Naboer efter godkendt udvidelse af Københavns Lufthavn: "Vi føler os ikke hørt"

Københavns Lufthavnen får nu mulighed for at udnytte de eksisterende arealer bedre. Flere borgere i området har kæmpet imod udvidelsen og er bekymret for, at det vil føre mere forurening med sig.

Folketinget har efter længere tid vedtaget en lov, der gør, at lufthavnens fysiske rammer løbende kan blive tilpasset fremtidens krav til en moderne lufthavn. 

Det betyder, at lufthavnen på sigt skal kunne tage imod mere moderne fly, der skaber mindre støj og forurening, og samtidig tage imod cirka 40 millioner passagerer årligt.

Lovforslaget skulle oprindeligt have været behandlet langt tidligere, men da det fik knap 200 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring, blev det udsat.

quote Det har de ikke kunnet vente på, og det, synes jeg, er grotesk. Så jeg føler mig kørt over. De kommer slet ikke til at se på klimaet og det store billede, og det er der, vi ikke føler, at vi er blevet hørt.

Helene Bach, medstifter 'CPH uden udvidelse'.

Men nu er det vedtaget, og det skuffer borgergruppen 'CPH uden udvidelse', der i fire år har kæmpet imod lovforslaget, fordi de er bekymret for, at det betyder mere forurening i området.

- Jeg må sige, jeg er skuffet og frustreret som borger og nabo til lufthavnen for ikke at blive hørt. Der er knap 200 høringssvar, og de har slet ikke lyttet. Det er som om, at de har nedtonet udvidelsen, hvor der vil komme langt flere fly i fremtiden, fortæller Helene Bach, der er medstifter af borgruppen ’CPH uden udvidelse’.

Tidligere har TV 2 Kosmopol beskrevet, hvor mange ultrafine partikler, der er blevet målt i området omkring lufthavnen. Tre kilometer syd for lufthavnen er mængden af ultrafine partikler på de værste dage op mod fem gange højere end WHOs anbefalinger.

Borgergruppen 'CPH uden udvidelse' har derfor krævet, at lufthavnens planlagte udvidelse skulle være sat på pause, indtil de to undersøgelser, som henholdsvis Tårnby Kommune og Miljøministeriet har sat i gang, var blevet gjort færdige.

Undersøgelserne skal fastslå, i hvilket omfang ultrafine partikler spreder sig i boligområderne både nord, syd og øst for lufthavnen.

De forventes færdige i henholdsvis starten og midten af 2024, og den foreløbig rådgivningsrapport baseret på de hidtidige målinger viste, at antallet af partikler vokser markant, des tættere man kommer på lufthavnen.

- Det har de ikke kunnet vente på, og det, synes jeg, er grotesk. Så jeg føler mig kørt over. De kommer slet ikke til at se på klimaet og det store billede i forhold til støj og luftforurening, og det er der, vi ikke føler, at vi er blevet hørt, fortæller Helene Bach.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_

Glæde hos Københavns Lufthavn

Hos Københavns Lufthavn er man glade for, at loven nu er vedtaget. Her hæfter man sig ved, at de kan fastholde og udvikle sin position som et vigtigt trafikknudepunkt.

Ifølge dem er loven nemlig en forudsætning for, at København kan fastholde sine mange ruter.

- Vi kan ikke tage for givet, at København har en så stor international tilgængelighed, som vi rent faktisk har. Vi tænker måske ikke over det, men det danner i stort omfang baggrund for, at vi kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og at udenlandske turister vælger Danmark i stedet for en anden destination, fortæller CEO i Københavns Lufthavn Christian Poulsen i en pressemeddelelse.

Men den vedtagne lov giver ikke mulighed for, at lufthavnen kan sætte byggeri i gang med det samme. For kommende byggerier vil blandt andet kræve udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering.

Derfor vil de i samarbejde med myndighederne forsøge at gennemføre udviklingsplanerne, så generne for naboerne bliver reduceret.

De peger samtidig på, at der med udvidelsen bliver plads til nye og tidssvarende standpladser til fremtidens mere støjsvage og brændstofeffektive fly.

- Jeg kan godt forstå, at man kan blive bekymret for, om udviklingsplanerne vil skabe mere støj og forurening. Men realiteten er, at udviklingsplanerne faktisk vil gøre det muligt at mindske de lokale miljøpåvirkninger i fremtiden, fortæller Christian Poulsen og fortsætter:

- Flyene bliver hele tiden mere støjsvage, og med overgangen til grønne brændstoffer forventer vi en betydelig nedgang i partikeludledningen. Men det kræver altså, at vi kan tage imod de mest moderne flytyper også i fremtiden. Vi vil selvfølgelig fortsætte dialogen om udviklingsplanerne med naboerne og kommunerne i lokalområdet.

Savner flere krav

Men de argumenter giver borgerne ved lufthavnen ikke meget for. De mener nemlig ikke, at de kan vide sig sikre på, at der for fremtiden kommer mere miljøvenlige fly.

- Det siger de jo, men det har vi jo ingen garanti for, og der står jo ikke, at det skal være de moderne fly, der lander i lufthavnen. Der er ingen, der kan holde dem ansvarlige for det, siger Helene Bach.

Derfor skal der nogle garantier på bordet, før beboerne kommer til at være tilfredse med den planlagte udvidelse.

- Hvis det skal ske, så skal der være nogle incitamenter, og der skal jo være nogle takster og krav i forhold til, hvilke flytyper, der må flyve og ikke må flyve til Københavns Lufthavn. Hvis vi skal købe ind på den, så skal vi have nogle konkrete ting, de skal overholde, slutter Helene Bach.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik