Rammer 300.000 københavnere: Nu hæves prisen på bygas

Bygas-kunder i København kan ende med at få fordoblet prisen.

På grund af den omfattende europæiske energikrise, hvor både bio- og naturgaspriser er ramt af voldsomme stigninger, varsler Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (Hofor) nu, at prisen på bygas stiger for knap 300.000 københavnere.

Det gælder både erhvervskunderne og de private kunder, skriver Hofor i en pressemeddelelse.

Dermed bliver alle kundegrupper berørt.

Prisstigningerne betyder konkret, at prisen på Fastpris hæves fra 1. oktober fra 825 kr. til 1.100 kr. om året.

For kunder på Målt Forbrug stiger prisen på et abonnement 1. oktober fra 875 kr. til 1.100 kr. om året. 

Dertil skal lægges det faktiske forbrug, hvor prisen næsten fordobles. Fra 1. oktober stiger det fra seks kroner pr. m3 til 11 kroner pr. m3. Med afgifter og moms bliver den nye pris 15,53 kroner pr. m3.

For den typiske erhvervskunde hæves prisen på et abonnement fra 700 kroner til 880 kroner inden afgifter og moms. Hertil kommer forbruget.

Gratis at skifte

Hos Hofor opfordrer man bygas-kunderne til at skifte abonnement til fast pris, hvis man i den kommende tid vil spare på pengene.

- Med disse prisstigninger, som vi desværre er nødt til at iværksætte, hvis enderne skal nå sammen, bliver det faktisk endnu mere attraktivt for privatkunderne på Målt Forbrug at vælge Fastpris. Ganske vist stiger prisen på Fastpris også, men forskellen mellem de to ordninger vil typisk være ca. 700 kroner om året. Derfor opfordrer vi alle privatkunder med ét gaskomfur på Målt Forbrug til at logge ind på Tastselv-Service på hofor.dk og skifte til Fastpris. Det er gratis at skifte, siger økonomidirektør i Hofor, Jan Kauffmann, i pressemeddelelsen.

Kunder, der har to eller flere gasapparater - som for eksempel pejs eller gastørretumbler - kan dog kun få bygas efter Målt Forbrug. 

Så meget stiger prisen på bygas i København

• For en privatkunde på Fastpris stiger prisen fra 825 til 1.100 kr. om året.

• For en privatkunde på Målt Forbrug med et gennemsnitligt forbrug betyder stigningen, at udgiften til bygas øges fra ca. 1.295 kr. om året til ca. 1.799 kr. om året, inkl. abonnement, afgift og moms.

• For en typisk varmekunde vil udgiften stige fra ca. 16.000. kr. til ca. 26.000 kr. om året, inkl. abonnement, afgifter og moms.

• For en typisk mindre restaurant/grill øges udgiften fra ca. 6.000 kr. om året til ca. 11.000 kr. om året.

• Større restauranter må imødese en gennemsnitlig stigning fra ca. 90.000 kr. om året til i gennemsnit 165.000 kr. om året.

• Endelig viser HOFORs beregninger, at et typisk fællesvaskeri i en boligforening vil opleve en stigning fra ca. 13.000 kr. til 21.750 kr. om året, inkl. afgifter og moms.

For erhvervskunderne er beløbene angivet uden abonnement, afgifter og moms.


Kilde: Hofor

Direkte interview med HOFORs forsyningschef
Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik