Fremtidens busser kører mellem Glostrup Station og Avedøre Holme

Buslinjen mellem Glostrup Station og Avedøre Holme skal bane vejen for fremtidens busser med stationslignende stoppesteder og reduceret trængsel.

Som led Vestegnens kommende infrastrukturopgradering med Letbanens komme får buslinjen mellem Glostrup Station og Avedøre Holme en opgradering, så den fremover giver de mange pendlere mellem de to punkter en hurtigere og mere strømlinet rejseoplevelse.

Movia er gået sammen med Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommuner om at give buslinjen 500S en gevaldig makeover, så linjens busser mellem stationen i Glostrup og erhvervsområdet på Avedøre Holme skiller sig markant ud fra resten af hovedstadens busser.

Buslinjen skal bane vejen for den busservice, Movia selv kalder for +Way, 

Det begreb dækker over fremtidens busprodukt i hovedstadsområdet, hvor busser med den klassificering blandt andet kører i egen busbane på vejen, har stoppesteder med stationslignende forhold med brede perroner, gode venteforhold, er større og mere rummelige og har et højt niveau af trafikinformation under turen.

+Way-klassificeringen kendes blandt andet fra buslinje 5C, der kører gennem København.

På samme måde som den nuværende buslinje 5C i København vil busserne mellem Glostrup og Avedøre være rummelige og køre i hyppige frekvenser.
På samme måde som den nuværende buslinje 5C i København vil busserne mellem Glostrup og Avedøre være rummelige og køre i hyppige frekvenser.
Foto: Ida Marie Odgaard - Ritzau Scanpix

Hurtigere rejsetider

Formålet med at opgradere linje 500S er at reducere trængsel, og at gøre det lettere for borgere og pendlere at komme hurtigere til og fra Glostrup Station, hvor man fra 2025 kan tage letbanen, der kommer til at køre langs Ring 3.

quote Det gør det attraktivt for endnu flere af os og bruge den kollektive trafik

Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand

- At 500S nu får et gevaldigt løft, gavner ikke bare borgerne i Brøndby og Hvidovre, men alle os som færdes på tværs af S-togslinjerne, siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

- Den forberede busrute knytter sig nemlig op på den kommende letbane – og det viser, at investeringen i letbanen også giver et bedre passagergrundlag for at udbygge vores buslinjer og andre kollektive trafiktilbud. Det gør det attraktivt for endnu flere af os og bruge den kollektive trafik – og dermed bidrager vi til både mindre trængsel og til den grønne omstilling, siger hun.

Også de to socialdemokratiske borgmestre i Hvidovre og Brøndby glæder sig over en forbedret buslinje på tværs af kommunerne.

quote Det vil sikre, at Brøndby hænger endnu bedre sammen

Kent Magelund, borgmester

- Flere end 8000 ansatte pendler dagligt til og fra virksomhederne på Avedøre Holme, og det giver rigtig meget trafik på vejene i området. Med en forbedret 500S-linje får vi et rigtig godt kollektivt trafiktilbud, som vi håber pendlerne bliver glade for, og som kan blive et attraktivt alternativ til bilen, siger Hvidovre-borgmester Helle Adelborg.

- Det vil sikre, at Brøndby hænger endnu bedre sammen og at vi kommer nemmere og hurtigere frem. Man vil nemt kunne stige af letbanen og hurtigt komme videre med en opgraderet hurtigbus, der forbinder til den øvrige del af byen, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby.

Fremtidens buslinje

Movia har sammen med Region Hovedstaden samt Brøndby og Hvidovre Kommuner søgt penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til investering i kollektiv bustrafik til projektet.

 

Styrelsen har besluttet at finansiere halvdelen af projektet, som har en samlet omkostning på knapt 47 millioner kroner. Den anden halvdel af projektet finansieres via midler fra Hovedstadens Letbane.

 

Tiltagene forventes at være færdige i 2023.

 

Kilde: Movia


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik