Københavnerne dumper i affaldssortering: "Jeg er virkelig, virkelig ærgerlig"

København er langt fra mål hvad angår affaldssortering.

Rettelse
Artiklen er opdateret, så det ikke længere fremgår, at skraldemændenes primære kritik er de manglende restaffaldscontainere, men at det i stedet primært drejer sig om den manglende vejledning fra kommunen. Et afsnit med kommentarer fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er desuden tilføjet.

70 procent. 

Så meget af københavnernes husholdningsaffald skal sorteres og genanvendes i 2024. Det besluttede politikerne i Københavns Kommune tilbage i 2018. 

Men sådan ser virkeligheden ikke ud. Langt fra. 

I dag bliver blot 43,2 procent af skraldet genanvendt. 

Det overrasker ikke Renovationsgruppen i 3F Kastrup, der repræsenterer 600 skraldemænd i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.

- Vi har hele tiden vidst, at målet om at genanvende 70 procent inden årets udgang ikke er muligt med den måde, som København har valgt at gribe opgaven an på ved at presse de nye ordninger ind i folks stuer uden hjælp, dialog og vejledning, skriver de i en pressemeddelelse.

Skraldemændene ærgrer sig over, at de ikke er blevet taget med på råd, da de er eksperterne på byens demografi og sammensætning, skriver de. 

Skraldemændene er desuden udfordrede af, at kommunen ifølge dem har fjernet halvdelen af containerne til restaffald for at få københavnerne til i højere grad at sortere deres affald. 

Det betyder ifølge skraldemændene, at affaldet i stedet "ligger og flyder på gader og stræder" og skaber "rotteproblemer og udsættelser for smitte af aerosoler og mikroorganismer", skriver de. 

Skraldemændene foreslår, at kommunen inddrager både skraldemænd og københavnere i en plan for tilvænning og kulturændring for at nå målsætningen.

- Skraldemændene ønsker og er fortaler for sortering, men ikke på bekostning af arbejdsmiljøet, skriver de. 

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_

Dialogen har været der

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser til TV 2 Kosmopol, at de er enige med skraldemændene i, at affaldssortering er en stor udfordring, og at det tager tid at ændre vaner. 

- Vi har som forvaltning sat forskellige initiativer i gang, og vi har arbejdet meget fokuseret med at skabe hjælp, dialog og vejledning til københavnerne, skriver forvaltningen i en mail og peger på, at det blandt andet er sket via information på kommunens hjemmeside, i kampagner, historier i pressen og et husstandsomdelt blad. 

Forvaltningen understreger, at den har været i tæt dialog med skraldemændene igennem ARC, der står for affaldsindsamlingen i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner, hvad angår mængden af restaffaldscontainere.

- Det er en politisk beslutning at justere beholdervolumen for restaffald. Her har vi kunnet se, at københavnerne sorterer mere, når der er god plads til affald som plastik og pap og mindre til restaffald, skriver forvaltningen: 

- I forbindelse med evalueringen af forsøget med beholdervolumen valgte vi at beholde mere plads til restaffald end planlagt. Det skete blandt andet på baggrund af ønske fra skraldefolkene - netop for at undgå overfyldninger og for at sikre deres arbejdsmiljø.

Forvaltningen kan derfor ikke genkende billedet af, at affaldet skulle "ligge og flyde". 

Ærgerligt

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfod (EL), erkender, at målet om de 70 procent er urealistisk at nå for i år. 

- Det er jeg virkelig, virkelig ærgerlig over, siger hun til TV 2 Kosmopol. 

Er det ikke uambitiøst, at I ikke kan komme højere op end godt 43 procent?

- Vi skal højere op end 43 procent. Det er der slet ingen tvivl om, at vi skal, siger Line Barfod.

Men hvordan kan det være så svært at komme højere op?

- Der er mange ting, der skal til. Og det har bare vist sig, at det er svært at ændre vaner, og der skal nogle bedre rammer til, siger hun. 

Er det overhovedet realistisk at nå op på 70 procent?

- På sigt tror jeg bestemt, at vi kan. Københavnerne er supergode til at tage ting til sig, det tager bare noget tid. Og vi skal have skabt rammerne og finde ud af, hvad er det så er for rammer, der skal til for at gøre det nemt, siger Line Barfod.

Borgmesteren skal på mandag debattere sagen med Teknik- og Miljøudvalget.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik