Levede i støvkaos og sundhedsskadelige miljøgifte: Nu slæber plagede beboere boligselskab i retten

De hårdtprøvede beboere i det almene boligbyggeri Søndermarken på Frederiksberg har nu stævnet deres boligselskab. Resultatet af den kommende retssag kan få stor principiel betydning.

Det her er historien om, hvor galt det kan gå, når de almennyttige boligselskaber gennemfører store renoveringer uden at genhuse beboerne.

Det er historien om flere hundrede beboere i boligforeningen Søndermarken på Frederiksberg, der i over to år har befundet sig i et støv- og støjhelvede.

quote Der var alt for få bad og toiletter til de mange beboere i vores boligblokke. Ofte var toiletterne så oversmurte med afføring, at jeg valgte at bade min datter i en murerbalje oppe i lejligheden

Louise Nielsen, Lejer, Søndermarken

De har levet i sundhedsskadelige miljøgifte. De har følt sig jaget vildt i deres egne lejligheder af håndværkere, som dukker op uden at varsle beboerne først.

Men nu svarer lejerne igen. De valgte for nylig at hyre en advokat og stævne deres eget boligselskab FFB. Her vil 75 lejere kræve økonomisk kompensation.

- Vi har jo betalt fuld husleje, men vi har jo slet ikke kunne bruge vores lejligheder, og vi har været udsat for sundhedsskadelig støj og giftigt byggestøv, siger en af de sagsøgende lejere, Kate Sebastian, til TV 2 Lorry.

To læger fra arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital fandt adskillige farlige miljøgifte i byggestøvet. Blandt andet asbest, PCB, skimmelsvamp, zink, kvarts og bly.
To læger fra arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital fandt adskillige farlige miljøgifte i byggestøvet. Blandt andet asbest, PCB, skimmelsvamp, zink, kvarts og bly.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Kosmopol

Mange flere lejere kan ende i samme situation

Den kommende retssag kan vise sig at have stor principiel betydning for de cirka en million mennesker i Danmark, der i dag bor i almene boliger.


For rigtig mange af landets almennyttige boligblokke er renoveringsmodne nu, og ofte ender disse renoveringer med at lejerne må bo i sundhedsskadeligt støv og støj, mens arbejdet foregår.

For genhusning koster penge, og der findes ingen lovgivning eller grænseværdier for støv og støj, der rigtig beskytter lejerne.

quote Det er tungmetaller, som kan give vores børn lavere intelligens og give dem misdannede kønsorganer

Lejer, Linda Sarrold

Derfor er det en meget vigtig retssag, siger lejernes advokat.

- Den her sag kan skabe præcedens for store fremtidige renoveringsprojekter. Retssagen er principiel, fordi på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor grænsen går, for hvad boligselskaberne kan tillade sig overfor lejerne. Vi ved heller ikke juridisk, hvad beboerne skal acceptere, eller hvornår de skal sige fra, siger Morten Hertz fra Invictus Advokater til TV 2 Lorry.

Men for at forstå den principielle side af sagen, skal vi først forstå, hvad lejerne i boligforeningen Søndermarken på Frederiksberg gennemlevede under en omfattende renovering af deres lejligheder.

De traumatiske oplevelser startede allerede, da renoveringen begyndte i 2018. Her mistede beboerne adgang til deres bad og toilet. I stedet blev der opsat toiletter foran højhusene.

- Der var alt for få bade og toiletter til de mange beboere i vores boligblokke. Ofte var toiletterne så oversmurte med afføring, at jeg valgte at bade min datter i en murerbalje oppe i lejligheden, siger Kate Sebastian.

Børn levede i giftigt byggestøv

Men det var kun begyndelsen på et langt mareridt.

For da beboerne ikke blev genhuset, var de tvunget til at leve i voldsom støj, og deres lejligheder var fyldt med byggestøv.

Beboerne forsøgte forgæves at blive genhuset, men den daværende byggedirektør i boligselskabet KAB, som stod for renoveringen på vegne af beboernes egen boligselskab FFB, fastholdt, at lejerne ikke behøvede at frygte byggestøvet.

I juni 2020 sagde byggedirektøren Rolf Andersson følgende:

- Det er fuldt forsvarligt at bo i Søndermarken under renoveringen. Jeg medgiver, at det er genefyldt, men det er ikke sundhedsmæssigt uforsvarligt. 

"Der er støv i hele lejligheden, og jeg kan huske, at jeg skrev "svin" på vores kogeplade i lejligheden," siger en af beboerne.
"Der er støv i hele lejligheden, og jeg kan huske, at jeg skrev "svin" på vores kogeplade i lejligheden," siger en af beboerne.


Men kort tid efter fik byggepladsen besøg af to læger fra arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. De fandt adskillige farlige miljøgifte i byggestøvet.

Der blev blandt andet fundet asbest, PCB, skimmelsvamp, zink, kvarts og bly.

- Det er tungmetaller, som kan give vores børn lavere intelligens og give dem misdannede kønsorganer, siger en tydelig berørt lejer, Linda Sarrold.

Lægerne fra Bispebjerg erklærede lejlighederne, som lejerne boede i, for ubeboelige. Og tilsynsmyndigheden Frederiksberg Kommune gav boligselskabet påbud og truede med politianmeldelse.

Først derefter blev beboerne genhuset. Altså mere end to år efter renoveringen var påbegyndt.

quote Der er brug for, at politikerne kommer på banen og sætter nogle retningslinjer og kriterier op, for hvad boligselskaberne skal opfylde af krav, inden en omfattende renovering bliver sat i gang

Morten Hertz, Invictus Advokater

Ifølge advokaten, der skal føre sagen, er der ikke noget lovgivning, som beskytter lejerne mod sundhedsskadelige renoveringer.

Invictus Advokater så gerne, at boligministeren og Folketinget gik ind med lov og regulerede renoveringerne i den almene boligsektor.

- Der er brug for, at politikerne kommer på banen og sætter nogle retningslinjer og kriterier op, for hvad boligselskaberne skal opfylde af krav, inden en omfattende renovering bliver sat i gang. Man kunne jo for eksempel sige, at hvis man skulle starte en såkaldt hovedrenovering af en ejendom, så skulle der være sat penge af til, at beboerne kan blive genhuset. Færdig, punktum, siger Morten Hertz.

Den lokale radikale Frederiksbergpolitiker Lone Loklindt har igennem hele sagen stået bag beboerne i Søndermarken, og hun mener også, at der er behov for regulering, så kommunerne tager deres pligt som tilsynsmyndighed alvorlig. 

For lige nu er der ikke lovgivningsmæssigt fastsat nogle grænseværdier for støj og giftige stoffer i byggestøvet. Hun efterlyser derfor nogle nationale grænseværdier, som kan beskytte beboerne og sikre dem genhusning, hvis disse grænseværdier overskrides. 

- Lige nu findes der grænseværdier for støj, støv og farlige stoffer for arbejdsmiljøet, men ikke for dem der skal bor i byggestøvet, siger Lone Loklindt.

Beboerne i Søndermarken måtte leve i giftigt byggestøv, mens håndværkerne havde beskyttelsesdragt på
Beboerne i Søndermarken måtte leve i giftigt byggestøv, mens håndværkerne havde beskyttelsesdragt på
Foto: Privat foto

Boligministeren er tavs

TV 2 Lorry har forsøgt at få boligminister Kaare Dybvad (S) til at forholde sig til den manglende beskyttelse af de omkring en million lejere i den almene sektor. Men det har han ikke ønsket at kommentere på. 

Boligselskabet KAB håber, at de kan indgå forlig om beløbets størrelse med beboerne og dermed undgå en retssag. De skriver i en mail til TV 2 Lorry, at de anerkender, at beboerne har ret til kompensation.

quote Med den her retssag kan vi sikre os, at ingen andre skal udsættes for de umenneskelige og uværdige oplevelser, som vi har været udsat for

Lejer, Linda Sarrold.

Men den håndsrækning afviser beboerne og advokaten.

- Hvad FFB og KAB mener, der er behov for, og hvad beboerne mener, der er behov for, er to meget forskellige ting. FFB og KAB ser helt bort fra farlige stoffer i deres beregninger - og det alene fortæller rigtigt meget om, at de stadig nægter at anerkende, at de farlige stoffer har udgjort et problem, lyder svaret til boligselskabet.

Der er endnu ikke sat en dato på den kommende retssag, men beboerne i Søndermarken glæder sig over, at sagen skal afgøres i boligretten.

- Med den her retssag kan vi sikre os, at ingen andre skal udsættes for de umenneskelige og uværdige oplevelser, som vi har været udsat for, siger lejeren Linda Sarrold.

KAB har sendt disse skriftlige svar på vores spørgsmål i forbindelse med beboernes stævning

1) Helt overordnet: En kommentar til at beboerne nu har stævnet jer – hvordan forholder I jer til det?


- FFB og KAB anerkendte i august 2020, at beboerne har ret til kompensation for forringelse af det lejedes værdi i byggeperioden. Kompensationen er nu beregnet og modregnes huslejerne. Vi mener derfor ikke, at der er behov for en retssag.2) Inden renoveringen startede, blev der i 2013/2014 lavet nogle miljøundersøgelser af bygningerne, som viste fund af farlige stoffer. På baggrund af dette; Hvorfor undersøgte FFB/KAB’s ikke dette grundigere?


- Der er gennemført grundige undersøgelser og efterfølgende udført sanering for giftige stoffer i henhold til myndighedernes krav. FFB og KAB har under hele forløbet fulgt myndighedernes vejledninger. Frederiksberg Kommune gennemførte løbende tilsyn på byggepladsen og bekræftede fra renoveringens start i 2018 frem til juli 2020, at der ikke var sundhedsmæssige problemer i forbindelse med renoveringen.3) Hvorfor blev beboerne ikke informeret om eventuelle konsekvenser ved saneringen af de mange forskellige giftstoffer, inden de skulle stemme for en så omfattende renovering?


Der er orienteret om giftige stoffer og saneringen af dem gennem hele forløbet.4) Beboerne føler, at de skulle stemme om en gennemførelse af en helhedsplan på et ikke oplyst grundlag. De føler sig ført bag lyset. Hvad siger I til de anklager?

Vi er rigtigt kede af, beboerne føler det. Renoveringen er planlagt i et tæt samarbejde med den beboervalgte afdelingsbestyrelse, og der har været nedsat en særlig følgegruppe med beboermedlemmer, der har deltaget i planlægningen og fulgt udførelsen af renoveringen.5) Inden afstemningen informerede FFB/KAB beboerne om, at det ikke var økonomisk muligt at gennemføre renoveringen med genhusning. Det var enten renovering uden genhusning eller ingen renovering. Men da Frederiksberg Kommune gav jer påbud, kunne Landsbyggefonden pludselig godt finde penge til genhusning. Hvordan hænger det sammen?

Da renoveringsprojektet i Søndermarken blev godkendt, var det ikke muligt at opnå støtte til genhusning. Denne praksis blev ændret, da kommunen (efter flere tilsyn hvor projektets udførelse blev vurderet og fundet forsvarlig) i midten af 2020 skærpede sin vurdering og gav et påbud, der kun lod sig gennemføre, hvis vi genhusede beboerne. Da byggeriet ikke kunne standses på dette tidspunkt, blev beboerne i de lejemål, hvor renoveringen ikke var gennemført, genhuset.


6) Ansøgte/forhørte FFB/KAB sig hos Landsbyggefonden om det var muligt, at få penge til genhusning, inden beboerne skulle stemme om renoveringen? 

- Se svar herover


7) Hvordan kan man som ansvarligt boligselskab gennemfører en renovering uden genhusning, når man ved at sundhedsskadelige stoffer vil blive udløst og påvirke indeklimaet i beboernes lejligheder?

-  FFB og KAB har under hele forløbet fulgt myndighedernes vejledninger. Frederiksberg Kommune bekræftede frem til juli 2020, at der ikke var sundhedsmæssige problemer i forbindelse med renoveringen. Så snart Frederiksberg Kommune kom med påbud om genhusning, fulgte vi dette.


_

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik