Skal forhindre at tog bliver forsinket: Nu omdannes de til insekt-hjem

I biodiversitetens navn forener Banedanmark nu det nyttige med det endnu mere nyttige.

Kilometer efter kilometer slanger Banedanmarks skinner sig igennem landet. Og lige ved siden af skinnerne finder man skovbryn efter skovbryn. 

Og selvom de er nydelige at se på, er de ikke sat i verden for at fornøje øjnene hos togenes passagerer. 

Skovbrynene er oprindeligt skabt som snebælter, der blev bygget for at forhindre snefygning ind på banen, som kunne forsinke togtrafikken. 

quote Danmark er fuld af opdyrket land og større bymiljøer, som giver biodiversiteten trange kår.

Sigrid Kistrup Ilsøe, biolog i Banedanmark

I dag har de udviklet sig til at være levesteder og spredningskorridorer for et væld af insekter og de er blevet en vigtig naturtype, som Banedanmark arbejder for at understøtte bedst muligt.

- Danmark er fuld af opdyrket land og større bymiljøer, som giver biodiversiteten trange kår. Men skovbrynet langs banen danner en grøn korridor igennem det opdyrkede land, og det er et vigtigt element for planter, dyr og insekters mulighed for at sprede sig gennem det opdyrkede landskab. Det binder naturområder sammen, siger Sigrid Kistrup Ilsøe, biolog i Banedanmark i en pressemeddelelse. 

Vil plante blomstrende buske

Langs banen ligger 4.500 hektar natur, som Banedanmark ejer. Det svarer til knap halvdelen af Læsøs areal. 

Derfor har Banedanmark sat gang i en række initiativer med naturpleje på de mange naturområder langs banen, så jernbanen kan være en del af løsningen på den igangværende biodiversitetskrise.

- Hvor vi kan, vil vi i Banedanmark gerne hjælpe naturen og biodiversiteten på vej og understøtte naturens økosystemer. Derfor planter vi i skovbrynet for eksempel blomstrende buske, der er en vigtig fødekilde for mange af de insekter, der lever i skovbrynet. På den måde kan vi øge arealet af brugbare levesteder, og flere arter vil kunne sprede sig gennem landet langs med jernbanen, fortæller Sigrid Kistrup Ilsøe.

Banedanmark arbejder generelt for at fremme den vilde natur og biodiversitet langs banen med en række initiativer.

- Når vi er nødt til at fjerne bevoksning langs banen for at sikre en god sikkerhedsafstand til sporet, så lader vi dødt træ ligge tilbage for at øge mængden af dødt ved i den danske natur. Det kommer insekter og svampe til gode og øger biodiversiteten i hele skovbrynet, siger Sigrid Kistrup Ilsøe.

Langs med skinner ved Hovedbanegården i København vokser der blandt andet brombærbuske.
Langs med skinner ved Hovedbanegården i København vokser der blandt andet brombærbuske.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Banedanmark arbejder også med at "luge ud" i skovbrynet langs banen ved at fjerne træer, som vokser hurtigt og vildt og skygger for andet liv. Det gælder for eksempel de ikke-hjemmehørende ahorntræer. Der skal i stedet skabes plads til de blomstrende buske, som løfter biodiversiteten i det grønne bælte.

- I Banedanmark er vi meget bevidste om, at vi ejer et kæmpe skovbryn, som er én lang grøn oase i en ørken af opdyrket land. Det er jo en fantastisk ramme for at hjælpe biodiversiteten, samtidig med at skovbrynet stadig beskytter imod fygende sne, som oprindeligt var tanken. Så det er ren win-win.Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik