Krav til strejkende skraldemænd: Genoptag arbejdet

På et møde tirsdag har 3F erkendt, at strejken blandt hovedstadens skraldemænd er overenskomststridig.

550 skraldemænd strejkede tirsdag for anden dag i træk i protest mod forhandlingerne med Amager Ressource Center, der på Københavns Kommunes vegne er ved at hjemtage affaldsindsamlingen fra private aktører.

Men de strejkende skal genoptage arbejdet senest onsdag morgen ved arbejdstids start.

Sådan lyder konklusionen på det møde, der tirsdag blev holdt mellem 3F, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Kommunernes Landsforening (KL), der repræsenterer arbejdsgiverside i sagen.

TV 2 Kosmopol er kommet i besiddelse af referatet fra mødet, og her fremgår det klart, at kravet nu er, at de strejkende skal gå i arbejde.

"FH/3F erkendte, at arbejdsnedlæggelserne ved Amager Ressource Center samt Frederiksberg Kommune er overenskomststridige, og gav tilsagn om at pålægge sine medlemmer at genoptage arbejdet snarest muligt og senest ved normal arbejdstids begyndelse onsdag den 22. marts 2023, samt at holde arbejdet normaliseret fremover", hedder det i referatet.

Og sker det ikke, så er KL klar til at gå rettens vej.

Referatet af dagens møde ender nemlig med et udsagn om, at "KL tager forbehold for at videreføre sagen som hastesag ved Arbejdsretten".

De strejkende mødes onsdag morgen

Ifølge TV 2 Kosmopols oplysninger mødes de strejkende onsdag morgen klokken 05.30, hvor de vil tage stilling til kravet om at genoptage arbejdet.

550 skraldemænd strejker - men kun knap 200 af dem nævnes i referatet fra dagens møde - nemlig de af dem, der arbejder for ARC - altså Københavns Kommune samt 49 renovationsmedarbejdere, der arbejder for Frederiksberg Kommune, og som strejker i sympati med de øvrige.

Resten af de strejkende er fortsat ansat hos private arbejdsgivere, men skal fra 1. maj overgå til at have ARC - Amager Ressource Center - som arbejdsgiver.

Konflikten handler om skraldemændenes arbejdstider fremover.

ARC ønsker at indføre et eftermiddagshold, som arbejder med faste arbejdstider - i dag er der tale om en akkord, som gør, at skraldemændene kan holde fri, når de er færdige med dagens affaldsindsamling.

- Vi vil gerne kunne gå hjem og nyde aftenen med familien. Vi beklager, at vi skal tage Københavns borgere som gidsler i den her situation, men vi ser ingen anden udvej, forklarede en af de strejkende,  Michael Johansen, til TV 2 Kosmopol mandag.

Vi har tirsdag kontaktet både 3F og KL, som imidlertid ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik