Kommune ville tage fysisk handicappede Otilias frihed: Nu har hun vundet

Otilia blev pålagt at skulle under tvunget værgemål til trods for, at nye lægedokumenter modarbejdede Københavns Kommunes argumenter i sagen. Nu har hun vundet sagen over kommunen.

19-årige Otilia Paula Heilmann lider af fysiske handicaps. Hun har brug for hjælp i alle døgnets timer og har derfor søgt om en Borgerstyret Personlig Assistance for at kunne få en hverdag til at fungere.

Otilia er dog normalt kognitivt begavet og fungerer som en gennemsnitlig 19-årig. Den eneste forskel er, at hun kommunikerer skriftligt gennem en tavle, som hendes hjælper aflæser.

Københavns Kommune mente dog alligevel, at Otilia burde have en værge til at varetage alle personlige forhold. De mente ikke, at hun kan agere arbejdsleder, da de ikke længere ville acceptere hendes kommunikation.

Det kom pludseligt for Otilias mor, Margit Jonsson:

quote Den her sag er bare hovedrystende, og det er en af de sager, der falder fuldstændig uden for skiven og simpelthen ikke burde være mulig.

Thomas Taguchi, partner og advokat hos Bremer Advokater

- Fra forvaltnings side har de ikke ytret noget om, at Otilia skal under tvunget værgemål, og at hun ikke er i stand til at give informeret samtykke. Der er ikke en eneste, der har nævnt det her. Hendes kommunikationsmetode har været accepteret siden hendes barndom. Der er ikke en eneste i hendes tilsynsrapporter - fordi hun er hjemmetrænet - som har nævnt, at det skulle være et problem, fortæller Margit Jonsson.

Efter en lang og sej kamp har Otilia Paula Heilmann og hendes familie nu vundet sagen over Københavns Kommune, og Otilia skal ikke i tvungen værgemål.

Flere advokater, en tilbagetrukket lægeerklæring og en selvbetalt neuropsykologisk test for 61.000 kroner. Alt det skulle der til for at ændre afgørelsen i Otilia Paula Heilmanns værgemålssag i Københavns Kommune.

Otilias mor, Margit Jonsson, er rystet over, at Københavns Kommune pludselig mener, at hendes datter skal under værgemål. Foto: Linea Madeline Grøndal, Patricia Hvidt & Sabatina Thi Dieu/RUC undersøger
Otilias mor, Margit Jonsson, er rystet over, at Københavns Kommune pludselig mener, at hendes datter skal under værgemål. Foto: Linea Madeline Grøndal, Patricia Hvidt & Sabatina Thi Dieu/RUC undersøger

Kommunen fastholdt forældede dokumenter

Da Otilia var to år og syv måneder, udarbejdede hendes læge en lægeerklæring, der indikerede, at Otilia er mentalt retarderet. En lægeerklæring, som den daværende speciallæge Niels Michelsen sidenhen har trukket tilbage.

- Samlet må jeg derfor anføre, at min første undersøgelse af Otilia af 2.2.2003 under ingen omstændigheder kan bruges som begrundelse for aktuelle afgørelser vedr. hendes nuværende funktion og derfor slet ikke kan bruges som argumentation for tildeling eller afslag på hjælpeforanstaltninger, udtaler Niels Michelsen, Otilias daværende læge, til advokaten i forbindelse med sagen.

Det forbavsede derfor både Otilia og hendes nærmeste pårørende, at kommunen fastholdt deres argumentation på baggrund af de forældede dokumenter. I september 2018 tog Otilia derfor beslutningen om at tage kampen op og hyrede en advokat til at varetage hendes interesser.

Familien måtte yderligere selv betale for en neuropsykologisk test, hvis resultat modbeviste kommunens argumentation.

Selvom en nyere lægeerklæring samt en egenbetalt neuropsykologisk test modarbejdede afgørelsen, fastholdt kommunen de forældede dokumenter.

Thomas Taguchi, der er partner og advokat hos Bremer Advokater, stiller sig uforstående overfor, at Københavns Kommune lagde forældede dokumenter til grund for deres afgørelse.

- Den her sag er bare hovedrystende, og det er en af de sager, der falder fuldstændig uden for skiven og simpelthen ikke burde være mulig, men nu er det bare muligt. Det gode er sådan set, at den rigtige afgørelse bør træffes i Ankestyrelsen. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig med så klar dokumentation, at de kan træffe en anden afgørelse, siger Thomas Taguchi.

Advokat Thomas Taguchi vurderer, at Otilias sag kun kan få en ny afgørelse i Ankestyrelsen.

Kommune indrømmer fejl

Thomas Taguchi viste sig at få ret, og Københavns Kommune endte med at ændre afgørelsen i Otilia Paula Heilmanns værgemålssag.

quote Sagsbehandlere er også mennesker, de er ikke robotter. De begår fejl en gang imellem.

Mette Boskov Vedsmand, borgercenterchefen i Københavns Kommune

Borgercenterchefen i Københavns Kommune, Mette Boskov Vedsmand, indrømmer, at man kan begå fejl i forvaltningen.

- Vi har med mennesker at gøre. Sagsbehandlere er også mennesker, de er ikke robotter. De begår fejl en gang imellem, siger Mette Boskov Vedsmand.

Hos Borgercenter Handicap forsøger man at arbejde på at forbedre sagsbehandlingerne, så de fremadrettet kan træffe den rigtige beslutning første gang.

- På handicapområdet gør vi faktisk en hel del. For det første indretter vi vores praksis efter at lære af de klager, der kommer, og lære af de omgørelser, der måtte komme fra Ankerstyrelsen. Det betyder konkret, at når en sag bliver hjemvist eller omgjort fra Ankerstyrelsen, så vil den blive gennemgået mellem den afdelingsleder eller faglige koordinator, der er, og den sagsbehandler, der har truffet afgørelsen, siger Mette Boskov Vedsmand.

Borgercenterchef Mette Boskov Vedsmand indrømmer, at der kan ske fejl i forvaltningen. Foto: Linea Madeline Grøndal, Patricia Hvidt & Sabatina Thi Dieu/RUC undersøger
Borgercenterchef Mette Boskov Vedsmand indrømmer, at der kan ske fejl i forvaltningen. Foto: Linea Madeline Grøndal, Patricia Hvidt & Sabatina Thi Dieu/RUC undersøger

Kampen fortsætter

At Otilia vandt værgemålssagen er blot første skridt på vej mod at få den optimale og nødvendige hjælp i hverdagen.

Københavns Kommune har valgt at genoptage sagen om BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance). Borgercenter Handicap beskriver i et brev til Otilias advokat, at sagen behandles ”som en ny ansøgning”.

Det betyder, at Otilia ikke kan få refunderet de udgifter, som hun har betalt til sin egen hjælper og for den neuropsykologiske undersøgelse, der lå til grund for afgørelsen i værgemålssagen.

Otilia, hendes advokat og pårørende fortsætter derfor deres kamp mod Københavns Kommune.

Artiklen er lavet i samarbejde med RUC-studerende i projektet "RUC undersøger".

Se hele dokumentaren "I krig med kommunen" her:

Tre vidt forskellige familier i Københavns kommune har det til fælles, at de føler, at de er i krig med den kommunale forvaltning. De føler sig uretfærdigt behandlet i deres behov for hjælp til deres handicappede pårørende, og de stiller sig alle uforstående overfor kommunens forvaltning af deres sager. Men hvad er op og ned? Det prøver vi at finde ud af i denne udgave af RUC undersøger.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik