Cityringen kan afspore planlagt Tivoli-byggeri

Tivoli må kun i begrænset omfang grave ud til planlagt byggeri, afslører servitut.  Metroselskabet og forlystelsesparken drøfter lige nu, om det overhovedet kan lade sig gøre at gennemføre anden fase af byggeriet Tivolihjørnet, uden at det vil udgøre en sikkerhedsrisiko.

Mens gæster på Hereford Beefstouw i Tivoli i disse dage sætter tænderne i en ribeye, pisker Cityringens tog forbi i dybet direkte under restauranten. Lige nu kører metroen de sidste testture frem mod åbningen af Københavns nye metrolinje den 29. september. 

Metroselskabets tunnelrør under de bøfspisende gæster kan dog ende med at køre Tivolis planlagte nybyggeri ved selvsamme spisested af sporet.

En aktindsigt som TV 2 Lorry har fået hos Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne afslører således, at det i slutningen af sidste år blev afgjort, at Tivoli blev pålagt en såkaldt “servitut om metroens sikkerhed”. 

Hvad er en servitut?

 • En servitut eller en deklaration er et dokument, der indeholder bestemmelser om en fast ejendom. Servitutten begrænser ejerens ret til at råde over ejendommen.
   
 • En servitut kan indeholde bestemmelser om, hvor du må placere bygninger på din grund fx i forhold til vej/skel, hvor meget din bygning må optage af grunden og hvor mange etager du må bygge på dit hus og hvilke materialer, du må benytte dig af.
   
 • Servitutterne i forhold til Cityringen fastlægger, hvilke forhold der gør sig gældende ved anlægsaktiviteter tæt på metroen. Der stilles desuden en række krav og betingelser, der skal sikre en dialog mellem Metroselskabet og ejerne af den pågældende ejendom, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til det ønskede byggeri. Proceduren er magen til den, der foregik i forbindelse med metroens første etaper.
   
 • Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne afgør størrelsen på den ulempeerstatning, Metroselskabet skal betale til de ejere, hvis ejendomme forventes at blive værdiforringet som følge af servitutten. 

 

Kilde: Københavns Kommune og Metroselskabet

Det betyder, at der “hverken permanent eller midlertidigt må graves dybere” end 1,8 meter eller “bores eller etableres pæle, der når dybere” end 4,9 meter ned i jorden. 

Det gør Tivoli til en af de omkring 1000 ejendomme i København og på Frederiksberg, der er pålagt en servitut af hensyn til Cityringens sikkerhed. Læs mere om det her.

Kun begrænset udgravning

Der kan altså kun i begrænset omfang graves i hele det område, hvor Cityringen skærer sig vej under Tivoli - fra Nimb-bygningen og Rutschebanen ved Bernstorffsgade og i en let bugtende linje til Tivolis hovedindgang, Hereford Beefstouw og Industriens Hus ved Vesterbrogade. 

Se foto her:

Cityringen skærer sig vej under Tivoli - fra Nimb-bygningen og Rutschebanen ved Bernstorffsgade og i en let bugtende linje til Tivolis hovedindgang, Hereford Beefstouw og Industriens Hus ved Vesterbrogade.
Cityringen skærer sig vej under Tivoli - fra Nimb-bygningen og Rutschebanen ved Bernstorffsgade og i en let bugtende linje til Tivolis hovedindgang, Hereford Beefstouw og Industriens Hus ved Vesterbrogade.
Foto: Metroselskabet

Og netop bygningerne ved Hereford Beefstouw står over for gennemgribende forandringer. Her skal den 1.300 m² store anden fase af byggeriet Tivoli Hjørnet nemlig etableres. Det fik Tivoli godkendt i en lokalplan i 2015.

Fase to til venstre, hvor der i dag er Hereford Beefstouw.
Fase to til venstre, hvor der i dag er Hereford Beefstouw.
Foto: Illustration Pei Cobb Freed & Partners
Langs Bernstorffsgade til venstre ses første fase af byggeriet Tivoli Hjørnet. På højre side af hovedindgangen skal fase to opføres. 
Langs Bernstorffsgade til venstre ses første fase af byggeriet Tivoli Hjørnet. På højre side af hovedindgangen skal fase to opføres. 
Foto: Illustration Pei Cobb Freed & Partners

Men de nye krav til sikkerhedsafstande volder tilsyneladende så store byggeproblemer for Tivoli, at forlystelsesparken nu er gået i dialog med Metroselskabet. 

Tivoli og Metroselskabet i dialog

Metroselskabet bekræfter, at man er i dialog med Tivoli om byggeriet, og at "der gælder de samme regler for Tivoli som for alle andre".

"Generelt er det dog Metroselskabets erfaring, at planlagte byggerier inden for metroens sikkerhedszone kan gennemføres," skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet, i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Mere usikker er Tivolis underdirektør for jura, Annette Juul.

Hun siger til TV 2 Lorry, at Tivoli håber, “at alt kan løses til det bedste".

- Vi ved ikke, om metroen kommer til at påvirke det byggeri. Vi ved endnu ikke, om vi kan komme ned i den dybde, og vi er i dialog med Metroselskabet om, hvor langt man kan gå ned, siger hun til TV 2 Lorry.

Men servitutten dikterer jo en præcis sikkerhedsafstand mellem metro og byggeriet?

- Ja, men de (servitutterne, red.) er ikke endelige. De kan godt ændres - eller få en ændret betydning. Det er den dialog, vi er igang med lige nu, siger Annette Juul.

Lokalplanen fra 2015, der giver Tivoli lov til at bygge på det indeklemte område mellem hovedindgangen og Industriens Hus tog i sin tid også højde for, at dele af byggeriet af Tivoli Hjørnet ville være placeret over Cityringens tunnelrør.

“Der skal derfor, om nødvendigt, indgås aftale med Metroselskabet inden byggetilladelse mv. kan meddeles,” lød det i en kommentar i lokalplanen. 

Erstatning ikke på plads

Den dialog er lige nu i gang, og indtil den er afsluttet, kan Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne heller ikke tage stilling til, hvor stort et beløb Tivoli skal modtage i erstatning.

Alle ejere af grunde, der er blevet pålagt servitutter i forbindelse med Cityringen, har således indtil videre fået en erstatning på mellem 2.000 og 16.500 kroner, oplyser Metroselskabet. 

Ifølge Sine Kjeldsen, formand for kommissionen, handler parternes dialog om, hvordan servitutten påvirker Tivolis byggeplaner, og om hvad der kan lade sig gøre. 

- Vi afventer deres dialog, inden vi afgør erstatningsspørgsmålet. Man kan forestille sig, at Tivolis erstatningskrav afhænger af, hvad der kan lade sig gøre. Hvis ikke byggeriet kan lade sig gøre, så er det et større krav, siger Sine Kjeldsen til TV 2 Lorry. 

Bypark på vej

Tivoli gik i juni måned i år ud med omfattende planer om at opføre en bilfri bypark i området  foran hovedindgangen på Vesterbrogade. 

Annette Juul, kan servitutten have betydning for opførelsen af byparken?

- Det ved jeg faktisk ikke endnu, om det har. Byparken er endnu så spæd, at vi ikke ved, om det har betydning for det endnu. 

Altså om I skal ned i den dybde for at bygge?

- Ja, præcis. 

Forventer I, at I får lov til at bygge fase to af Tivoli Hjørnet, som I vil?

- Det kan jeg ikke svare dig på. Vi er i dialog med Metroselskabet. Jeg ved ikke, hvornår den dialog bliver afsluttet. Vi håber på snarest muligt, men sådan noget kan også trække ud. Det ved vi jo. 

Hvad vil det betyde for Tivoli, hvis ikke I kan bygge denne anden fase?

Vi har ikke rigtig sat ord på, hvad det kan komme til at betyde. Vi håber stadig på, at det her kan lade sig gøre, siger Annette Juul til TV 2 Lorry.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik