Opbakning til Amager Fælled skrumper: Nu trækker parti opbakning til projektet

Dansk Folkepartis gruppe i Københavns Borgerrepræsentation har i dag opsagt deres deltagelse i aftalen bag byggeriet på Lærkesletten.

Endnu et kapital er mandag blevet skrevet i forhold til sagen om byggeri på Amager Fælled.

Dansk Folkeparti har nemlig valgt at trække partiets støtte til byggeriet. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

- Vi har derfor i dag meddelt overborgmester Lars Weiss (S), at Dansk Folkeparti trækker sig fra aftalen om byggeriet. Forudsætningerne for vores opbakning til byggeriet er væk, og vi vil derfor ikke længere bakke op om aftalen, udtaler Finn Rudaizky, der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation i København.

Partiet begrunder sin beslutning med, at aftalen, der blev indgået i 2018, er blevet overhalet af virkeligheden. 

- To klagenævn og en byretsdom har stoppet projektet og dermed sået alvorlig tvivl om lovligheden, ligesom konsekvenserne for naturen var undervurderede. Det er Dansk Folkepartis konklusion, står der i meddelelsen.

Indsamlede to millioner på et døgn

I august måned lykkedes det foreningen Amager Fælleds Venner at indsamle de to millioner kroner, som skal stilles som garanti for at få stoppet byggeriet på Amager Fælled. 

Dermed har foreningen opfyldt kravet for at få nedlagt forbud mod fortsættelse af byggeriet på Amager Fælled, som By & Havn og Fælledby står for.

Det blev afgjort i august ved Københavns Byret.

To nævn bestemte tidligere, at klager over Københavns Kommunes afgørelser i sagen skulle have opsættende virkning.

Det skyldes usikkerhed om, hvorvidt hensynet til arten stor vandsalamander er blevet tilstrækkelig tilgodeset.

Men da bygherren lod maskinerne fortsætte på arealet på trods af nævnenes afgørelse, gik foreningen til Københavns Byret for at få nedlagt et forbud.

Klagen til nævnene kom fra Danmarks Naturfredningsforening og fra Amager Fælleds Venner.

Beløbet er fastsat skønsmæssigt. Det skal dække de udgifter, som bygherren påføres ved forbuddet.

Forbuddet vil gælde, indtil de to nævn har truffet endelig afgørelse i klagesagerne. Det rammer "alle igangværende bygge- og anlægsaktiviteter", som er omfattet af fire tilladelser givet af Københavns Kommune.

Fortsat politisk opbakning

Selvom Dansk Folkeparti nu trækker sig fra aftalen, er der fortsat et flertal bag beslutningen. Finn Rudaizky opfordrer derfor de andre partier til at gøre som Dansk Folkeparti.

- Lad os få stoppet byggeriet og finde en bedre løsning. Jeg håber, at de andre partier bag aftalen nu følger op, så byggeriet kan stoppe en gang for alle. Vi forbeholder os retten til at blive klogere, og det er vi blevet i denne sag. Jeg håber, de andre partier sluger stoltheden, og gør som os,” siger han.

_

_
Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik