Uddannelsesinstitution skal spare 75 mio. kroner årligt: "Det er en stærkt bekymrende udvikling"

Københavns Professionshøjskole står overfor massive besparelser og planlægger derfor at lukke flere uddannelser.

Det står skidt til med optaget på flere af uddannelserne på Københavns Professionshøjskole.

Så skidt, at skolen skal finde besparelser for 75 millioner kroner årligt.

Og selvom skolen oprindeligt skulle finde 100 millioner, så er der, ifølge skolens rektor, ikke meget at juble over.

- Vi har haft et lidt mindre fald i optaget her i 2023, end det store fald vi havde i 2022. Men jeg vil ikke sige, at jeg glæder mig over det, for 75 millioner er altså rigtig mange penge, siger Søren Erichsen, konstitueret rektor på Københavns Professionshøjskole til TV 2 Kosmopol.

Besparelserne betyder, at skolen allerede fra starten af 2024 må nedlægge 10 stillinger.

- Det er en stærkt bekymrende udvikling, og vi er selvfølgelig berørte over, at det nu også kommer til at betyde et farvel til virkelig dygtige og engagerede medarbejdere, udtaler Søren Erichsen, som er konstitueret rektor på Københavns Professionshøjskole.

Tre uddannelser lukkes

Det er ikke kun medarbejdere, som skolen må vinke farvel til.

For som en del af den spareplan skolens bestyrelse har vedtaget, skal der over en treårig periode lukkes tre uddannelser.

Det gælder uddannelserne laboratorieteknologi, natur- og kulturformidler samt erhvervsakademiuddannelsen i administrationsøkonomi.

- Det er en nødvendig tilpasning, hvis vi skal fremtidssikre KP (Københavns Professionshøjskole, red.) og sørge for, at vi stadig kan tilbyde uddannelser af høj kvalitet til vores studerende og til vores vigtige samfundsinstitutioner over de kommende år, siger han.

Derudover nedjusteres optaget på uddannelsen i ernæring og sundhed samt uddannelsen i offentlig administration.

I alt forventer skolen derfor at nedlægge 45 årsværk frem mod 2028.

- I takt med at vi bliver færre studerende, så får vi også brug for færre undervisere og administrative medarbejdere. Og ja, færre kvadratmeter. Det er desværre den triste sammenhæng, hvis vi ikke i fællesskab får vendt de unges uddannelsesvalg, udtaler Søren Erichsen. 

(Artiklen fortsætter under boksen)

Spørg Os - Formular

_

Stort fald i optaget af efterspurgt faggruppe

Det er særligt på pædagoguddannelsen, at skolen kæmper med at fylde pladserne ud. Optaget af elever på den højt efterspurgte faggruppe er således faldet fra 6023 i 2019 til 4715 i 2023.

Ifølge Københavns Professionshøjskole, så forventes tallet at falde yderligere til 3781 i 2028, og det er et problem mener rektoren.

- Daginstitutioner, skoler og sygehuse i hovedstadsområdet har akut mangel på dygtige medarbejdere. Det er en helt uhørt situation, som politikerne må tage meget alvorligt. Fødekæden til vores vigtige samfundsinstitutioner er udfordret som aldrig før, fortæller han. 

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der er store udfordringer med at skaffe pædagoger. Værst står det til i hovedstadsregionen, hvor næsten hvert tredje job, som pædagog, ikke blev besat i perioden december 2022 til maj 2023.

Faget skal tales op

Det store fald i optaget på pædagoguddannelsen vækker også bekymring hos hovedstadsafdelingen af pædagogernes fagforening BUPL.

- Jeg bliver trist og bekymret for fremtiden. For vi kommer ikke til at mangle færre pædagoger, vi kommer nærmere til at mangler flere, siger Mia Skou Jørgensen, der er næstformand i hovedstadsafdelingen i pædagogernes fagforening BUPL.

Hun tror, at faldet i optag blandt andet skyldes manglende viden om faget.

- Jeg tror desværre, mange stadig tænker, at pædagoger er sådan nogen, der kun er i en børnehave eller en vuggestue, og man hører ikke om andet end dårlige vilkår og dårlig løn, fortæller hun.

Med den nye trepartsaftale står en fuldtidsansat pædagog til at få 1800 kroner mere i løn om måneden inklusiv pension, når aftalen er fuldt indfaset i 2026. Et lønløft, som parterne bag aftalen håber, kan være med til at gøre det mere attraktivt at læse til pædagog. 

Løn alene kan dog ikke vende udviklingen, der skal også sættes fokus på fagets positive kvaliteter, mener Mia Skou Jørgensen. 

- Jeg tror, det ville hjælpe, at man var tydeligere omkring, hvad det indebærer at være pædagog. Ikke kun i forhold til dagtilbud, men også i forhold til de mange andre steder, der er pædagoger, som på skoler, plejehjem og hele det specialiserede område, siger hun.

Hun håber, at udviklingen kan vendes, for faget er, ifølge hende, helt fantastisk.

- Det er et helt fantastisk arbejde fyldt med livsglade børn og glade taknemmelige forældre. Og så er det et arbejde, der hjælper til, at samfundet hænger sammen, fortæller hun. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik