Oversigt

Seneste nyt

Hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel på vej

Regeringen har sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indgået en aftale, der skal gøre adgangen til behandling af psykisk mistrivsel lettere for børn og unge.

Det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet tirsdag i en pressemeddelelse.

Også børn og unge med symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp.

Konkret oprettes et nyt lettilgængeligt behandlingstilbud. Her er målsætningen, at børn og unge skal kunne komme til den første samtale 14 dage efter første henvendelse.

Er det ved den første samtale tydeligt, at barnet eller den unge er i målgruppen for behandlingstilbuddet, tilstræbes det at afholde screeningssamtale senest 30 dage efter første henvendelse, skriver ministeriet.

Kommunerne skal ifølge aftalen allerede i år igangsætte behandlingstilbuddet, mens servicemålene træder i kraft i 2025, når tilbuddet er fuldt etableret i alle kommuner.

- Med det nye behandlingstilbud vil ventetiden blive kortere, og det skal gerne resultere i, at vi kan forebygge, at mistrivslen udvikler sig til egentlig psykisk sygdom, og dermed give både barnet og familierne de bedste forudsætninger for at komme godt igennem en svær tid, udtaler hun.