Oversigt

Seneste nyt

Sultne gæs udgør problem for flysikkerheden i København

Et stigende antal gæs udgør en risiko for flysikkerheden ved Københavns Lufthavn.

Sådan lyder det onsdag morgen i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet Technical Sciences, der i samarbejde med Københavns Lufthavn har undersøgt gæssenes adfærd i området.

Store flokke af bramgæs har inden for de seneste år slået sig ned på markerne ved Store Magleby på Amager.

Det har betydet en øget risiko for såkaldte birdstrikes for fly ind og ud af Københavns Lufthavn.

Gæssene søger føde på markerne omkring lufthavnsområdet samt i reservaterne på Aflandshage og Kalvebod Fælled.

Der er givet dispensation til, at lodsejere og jægere kan regulere gæs ved jagt året rundt for at afbøde problemet. Det er dog ikke blevet undersøgt, om jagten reelt har løst problemet.