Farlig pille-trend blandt teenagere går under myndighedernes radar: "Det er i familie med heroin"

I Greve bliver ekstremt vanedannende opioid-piller mere og mere populært blandt unge. Flere eksperter advarer nu mod, at en risikabel trend er på vej. Faktisk står vi midt i en epidemi, siger de. Indtil videre er udviklingen gået under myndighedernes radar.

Egentlig er det morfinpiller, et opioid, der kun bør udskrives af læger og gives til patienter mod stærke smerter i ryggen eller tænderne.

Men på gaden i Greve går de blandt andet under navnet "Dol" og her anvendes det som et rusmiddel.

Både blandt de unge, der går i byen med kokain på lommen, men i den grad også af dem der synes, at presset ved for eksempel at gå i gymnasiet er for voldsomt.

De er børn og unge helt ned i 14-årsalderen, der aldrig har rørt stoffer før. Men som ender i håbløs afhængighed af opioid-piller.

Og det er kun et fåtal af dem, der indtil nu har fundet vej til det kommunale misbrugsbehandlingstilbud.

quote Det her præparat er i familie med heroin.

Christina Ekmann, misbrugsbehandler i Omega

Men de unge, der trods alt havner i kommunens misbrugscenter, forklarer, at mange i deres omgangskreds endnu ikke er nået til erkendelsen af, at de har et alvorligt misbrug, der kræver en professionel hånd.

I stedet passer de flittigt deres daglige misbrug af opioidpiller i det skjulte. Bare for at være i stand til at stå ud af sengen, møde op i skolen eller passe et fritidsarbejde. 

Og siden august 2022 har misbrugsterapeuterne i ungemisbrugscenteret Omega i Greve, Rikke Schwerdfeger og Christina Ekmann, set en alarmerende udvikling. 

Det får dem nu til at råbe vagt i gevær.

De er bekymrede for, at byens unge står midt i en regulær opioidtrend - en epidemi.

- Når jeg spørger de unge, jeg har haft samtaler med, om de kender til de her opioidpiller, siger de "ja, alle kender til det, alle kan få dem". Og når vi spørger ind til det, så kender de i hvert fald til fem eller ti andre, der tager det her, siger misbrugsterapeut Christina Ekmann til TV 2 Kosmopol. 

- Jeg tænker, at vi ikke kan redde det her i morgen. Bussen er kørt. Lavinen er rullet, supplerer Rikke Schwerdfeger, misbrugsbehandler i Omega, Greve. 

Dolol, tramadol, opioid-piller - hvad er det?

Dolol er et smertestillende lægemiddel, der bruges mod moderate til stærke smerter.

Midlet kan købes på recept og bliver eksempelvis udskrevet ved stærke rygsmerter, eller hvis man har smerter efter at have fået fjernet visdomstænder.

Det aktive stof i Dolol hedder tramadol. Det er et morfinlignende stof, som findes i en lang række smertestillende midler af opioidtypen, hvoraf Dolol er en af dem.

Tramadol virker ved at dæmpe de impulser fra dit nervesystem, der sender besked til din hjerne om, at noget gør ondt. De mest almindelige bivirkninger er kvalme, svimmelhed og træthed.

Tramadol er også et opioid. Opioider er en gruppe af stoffer, som virker smertestillende. De mest kendte opioider er morfin, kodein, heroin, metadon og fentanyl.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Gentofte Hospital, Medicin.dk

Fra 10. klasse til misbrugsbehandling

"Freja" var en af de unge, der aldrig havde rørt stoffer.

Alligevel udvikler hun på blot måneder en afhængighed så dyb, at den dosis, hun tager hver dag, ifølge hende selv er nok til at sende menigmand på hospitalet.

Det bakkes op af Per Bjørn Føge Jensen, afsnitsansvarlig overlæge i Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet, der vurderer, at en dosis så stor "i værste fald kan få du og jeg til at holde op med at trække vejret". 

Men for nu 17-årige "Freja" begyndte det hele med en halv pille i et frikvarter for halvandet år siden. Det fortæller hun til TV 2 Kosmopol. 

17-årige "Freja" ønsker at være anonym. På et år opbygger hun en tolerance, der kræver, at hun tager 800 milligram Dolol om dagen for at få en virkning. Til sammenligning er en almindelig dosis, hvis man eksempelvis har fået fjernet sine visdomstænder, 150 milligram i døgnet.

Ret hurtigt står det klart for hende, at den halve pille ikke umiddelbart giver en mærkbar effekt, så hun supplerer den hurtigt op med en halv mere.

På intet tidspunkt får hun oplevelsen af, at det, hun gør, er farligt, og det, hun indtager, kan sættes i bås med narkotika.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Freja fik først hjælp, da hun i et skænderi over telefonen med sin far, tilstod at hun havde det dårligt og var endt i et alvorligt pillemisbrug.
Freja fik først hjælp, da hun i et skænderi over telefonen med sin far, tilstod at hun havde det dårligt og var endt i et alvorligt pillemisbrug.
Foto: Illustration: Louise Heine Cassens / TV 2 Kosmopol

Folk omkring Freja gør forbruget af pillerne til noget meget normalt, synes hun.

Den ene halve pille tager den næste, og på et år opbygger hun en tolerance, der kræver, at hun tager 800 milligram Dolol om dagen for at få en virkning.

Til sammenligning er en almindelig dosis, hvis man eksempelvis har fået fjernet sine visdomstænder, 150 milligram i døgnet.

Freja ender til sidst med at kæmpe sig ud af sit misbrug, så hun nu er stoffri. 

Men vejen derhen var ikke nem.

Både fordi hun er umyndig og derfor blev nødt til at gå til bekendelse overfor sine forældre, som et led i den behandling hun modtager på misbrugscenteret.

Og så fordi, at Freja aldrig har modtaget lægelig hjælp til at trappe ud af sit brug af opioider.

"Freja"

Freja er ikke pigens rigtige navn.

Hun er anonym, da hun i dag er kommet på rette spor og ikke ønsker, at hendes tidligere misbrug skal påvirke hendes fremtid.

TV 2 Kosmopol er bekendt med hendes fulde navn og identitet.

Det er på trods af, at flere fagpersoner, TV 2 Kosmopol har talt med, understreger, at man skal have fokuseret lægefaglig hjælp til at lave en gradvis udtrapning, når man er afhængig af smertestillende medicin herunder opioid-piller. 

At stoppe af egen kraft fra den ene dag til den anden kan nemlig føre til voldsomme abstinenser. 

- Jeg tog ikke opioid-piller, fordi jeg har det svært. Det var bare dejligt. Og så behøver jeg ikke tænke på, hvad de andre tænker om mig. Hvis jeg fik stillet høje krav i skolen, så ville jeg turde sige noget og turde at fremlægge, forklarer hun til TV 2 Kosmopol. 

Hvis nu jeg gik ud i den by, du kommer fra og spurgte 100 på din alder, hvor mange tror du så, der kender til det her stof?

- 90 procent, vurderer Freja. 

Afhængighed og abstinenser

Afhængighed

"Afhængighed af opioider er defineret ved de samme kriterier som afhængighed af andre rusmidler, inklusive alkohol og tobak under ICD-10 (’International Classification of Diseases and Related Health Problem’ version 10). Kriterierne er altså tre eller flere af de følgende:

  • En stærk trang til at indtage opioider (craving).

  • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af opioider.

  • Abstinenssymptomer eller indtagelse af opioider for at ophæve eller undgå disse.

  • Toleransudvikling overfor opioider.

  • Brug af opioider spiller en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug i hverdagen.

  • Fortsat brug af opioider trods erkendt skadevirkning".

Abstinenser ved straks-ophør af opioid-brug

"Ved brug gennem længere tid udvikler mange mennesker tolerans, så opioiderne i stadig mindre grad virker på smerter og virker mindre beroligende, men også, så man ikke længere oplever kvalme ved indtagelse af opioider og forstoppelse. Abstinenserne ved ikke at indtage opioiderne efter længere tids brug er stærkt ubehagelige og kendetegnet ved kuldefornemmelser, gåsehud, løs mave, kvalme, kramper, depression, trang og angst, og altså nærmest det modsatte af den måde, som mange føler, at opiaterne virker på".

Kilde: Opioider og opioidafhængighed - hvad er det?, af Morten Hesse, lektor ved Center for Rusmiddelforskning.

Nødråbet fra Greve

I starten af januar i år sender den Kriminalitetsforebyggende Indsats i Greve Kommune en besked ud på intranettet Aula til forældre i hele kommunen.

I den opfordrer kommunen på det kraftigste til, at man holder godt øje med adfærdsændringer hos sit barn.

Blandt afsenderne er ungemisbrugscenteret Omega, som er den kommunale instans, der har til opgave at behandle unge mennesker med misbrug.

På det tidspunkt har misbrugsterapeut Christina Ekmann, der er ansat i Omega, 20 unge i behandling.

Tip os - hvis du har erfaringer med opioid-piller

Har du eller en du kender erfaringer med brug af opioid-piller?

send os et tip her eller på redaktion@tv2kosmopol.dk med den information, du har om emnet.

Det kan være, at du har erfaret, at det var svært at få hjælp til at komme ud af dit opioid-pille forbrug.

Eller at du arbejder professionelt med stofområdet og mener, du sidder inde med oplysninger, der er relevante for vores videre dækning.

Skriv "Tip om opioid-piller" i emnefeltet - og tilføj meget gerne dine kontaktoplysninger.

Ud af alle rusmidler, man kan være i misbrugsbehandling for - eksempelvis alkohol, kokain, hash, MDMA, amfetamin - er mere end hver fjerde på ungemisbrugscenteret Omega i Greve nu i behandling for et massivt overforbrug af kun det ene stof, Dolol. 

Og siden januar er endnu en teenager kommet i behandling for akkurat det samme.  

Nemlig Dolol, som børn og unge i alderen 14 til 17 år skaffer på gadeplan, og som ifølge misbrugsterapeut Christina Ekmann er ekstremt vanedannende.

- Det her præparat er i familie med heroin. Derfor bliver man meget hurtigt afhængig af det. Vi ser en gruppe unge, som vi sandsynligvis aldrig nogensinde ellers havde set, men som ender hernede på grund af deres afhængighed af det, siger misbrugsterapeut i Omega, Christina Ekmann.

(Artiklen fortsætter under kortet)

En ud af fire kommuner har kendskab

En rundspørge, TV 2 Kosmopol har foretaget blandt de 34 kommuner i metropolen, viser, at hver fjerde kommune i større eller mindre grad har kendskab til unges brug af opioid-piller.

Rundspørgen er sendt til de enkelte kommuners SSP-samarbejder, og af de 24 kommuner, der er vendt tilbage på henvendelsen, er syv kommuner foruden Greve bekendt med de unges Dolol-vaner.

SSP-samarbejdet er en kommunal indsats, der binder skole, socialforvaltning og politi sammen. Dets primære formål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

quote Vi er ved at skulle tænke os om i forhold til, hvordan vi forhindrer, at opioid-piller, der indeholder tramadol, bliver et problem blandt unge mennesker

Morten Hesse, lektor ved Center for Rusmiddelforskning

Spørger man misbrugskonsulent og underviser Torben Vangsted, er han også bekymret for de unges brug af opioid-piller, blandt andet Dolol.

Og så pointerer han, at de unges forbrug af opioid-piller kan være svært for både forældre, professionelle og kommuner at opdage. 

- Jeg tænker, brugen af de her præparater er gået under radaren nogle steder. Det handler måske om, at det er en forholdsvis ny trend, og vi ikke har fået øje på det endnu. Og så handler det måske også om, at de unge ikke ser det som et rusmiddel, og derfor ikke taler med voksne og fagpersoner om det, siger han.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Sundhedsstyrelsen valgte i april sidste år at indstille, at det morfinlignende præparat tramadol - som er det aktive stof i Dolol - skulle på listen over euforiserende stoffer.
Sundhedsstyrelsen valgte i april sidste år at indstille, at det morfinlignende præparat tramadol - som er det aktive stof i Dolol - skulle på listen over euforiserende stoffer.
Foto: Illustration: Louise Heine Cassens / TV 2 Kosmopol

Ikke kun et problem i Greve

Det er ikke kun i Greve og i TV 2 Kosmopols område, at opioid-piller bringer børn og teenagere i alderen 14 til 17 år i kæmpestore problemer.

TV 2 Kosmopol har talt med misbrugseksperter og professionelle, der arbejder med de unge misbrugere i behandlingscentre på tværs af landets kommunegrænser.

En af eksperterne er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, Morten Hesse.

Han mener, at en forebyggende indsats vil være mere værdifuld og mindre ressourcekrævende end et oprydningsarbejde.

- Vi er ved at skulle tænke os om i forhold til, hvordan vi forhindrer, at opioid-piller der indeholder tramadol (det aktive stof i Dolol, der gør det til et morfinlignende præparat, red.) bliver et problem blandt unge mennesker, advarer Morten Hesse, lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet til TV 2 Kosmopol.  

quote Vi har ikke været vant til, at der var alle mulige forskellige smertestillende piller, som folk kom ind og var afhængige af.

Morten Hesse, lektor ved Center for Rusmiddelforskning

Ufyldestgørende data 

Lektor Morten Hesse peger også på, at man i den behandlingsdata, som centeret har adgang til, aldrig har spurgt ind til, hvad det er for nogle specifikke opioid-piller, de unge er i behandling for. 

Den data, Morten Hesse har adgang til, og som er baseret på tal fra Danmarks Statistik, er udtryk for en meget bred kategori, "opiater". Et bredt spektrum af opioider, der er fremstillet af opiumsvalmuen. Det kan være stoffer som opium eller morfin. 

Men tallene inkluderer ikke noget om, hvor mange, der bruger kunstige opioider. 

Det vil sige, at Danmarks Statistik ikke spørger ind til brugen af de rent kemisk fremstillede opioid-piller som for eksempel dolol, er. 

Er det i virkeligheden en udfordring, at vi ikke spørger de unge ind til det rigtige? 

- Det er, fordi det er nyt. Vi har ikke været vant til, at der var alle mulige forskellige smertestillende piller, som folk kom ind og var afhængige af. Andre gange når man spørger de unge, om de har et forbrug af opioider, svarer de "ja, Xanex", og det er ikke et opioid, siger han. 

Har du eller dit barn et stofmisbrug? Her kan du få hjælp i din kommune

Albertslund: Misbrugsrådgivning til unge mellem 13 og 18 år

Allerød: Misbrugsrådgivning til unge mellem 13 og 25 år

Ballerup: Misbrugsrådgivning til unge mellem 15 og 29 år

Brøndby: Kommunen har indgået samarbejde med Fonden Lænke-ambulatorierne i Lyngby, Hvidovre og København om misbrugsrådgivning til unge under 25 år

Dragør: Kommunen har indgået et samarbejde med Tårnby Kommune om misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Egedal: Misbrugsrådgivning til unge mellem 15 og 18 år

Fredensborg: Misbrugsrådgivning til unge mellem 15 og 17 år

Frederiksberg: Misbrugsrådgivning til unge mellem 15 og 24 år

Frederikssund: Kommunen har indgået et samarbejde med Novavi og KABS City, der ligger i henholdsvis København og Valby, om misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Furesø: Misbrugsrådgivning til unge mellem 13 og 25 år

Gentofte: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Gladsaxe: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Glostrup: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Greve: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Gribskov: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Halsnæs: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Helsingør: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Herlev: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Hillerød: Misbrugsrådgivning til unge mellem 13 og 23 år

Høje-Taastrup: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Hørsholm: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Hvidovre: Misbrugsrådgivning til unge under 30 år

Ishøj: Misbrugsrådgivning til unge mellem 13 og 18 år

København: Misbrugsrådgivning til unge mellem 14 og 24 år

Køge: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Lejre: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Lyngby-Taarbæk: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Roskilde: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Rudersdal: Misbrugsrådgivning til unge mellem 15 og 25 år

Rødovre: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Solrød: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Stevns: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år:

Tårnby: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år

Vallensbæk: Misbrugsrådgivning til unge under 18 år:

Myndighed gør tramadol ulovligt

Sundhedsstyrelsen valgte i april sidste år at indstille, at det morfinlignende præparat tramadol - som er det aktive stof i Dolol - skulle på listen over euforiserende stoffer.

Det skete i et forsøg på at komme et "muligt stigende misbrug til livs". Konsekvensen af det var, at udokumenteret besiddelse af stoffet blev ulovligt.

Styrelsen henviser endvidere til egne data, hvor de i årene 2016-2021 så en lille stigning blandt en anden og lidt ældre målgruppe. 

Nemlig de myndige unge mellem 18 og 24 år, der indskrives i stofbehandling, og hvor opioider er det primære stof i deres misbrug. 

På de fem år er der ifølge Sundhedsstyrelsen sket en stigning på et procentpoint - fra tre til fire procent. Og styrelsen tilføjer, at det drejer sig om få unge. 

Samtidig kan de se, at receptudleveringer, der indeholder tramadol, er faldet væsentligt de senere år. 

Derfor vurderer de, at det "formentlig er det illegale marked (...) af opioider", der skal sættes ind overfor.

- Vi må afvente at se, om det har haft en effekt, men det håber vi. Vi forventer, at der er en signalværdi i at regulere stoffet. (..) Og så skal vi følge med på udviklingen, oplyser Sundhedsstyrelsen i et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol. 

Opioider i skolegården - Den usynlige afhængighed

Dette er første artikel i en række historier, der vil udkomme her på TV 2 Kosmopol i uge 7. Det sker på tværs af vores kanaler som TV, Youtube og så selvfølgelig her på vores hjemmeside.

Du kan blandt andet læse om den svenske by, Karlshamn, der er tvunget i knæ af opioidafhængighed, se, hvor nemt det er at skaffe opioid-piller og blive klogere på, hvor svært det er for unge under 18 år at få den rette lægehjælp til at komme ud af deres afhængighed. Endelig sætter vi også politikerne i stævne - hvordan skal vi komme dette problem til livs?


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik