Tidligere anbragt om døgninstitution: "Jeg vidste godt, det var forkert, det de gjorde."

En tidligere anbragt dreng fortæller om en episode fra sin tid på Nexus. Han sagde nej til en skitur og måtte som konsekvens heraf ikke opholde sig på døgninstitutionen.

Hvis en anbragt ung siger nej til en skitur, er det så i orden, at han ikke må opholde sig på sin døgninstitution og i stedet skal sove i shelter i skoven i marts måned? 

- Det lyder meget voldsomt, og det lyder som nogle voksne, der har givet lidt op og er kommet til kort overfor et barn, som de faktisk skal passe på, lyder vurderingen fra Tea Torbenfeldt Bengtsson, der er professor i sociologi på VIVE og har forsket i anbringelser. 

Situationen har udspillet sig på døgninstitutionen Nexus i Jægerspris. Det er et anbringelsessted ejet af Københavns Kommune for udsatte og kriminelle eller kriminalitetstruede drenge og piger. De unge er primært i alderen 14 til 18 år.

- Jeg vidste godt, at det var forkert, det de gjorde. Men jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Jeg er en lille dreng, jeg har ikke noget at skulle have sagt. Det var faktisk sådan, jeg havde det, fortæller den nu tidligere anbragte dreng selv. 

Han ønsker ikke at stå frem med navn og ansigt, da han gerne vil lægge tiden på Nexus bag sig og komme videre med sit liv. Redaktionen er dog bekendt med hans identitet. 

Døgninstitutionen Nexus ligger i Jægerspris men er ejet af Københavns Kommune.
Døgninstitutionen Nexus ligger i Jægerspris men er ejet af Københavns Kommune.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry


Unødvendige magtanvendelser

TV 2 Lorry har afdækket nogle af forholdene for anbragte unge på Nexus. 

Det er blandt andet sket ved hjælp af Dennis Stender Kristjansen, der er tidligere pædagog og tillidsrepræsentant på stedet. Han fratrådte sin stilling i starten af året.  

Når man spørger ham, om der foregår unødvendige magtanvendelser på Nexus, svarer han:

- Det har der gjort ja, det har der gjort.

Det er en påstand, der bliver bakket op af en rapport fra Socialtilsyn Hovedstaden fra januar 2020, som TV 2 Lorry har fået aktindsigt i. 

I rapporten står der blandt andet om Nexus:

"Socialtilsynet finder det kritisabelt, at tilbuddet ikke har formået at nedbringe antallet af magtanvendelser. Kritikken skal ses i lyset af, at socialtilsynet ved gennemgangen af magtanvendelserne vurderer, at en række af dem kunne være undgået, eller at der ikke er beskrevet forebyggende handlinger eller tiltag, der kunne være egnede til at forebygge konflikten og magtanvendelsen."


Der står også: 

"Socialtilsynet vurderer endvidere på baggrund af magtanvendelsesindberetningerne, at medarbejderne i flere tilfælde optræder konfliktoptrappende, og at fysiske magtanvendelser synes at få en karakter af at være opdragende eller nærmest straffende i relation til en uønsket adfærd hos den unge og dermed ikke er begrænset til at finde sted, når den unge er til fare for sig selv eller andre."

Må ikke opholde sig på Nexus

Den anonyme dreng, der i dag er 17 år, genkender det billede, som rapporten tegner af magtanvendelsesmønstret på Nexus. Han har ikke meget positivt at sige om stedet.  

- Jeg var der i cirka to år og seks måneder. Det har ikke hjulpet mig på nogen måde. Det er bare godt, at det ikke har gjort mig værre, selvom det i realiteten godt kunne have gjort det, for de fleste unge, der kommer ud derfra, de ender jo i fængsel eller et eller andet.  

Én konkret episode har især gjort indtryk på ham. Den handler dog ikke om en magtanvendelse. Episoden opstod, da drengen i sidste øjeblik sagde nej til en skitur med den interne skole på Nexus. 

- De prøvede at overtale mig til at tage med, men det gad jeg ikke, for jeg følte mig ikke tilpas sammen med dem, der skulle afsted. Jeg snakkede med en pædagog. Han sagde til mig, 'det er ikke i orden, hvis du ikke har lyst, så er der ikke nogen, der skal tvinge dig til det', fortæller drengen. 

Drengens nej til skitur fører til, at personalet på Nexus får at vide, at han ikke må opholde sig på døgninstitutionen. Det har TV 2 Lorry fået fortalt af Dennis Stender Kristjansen og to af hans tidligere kolleger fra døgninstitutionen, der dog ikke ønsker at stå frem.  

Drengen vælger at stikke af og tager hjem til sin mor, men kommer efter nogle dage tilbage til Nexus. 

- Så var jeg hos min familie i et par dage. Da jeg kom tilbage til Nexus, ville de ikke lukke mig ind. Jeg måtte ikke bruge toilettet eller noget som helst, fortæller han. 

Ledelsen på Nexus giver personalet besked på, at drengen skal sove i shelter i skoven.

- Så siger de til mig, 'du skal sove på shelter'. Jeg vidste ikke, hvad shelter var, så jeg tænkte fint nok, lad os gøre det, fortæller han.

Det er dog marts måned og koldt om natten, så drengen overvejer inden længe at stikke af fra personalet igen.

- Så tænkte jeg, hvor skal jeg tage hen? Jeg kan tage tilbage, hvor jeg kom fra - altså min mor. Men så starter hele den hovedpine igen. Så vil jeg hellere sidde i det skide shelter og få det overstået.

Ikke noget læringspotentiale

Tea Torbenfeldt Bengtsson vurderer, at episoden kan opleves som et svigt for drengen.

- Jeg tænker, at man faktisk gør den her dreng hjemløs ved at sige til ham, at han ikke må være der, hvor han bor. Det er jo meget tydeligt, at han står uden alternativer. Han tager hjem til den mor, som kommunen faktisk har sagt, han ikke kan bo hos og er anbragt fra. Så man stiller et ungt menneske i en meget umenneskelig situation, lyder det fra sociologen. 

Hun mener ikke, at drengen kan lære noget af at blive sendt i shelter, når han siger nej til en skitur. 

- Der skal selvfølgelig være nogle konsekvenser, men det skal jo være nogle konsekvenser, som de unge forstår, og som de kan handle på. I den her situation, der giver man jo ikke den her dreng nogle handlemuligheder. Man ekskluderer ham fuldstændig og sætter ham udenfor døren - i bogstaveligste forstand. Så hvad er det, han skal lære af det? Det synes jeg er rigtig svært at se. Der er ligesom ikke noget læringspotentiale i det her, lyder det fra Tea Torbenfeldt Bengtsson. 

Drengen fortæller, at han først fik lov til at vende tilbage til Nexus, da de andre anbragte unge kom hjem fra skitur.

Han fortæller også, at han efterfølgende blev syg, fordi han havde frosset om natten i shelteret.

Leder: Ikke en straffeaktion

Dennis Stender Kristjansen mener, at shelteropholdet var en straffeaktion, fordi drengen sprang fra skituren. Den opfattelse deler hans to tidligere kolleger fra Nexus, som TV 2 Lorry har talt med. 

Ingen af dem har hverken før eller siden oplevet, at de unge, der af forskellige årsager ikke kommer med på den årlige skitur, i stedet skal sove i shelter.

- Det var meget sådan, at når ledelsen tilbød noget, så skulle man neje og bukke og sige tak, fordi man fik noget. Det skulle de unge også, og det gør drengen jo ikke, når han siger nej tak til turen. Så bliver man sur, fortæller Dennis Stender Kristjansen.

TV 2 Lorry ville gerne have interviewet Bo Løfberg, lederen af Nexus, om shelteropholdet. Han har ikke ønsket at deltage, men han skriver i en mail:

- Vi arbejder ikke med straffeaktioner på Nexus. Helt generelt kan jeg se, at det var en kold tur, men det var også en tur med virkelig positive oplevelser.

Bo Løfberg skriver også i mailen:

- Vi kan ikke tvinge de unge til at tage med på den årlige skitur. Men vi kan tilbyde et alternativ, for eksempel en sheltertur hvor der naturligvis også er personale med. Og så kan de selv vælge.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik