kunder alligevel kommer på cykel eller med metroen.

- Der har faktisk været flere biler de sidste par uger end nogensinde. Hvis man kan få ændret biltrafikken, så synes jeg, idéen med projektet er rigtig god. Men indtil videre synes jeg, løsningen her er sådan lidt bob-bob siger hun til TV 2 Lorry.

Emilie Schram er indehaver af dametøjsbutikken Rêve de renard i Hyskenstræde, hvor første etape af det bilfrie byrumsprojekt netop er skudt i gang.
Emilie Schram er indehaver af dametøjsbutikken Rêve de renard i Hyskenstræde, hvor første etape af det bilfrie byrumsprojekt netop er skudt i gang.
Foto: TV 2 Lorry

Enhedslistens hede drøm

Det har gennem mange år været et stort ønske fra Enhedslisten at bilerne skulle helt ud af middelalderbyen. Morten Kabel foreslog det, da han var teknik- og miljøborgmester i perioden 2014 til 2017.

Med det nuværende byrumsforsøg er der med andre ord tale om en slags light-udgave af partiets hede, politiske drøm.

Spørger man den nuværende teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, er det da også fortsat Enhedslistens ambition at få bilerne helt ud af det indre København.

- Vi har diskuteret det rigtigt meget, og vi vil have en Middelalderby uden andet trafik end den allermest nødvendige, siger hun til TV 2 Lorry.

Teknik- og miljøborgmester Ninna  Hedeager Olsen (EL) glæder sig til at se resultaterne af projektet, der løber til udgangen af september.
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig til at se resultaterne af projektet, der løber til udgangen af september.
Foto: TV 2 Lorry

Under den kommende forsøgsperiode bliver der indsamlet data om bylivet og arrangeret forskellige debatarrangementer, der alt sammen indgår i arbejdet med de permanente løsninger i samlet byrums- og trafikplan for hele Middelalderbyen.

På spørgsmålet om, hvorvidt Ninna Hedeager Olsens holdning til biler i Middelalderbyen vil blive påvirket, hvis det viser, at det går negativt ud over de forretningsdrivende, svarer hun:

- Der kommer sikkert til at være nogle negative erfaringer og noget, hvor vi skal gøre det på en anden måde.

Der skal blandt andet nedlægges 13 p-pladser her i Skindergade i forsøgsperioden. Der vil desuden komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.
Der skal blandt andet nedlægges 13 p-pladser her i Skindergade i forsøgsperioden. Der vil desuden komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.
Foto: TV 2 Lorry

Forslagene til byrums- og trafikplanen forventes at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget medio 2022 for derefter at komme i offentlig høring.

- Det er også idéen med de fem forsøg at prøve noget af, og der har det været vigtigt for os at være modige med ikke kun at prøve ting, vi er helt sikre på virker, for det lærer man ikke særlig meget af, lyder det fra Ninna Hedeager Olsen.

Fakta om de fem byrum til fodgængere i Middelalderbyen

  1. Vestergade. Forsøget har fokus på natteliv og adfærd. Det undersøges, hvordan indretning af byrummet kan bidrage til at forebygge og begrænse støj fra nattelivet og generende bilkørsel i samarbejde med politiet, Kultur- og Fritidsforvaltningen og beværtningerne. Der nedlægges op til 13 parkeringspladser i forsøgsperioden. Gaden vil fortsat være cykelgade.

  2. Skindergade. Forsøget afprøver indretning som gågade med cykling og kørsel tilladt med inspiration fra Strædet. Forsøget undersøger muligheder for levende og varieret hverdagsliv for beboere og besøgende i en gade, hvor fodgængere har første prioritet, hvor der er butikker med levende kantzoner, og hvor der også er steder, der inviterer til ophold, uden at man skal købe noget. Forsøget undersøger balancen mellem kommerciel og ikke-kommerciel brug af byrummet, samt balancen mellem fodgængere, cykler og biler. Der nedlægges 13 p-pladser i forsøgsperioden. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

  3. Dyrkøb. Forsøget har fokus på at skabe et markant grønnere byrum, en oase for ro og ophold, på en plads, der i dag er præget af parkering. Forsøget undersøger muligheden for med midlertidige træer og bænke at skabe intimitet og ro på pladsen langs med Domkirken, så der bliver et grønt hjørne med eftermiddagssol og roligt byliv på den del af pladsen, der er tættest på Fiolstræde/Skindergade. Der nedlægges 19 p-pladser i forsøgsperioden. Dyrkøb får status af gågade. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

  4. Klosterstræde - Hyskenstræde - Naboløs. Fokus på at skabe en smutvej, en forbindelse mellem Gammel Strand, Strøget og Skindergade med bedre forhold for fodgængere. Forsøget skal bidrage til en hensynsfuld adfærd og balance mellem fodgængere, cyklister og varelevering i det meget smalle byrum og muligt samarbejde med beboere i gaden om midlertidigt grønt. Der nedlægges 12 p-pladser i perioden. Gaden får status af gågade med cykling og beboerkørsel tilladt samt varekørsel tilladt 04-11. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.

  5. Lille Kongensgade – Store Kirkestræde. Forsøget afprøver indretning som gågade med kørsel tilladt, hvor cykler og biler må køre på fodgængernes præmisser inspireret af Strædet. Fokus på samarbejde med erhvervsliv og kulturinstitutioner, muligheder for hverdagsliv og ophold, både det kommercielle og det ukommercielle byliv. Der nedlægges 9 parkeringspladser i forsøgsperioden. Gaden får status af gågade med cykling og beboerkørsel tilladt samt varekørsel tilladt 04-11. Der vil komme stribet belægning på vejbanen, der skal signalere fortrinsret for fodgængere.Kilde: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning

Spørg Os - Afstemning

_