Kystkommuner gør status på skader fra stormfloden: Sådan klarede dit område skærene

Naturskaderådet har erklæret uvejret fredag og lørdag som stormflod i dele af landet, herunder kystområderne langs Køge Bugt og Østersøen.

Samtlige indbyggere i Danmark var formentlig påvirket i en eller anden grad af uvejret, der fredag aften og natten til lørdag drev ind over landet fra øst, men otte kystkommuner syd for København var hårdere ramt end resten af hovedstadsområdet.

Det er i hvert fald vurderingen fra Naturskaderådet – det tidligere Stormråd – der har vurderet, at der var tale om stormflod langs Køge Bugt og Østersøen fra Stevns i syd til Hvidovre i nord.

Rådets vurdering betyder, at borgere i otte hovedstadskommuner sammen med en stribe andre syddanske, østvendte kommuner var særligt hårdt ramt, og derfor har mulighed for statslig kompensering for stormflodsskader.

Men de otte kommuner imellem er der dog store forskelle på, hvor uskadt disse slap fra stormfloden.

Det viser en gennemgang af kommunernes umiddelbare opgørelse af skaderne lørdag.

For mens især Stevns Kommune blev hårdt ramt og har fået store skader på kommunale grunde – for eksempel Rødvig Lystbådehavn – slap kommuner som Brøndby og Hvidovre stort set helskindede fra stormfloden.

Herunder bringer vi en oversigt over, hvordan de otte stormflodspåvirkede kommuner selv mener at have klaret sig gennem stormfloden.

Sådan klarede de otte stormflodsramte kommuner sig

Stevns Kommune: Smadrede havne, brudte diger og ødelagt kystvej
Se mere

På Facebook meddeler Stevns Kommune, at stormfloden har ramt hårdt flere steder, men særligt ved Rødvig Havn, Tryggevælge Å samt Strøby Egedes kystområde.

- Rødvig Havn har haft en meget hård nat, og der forestår et stort oprydningsarbejde, som allerede er i gang. De røde fiskerhuse er taget af havet, og der er skader på både i havnen. Vi har lige nu ikke det fulde overblik over de øvrige havne i kommunen, men har hørt, at de også har lidt store skader, skriver kommunen.

Denne vurdering kan TV 2 Vejrets Peter Tanev bakke op om. Lørdag rapporterede han fra ødelæggelserne i og omkring Rødvig Havn, som han kaldte for de værste, han havde oplevet i en dansk kontekst.

- Jeg havde aldrig nogensinde troet, at man skulle se den slags billeder efter dansk uvejr, sagde vejrværten lørdag eftermiddag.

TV 2 Kosmopols udsendte reporter kunne også ved selvsyn konstatere, at Bøgeskov Havn – en mindre og privatejet havn – mellem Rødvig og Strøby Egede – havde fået store skader.

Længere nordpå har byen Strøby Egede mistet store dele af sin kyststrækning til og med Kystvejen, hvor selv samme asfalterede vej på flere strækninger er styrtet sammen.

Samtidig skriver kommunen, at diget nord for slusen ved Tryggevælde Å ”har lidt stor overlast og skal genskabes”.

Skaderne har samtidig fået den konsekvens, at forsyningsselskabet Klar beder borgerne om at være tilbageholdende med vandforbruget på grund af ekstraordinært stor belastning af kloaksystemerne.

Køge Kommune: Beboere blev evakueret
Se mere

De frygtede det værste, da Køge Kommune fredag aften registrerede vandstand på 180 centimeter over normalen i havnen, mens den udlagte stormflodssikring af inderhavnen bukkede under for vandmassernes pres.

- Vi valgte derfor at sende besked ud til en række borgere i bymidten, som vi bad om at finde alternativ overnatning, udtaler borgmester Marie Stærke (S) på kommunens hjemmeside.

- Heldigvis viste det sig ikke at blive så slemt for bymidten som først frygtet, fortsætter hun.

Slemt blev det dog for beboerne nord for Køge i et boligområde ved navn Havstokken. Her blev 25 personer pludseligt evakueret, da bølgerne fik de udlagte watertubes til at kollapse.

Resultatet blev, at flere beboere i og omkring Havstokken har fået store ødelæggelser på deres boliger.

Alt imens skete der overløb ved Den hvide by i Køge, og havnepladsen blev stedvist dækket af vand.

Lørdag prioriterede Køge Kommune især at udbedre de skader, der påvirker trafikken, mens kommunen også formanede borgerne om at være mådeholdende med vandforbruget, da der har været et stort pres på kloaksystemerne.

Solrød Kommune: Bølger åd stranden, og borgere er uden strøm
Se mere

I Solrød Kommune oplyste borgmester Emil Blücher (LA) lørdag morgen, at stormfloden havde oversvømmet nogle huse, ”ædt en stor del af” stranden og ført til strømsvigt i dele af kommunen.

Et kig på elselskabet Cerius’ hjemmeside søndag formiddag viser, at flere husstande i kommunen, særligt omkring Solrød Strand, fortsat er uden strøm. Der er tale om cirka 80 husstande.

Lørdag ved middagstid lød en status fra kommunen, at medarbejdere især arbejdede på at fjerne ”de mange væltede træer”, der blokerede for trafikken rundt omkring. Samtidig var man i gang med at fjerne vragdele og tang fra stranden.

Flere borgere i Solrød har fået alvorlige skader på husene, nogle må endda finde midlertidige boliger.

Greve Kommune: Væltede træer og skader på havn
Se mere

Et sted mellem 160 og 170 centimeter over normalen nåede vandstanden op på i Greve, vurderer kommunen selv.

Med den høje vandstand kom også ”en del skader” på Mosede Havn, skriver Greve Kommune på sin hjemmeside. Derfor har kommunen lørdag arbejdet på at genoprette selv samme havn samt Greve Marina, som tilsyneladende er sluppet billigere.

Samtidig skriver kommunen, at man har registreret otte væltede træer, som generede trafikken i området. De er nu fjernet.

Greve Kommune kan dog glæde sig over, at der – bortset fra en ødelagt badetrappe og nogle medtagede høfder – ikke er sket skade på kommunale bygninger eller infrastruktur.

Ishøj Kommune: Digerne klarede presset
Se mere

Veltilfredse konstaterer Ishøj Kommune på sin hjemmeside, at beredskabets rettidige indsatser ser ud til at have båret frugt.

- Vores diger klarede presset og beskyttede os mod oversvømmelser, lyder beskeden fra kommunen.

Det tilskriver Ishøj Kommune, at man på forhånd havde lukket vand ud af søerne i forlandet til Køge Bugts strandpark og hældt beton ud ved adgangsvejene til stranden.

- Det viste sig at holde presset ude, skriver Ishøj Kommune.

Helt fri af skader gik man dog ikke. Blandt andet røg der et par badebroer i svinget, mens et par træer også er væltet, lyder det.

Vallensbæk Kommune: ”Vi kom godt igennem”
Se mere

Vallensbæk er med egne ord kommet godt igennem stormfloden uden de helt store skader at berette om.

- Som forudset er der enkelte oversvømmede områder langs vandet og på parkeringspladsen ved havnen. Derudover er Valhal havnebad blevet rusket godt og grundigt igennem. Derfor er der fortsat lukket til og med mandag, skriver Vallensbæk Kommune via Facebook lørdag formiddag.

Samtidig meldes det, at kommunen heller ikke har været ramt af oversvømmelser ved St. Vejleå, sådan som det ellers var frygtet.

- Så Vej og Parks driftsleder melder alt godt herfra so far, lyder beskeden.

Brøndby Kommune: Havn beskadiget
Se mere

Enkelte træer måtte lade livet i Brøndby Kommune, da uvejret ruskede i kystkommunen, og så blev Brøndby Havn beskadiget.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

- Regnen gav heldigvis heller ikke anledning til oversvømmelser andre steder i Brøndby, oplyses det.

På grund af de væltede træer frarådes borgere at gå tur i skoven denne weekend, idet kommunale medarbejdere arbejder med motorsave på at sikre passager fra nedfaldne grene og stammer.

Hvidovre Kommune: Væltet træ og vragdele på havn
Se mere

Det nordligste område i hovedstadsregionen, der er omfattet Naturskaderådets stormflodsvurdering, er Hvidovre – og her melder kommunen også en forholdsvis fredelig aften og nat fredag til lørdag.

Selv mener kommunen, at de iværksatte foranstaltninger som watertubes ved Harrestrup Å og Hvidovre Strandvej ”havde den ønskede effekt”, skriver de.

Billeder, som kommunen selv har lagt op på Facebook, viser dog, at et større træ er væltet ved Hvidovre Strand, mens sten, sand og enkelte vragdele er blæst op på Hvidovre Havn.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik