Politivisitationer uden sag er eksploderet på Christiania under opholdsforbud – advokat retter kritik

Advokat retter skarp kritik af Københavns Politis brug af visitationer på Christiania under corona-opholdsforbud. Antallet er tredoblet sammenlignet med sidste år.

Politiet har udnyttet det månedlange corona-relaterede opholdsforbud på Christiania til at foretage flere visitationer.

Det mener Knud Foldschack, der er advokat for Fonden Fristaden Christiania, efter at være blevet forelagt en oversigt over antallet af politi-visitationer uden sag på Christiania, som TV 2 Lorry har fået indsigt i.

quote Jeg er ikke i tvivl om, at der har været tale om uberettigede visitationer. Det kan man jo se på tallene. Det er ikke i orden

Knud Foldschack, advokat

Tallene viser, at Københavns Politi i 2021, i perioden hvor der var opholdsforbud, foretog 181 visitationer, hvor den visiterede ikke havde ulovlige genstande som stoffer eller våben på sig, og der ikke efterfølgende kom en sag - og visitationen derfor var grundløs.

Det er mere end tre gange så mange visitationer uden sag, som politiet foretog i samme periode året før - og næsten fire gange så mange, som politiet foretog i samme periode i 2019.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der har været tale om uberettigede visitationer. Det kan man jo se på tallene. Det er ikke i orden, at det sker. Det tror jeg også, man er enig i fra politiets side, når man ser de her tal, siger Christiania-advokaten til TV 2 Lorry.

To områder på Christiania - Pusher Street og Green Light District, der formentlig er mest kendte for at være centrum for handel med hash - var i fire måneder fra den 7. januar i år som det eneste sted i landet underlagt opholdsforbud.

Det viser aktindsigten

TV 2 Lorry har søgt aktindsigt i antallet af visitationer, der er blevet foretaget på Christiania, hvor der ikke efterfølgende har været en sag, i perioden, hvor der var opholdsforbud på Christiania - 7. januar - 21. april.


Tallet har vi sammenlignet med antallet af visitationer uden sag i samme periode i henholdsvis 2020 og 2019, hvor der ikke var opholdsforbud.


Antal visitationer uden sag:

2019: 46

2020: 55

2021: 181


TV 2 Lorry har også søgt aktindsigt i antallet af sigtelser vedrørende euforiserende stoffer, våbenloven og knivloven.


Antal sigtelser i alt:

2019: 92

2020: 117

2021: 190

Opholdsforbuddet var nødvendigt for at forhindre, at corona-smitte spredte sig i området, lød det da fra Københavns Politi, der først hævede opholdsforbuddet efter 105 dage - den 21. april.

Overfor TV 2 Lorry afviste politiet tilbage i marts, at opholdsforbuddet og politiets dermed øgede tilstedeværelse på Christiania også var et led i at bekæmpe hashsalget i området.

Det giver Knud Foldschack, der er advokat for Fonden Fristaden Christiania, dog ikke meget for.

Advokaten mener i stedet, at politiet har haft svært ved at skelne mellem opholdsforbuddet og spredningen af coronasmitte - og så de mange problemstillinger med hashsalg på Christiania.

- Man må ikke bruge en paragraf i et øjemed, hvis ikke det er det, paragraffen er ment til. Man må dermed ikke bruge opholdsforbuddet til at regulere hash-situationen. Politiet har ikke kendt borgernes rettigheder, og de er gået over grænsen, siger Knud Foldschack.

Ifølge advokaten rettede han på vegne af Fonden Fristaden Christiania henvendelse til Københavns Politi i midten af april. Det skyldtes, at han mente, at der var sket en acceleration i antallet af visitationer.

Københavns Politi: Ingen sammenhæng

Den 21. april hævede Københavns Politi opholdsforbuddet på Christiania, og Knud Foldschack påpeger, at han tror, at der er en sammenhæng mellem henvendelsen og det ophævede forbud.

Det har ikke været muligt for Københavns Politi at stille op til et interview, men i et skriftligt svar bekræfter Tommy Laursen, der er politiinspektør og leder af Center for Borgertryghed ved Københavns Politi, at de har været i kontakt med advokaten, men afviser, at der skulle være en sammenhæng:

quote Det er ærgerligt, at folk oplever at blive stoppet, når de intet ulovligt har gjort. Men vi laver ikke visitationer for sjov, og når nogen er blevet visiteret, så skyldes det, at de har udvist en form for mistænkelig adfærd

Tommy Laursen, Københavns Politi

- De to ting hænger ikke sammen. Da sundhedsmyndighederne fra den 21. april hævede forsamlingsloftet fra 10 til 50 personer, besluttede vi at ophæve opholdsforbuddet. Det har intet med vores indsats mod den organiserede hashhandel at gøre, og den har kørt i sit eget spor, mens opholdsforbuddet har været gældende, lyder det.

Spørgsmål: Advokat Knud Foldschack siger, at Københavns Politi har udnyttet opholdsforbuddet til at foretage uberettigede visitationer. Hvad mener du om det?

- Vi har været i tæt dialog med Fonden og Knud Foldschack omkring nedlukningen under hele perioden. Det er ærgerligt, at folk oplever at blive stoppet, når de intet ulovligt har gjort. Men vi laver ikke visitationer for sjov, og når nogen er blevet visiteret, så skyldes det, at de har udvist en form for mistænkelig adfærd, lyder svaret fra Tommy Laursen.

Politiinspektøren oplyser, at opholdsforbuddet førte til, at hashhandlen rykkede ud i randområderne omkring Christiania - Christianshavns Vold, Christianshavns Torv og Prinsessegade blandt andet.

Københavns Politi hævede opholdsforbuddet i Pusher Street og Green Light District på Christiania tirsdag den 20. april 2021 kl. 23.59.
Københavns Politi hævede opholdsforbuddet i Pusher Street og Green Light District på Christiania tirsdag den 20. april 2021 kl. 23.59.
Foto: Emil Helms

Derfor har politiet været massivt til stede på og omkring Christiania i begge sammenhænge, påpeger han.

- Med opholdsforbuddet i Pusher Street og Green Light District har det været en helt særlig periode. Med forbuddet oplevede vi, at meget af handlen flyttede ud i randområderne på Christiania, siger Tommy Laursen:

- Det gjorde, at det var nødvendigt med massiv tilstedeværelse for at lægge en dæmper på salget og den utryghed, det skaber for beboerne i området. Samtidig var der undervejs alvorlige konflikter mellem flere grupperinger, der har deres gang på Christiania, og de ting kan samlet have indflydelse på, at flere er blevet visiteret.

Knud Foldschack fastholder dog sin kritik af, at politiet har foretaget væsentligt flere visitationer, hvor der ikke har været grund til en efterfølgende sag, end de forrige år:

quote Politiet skal jo holde sig tilbage, hvis der er den mindste tvivl, om det indskrænker den fri bevægelsesfrihed. Det har det nok knebet med. Jeg tror, der har været en manglende dygtighed til at afgrænse

Knud Foldschack, advokat

- Politiet skal jo holde sig tilbage, hvis der er den mindste tvivl, om det indskrænker den fri bevægelsesfrihed. Det har det nok knebet med, og man har nok ikke været dygtig nok til at foretage den her afvejning. Hvis man er i tvivl, skal man lade være. Jeg tror, det har været en manglende dygtighed til at afgrænse, siger han:

- Man har ikke kunne skelne mellem opholdsforbud og corona i forhold til hash-problemstillingen og så den fri bevægelighed og retten til privatliv. Det var også derfor, vi fik en kraftig snak om det her i april måned. Det kan ikke nytte, at man overskrider grænserne for borgernes ret til fri bevægelighed for borgerne.

Københavns Politi hævede opholdsforbuddet i Pusher Street og Green Light District på Christiania tirsdag den 20. april 2021 kl. 23.59.

I den forbindelse oplyste politiet, at de fortsætter med at have en øget tilstedeværelse i området for at sikre, at de gældende covid 19-restriktioner overholdes.

Hvis politiet mener, at det ikke er tilfældet, kan politiet igen etablere et opholdsforbud i området.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik