Farlige stoffer forpester drikkevandet: Nu er der - måske - fundet en løsning

Flere steder i Region Hovedstaden er der fundet de svært nedbrydelige PFAS-stoffer i grundvandet. Nu lader det til, at det er lykkedes regionen at finde en måde at fjerne de uønskede stoffer.

Brandslukningsskum.

Det er tilsyneladende den helt store synder, som har ført til at alle landets vandværker er blevet - eller er ved at blive - undersøgt for indholdet af PFAS.

Således også i Region Hovedstaden, hvor man har målt koncentrationen af det helbredsfarlige stof i foreløbigt 32 af 50 vandrensningsanlæg.

I den forbindelse har regionen også testet, om de kan få de farlige stoffer ud af vandet, inden det ryger ud af hanerne hos borgerne. Og der er lovende resultater, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

På 11 af de 32 vandrensningsanlæg var niveauet for de tillade grænseværdier overskredet.

Region Hovedstaden har derefter testet, om de kunne fjerne PFAS fra grundvandet med kulfiltre, og det ser det ud til, at det kan.

Hvad er PFAS, og hvorfor er det farligt?

PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, hvoraf det mest kendte er PFOS.

Man optager stofferne i kroppen ved at indånde dem som støvpartikler eller gennem mad og drikke, mens gravide og ammende giver det direkte videre til foster/barn.

Stofferne er skadelige for immunforsvaret og kan blandt andet øge risikoen for visse former for kræft og for ufrivillig abort hos kvinder.

Stofferne var tidligere populære i produktionen af bygningsmaterialer, fordi de er brandhæmmende.

Lige nu frygter man, at 15.000 steder i Danmark er forurenet med PFAS.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner

Drikkevandet er ikke så rent, som vi bilder os ind

Efter rensning med kulfilteret lykkedes det at komme under grænseværdierne på 10 ud af de 11 anlæg med for meget PFAS i vandet. På et enkelt anlæg har det været nødvendigt at iværksætte ekstra rensning for PFAS, oplyser regionen i pressemeddelelsen.

quote Derfor er det en smule kontroversielt, om vi vil acceptere, at man renser vores drikkevand mere, end vi plejer.

Kristoffer Almdal, professor, DTU Kemi

Og det er gode nyheder, lyder det fra Line Ervolder (K), der er formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden:

- Først og fremmest er det glædeligt, at vores undersøgelser viser, at der ikke var for meget PFAS i vandet på 21 af vores anlæg. Derudover er det positivt, at vi nu ved, at vi har en kendt rensemetode, der tegner til også at kunne bruges til at fjerne PFAS-stofferne. Vi fortsætter med at teste, samtidig med, at vi også undersøger andre metoder, siger hun i pressemeddelelsen.

At kulfilter har en positiv effekt på at nedbringe niveauet af PFAS overrasker ikke professor på DTU Kemi, Kristoffer Almdal.

- Kulfilter må man forvente kan absorbere mere eller mindre alle mulige organiske stoffer, og da PFAS er et organisk stof, er det ikke overraskende siger han til TV 2 Lorry.

Hvorfor man ikke har brugt metoden før, skal ifølge professoren muligvis findes i fortællingen om vores rene drikkevand.

- I Danmark har vi en sjov holdning til vand, fordi vi har så meget, at vi ikke ved, hvad vi skal stille op med det. Blandt andet er holdningen, at man skal kunne hive vandet op af jorden uden yderligere rensning, siger han og uddyber:

- Der er en indbygget modvilje mod, at vi skal rense vandet, selvom det allerede gennemgår en rensningsproces. Derfor er det en smule kontroversielt, om vi vil acceptere, at man renser vores drikkevand mere, end vi plejer.

Gammel vin på nye flasker

Koncentrationen af PFAS i grundvandet kom for alvor i søgelyset, efter at der i 2021 blev fundet høje koncentrationer i spildevand i Korsør, der stammede fra en nærliggende brandskole, hvor der var blevet brug brandslukningsskum, der indeholdt PFOS.

quote Vi mangler svar fra Sundhedsstyrelsen på, hvor farligt er det her i forhold til grænseværdierne

Line Ervolder, (C), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden

Forureningen betød, at borgere, der var medlemmer i den lokale kogræsserforeningen, er blevet udsat for det farlige stof, da de har spist kød fra kvæg, der har græsset på arealet, ligesom brandfolkene på skolen har været udsat for det fluorholdige stof, når det har brugt brandslukningsskum, der har indeholdt PFOS.

Udover at undersøge drikkevandet på alle landets vandværker kortlagde regionerne, Forsvaret og Miljøministeriet 181 steder i landet, hvor der er - eller har været - brandøvelsespladser.

Det er derfor et meget omfattende forurening, der kan være fundet en måde at rense på.

Kulfiltrer er ikke en ny måde at fjerne farlige stoffer fra grundvandet på. Det bruges allerede mod en række andre miljøfremmende stoffer.

Det fungerer sådan, at når vandet sendes igennem filtret, så sætter de organiske stoffer sig fast på det aktive kul, der er inde i filtret. Og vupti, så er stofferne ude af vandet, når det kommer ud af filtret.

Indsatsen skal prioriteres

Region Hovedstaden afventer nu resultaterne fra de sidste 18 anlæg, og forventer de kommer, inden året er omme.

Derudover afventer Region Hovedstaden svar fra Sundhedsstyrelsen om, hvor farligt forureningen er ud fra grænseværdierne.

- Vi mangler svar fra Sundhedsstyrelsen på, hvor farligt det her er i forhold til grænseværdierne. Er det meget alvorligt, hvis værdierne akkurat overskrides? Hvad betyder det, hvis man er gravid eller spiser kød fra et dyr, der har græsset i et forurenet området. Kan man tillade sig at dyrke grøntsager i et forurenet område osv. 

- Det har stor betydning for den indsats, vi skal prioritere, men det skal være Sundhedsstyrelsen, der kommer med en vurdering, lyder det fra Line Ervolder, der ikke lægger skjul på, at PFAS-forureningen stadig er et stort problem.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik