Natasja frygter tilbagefald, mens behandlingssted ferielukkes: ”Jeg har ikke lyst til at være forsøgskanin”

Afdelingen for personer med misbrug og psykiske lidelser i Region Hovedstadens Psykiatri skal ferielukkes i to uger. Flere personer i behandling frygter tilbagefald og har nu startet en underskriftsindsamling.

Misbrug af lattergas og hash samt en borderlinediagnose. 

Det er den såkaldte dobbeltdiagnose, som 22-årige Natasja Juel Lund kæmper med. 

Siden midten af juni har hun været patient på "Afdeling M" på Psykiatrisk Center Sct. Hans, hvor hun har fået behandling og hjælp til at håndtere sine diagnoser. 

En hjælp, der har gjort, at hun nu står et bedre sted.

quote Hvis jeg falder i med lattergassen igen, risikerer jeg ikke at kunne gå

Natasja Juel Lund, patient på "Afdeling M"

Men i disse dage, er det ikke dianosen alene, der fylder for Natasja Juel Lund. Det er derimod frygten for, hvad der sker efter på fredag.

Her skal hun sammen med 50 øvrige patienter forlade behandlingsstedet, der beskæftiger sig med patienter med alvorlige psykiske lidelser og misbrug, fordi det holder sommerferielukket.

- Mange på afdelingen frygter et tilbagefald, hvis man skal væk herfra i de to uger - også mig. Hvis jeg falder i med lattergassen igen, risikerer jeg ikke at kunne gå, siger Natasja Juel Lund til TV 2 Kosmopol og fortsætter:

- Jeg har også meget angst og får det især svært, når jeg er derhjemme. Det er derfor, jeg er her. 

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Hvad er afdeling M?

  • Region Hovedstadens Psykiatrisk Center Sct. Hans er fysisk placeret i Roskilde og dermed Region Sjælland.

  • Afdelingens sengeafsnit i Fjordhus M20, M21 og M22 varetager behandling og pleje af patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose) i Region Hovedstadens Psykiatri.

  • ​Afsnittene er integrerede afsnit, dette betyder at afsnittene hverken er åbne eller lukkede afsnit.

  • Behandling og pleje varetages i et og samme afsnit, og patienten flyttes kun til anden funktion som led i en behandlings- eller udskrivelsesplan. I afsnittene kan der forekomme aflåsning af områder, hvis der er særlige forhold der kræver dette. De tre sengeafsnit er i struktur og form ens med hver 26 enestuer. Hvert af afsnittene er organiseret i to team og der arbejdes ud fra kontaktpersonsordning og personliglæge. 

Kilde: Region Hovedstadens Psykiatri

"Vi er her af en grund"

På grund af ferie blandt personalet bliver afdelingen lukket i uge 29 og 30. 

De lidt over 50 patienter skal derfor have ambulant behandling - altså behandling hvor man ikke er indlagt, og den samlede løsning er ikke prøvet før.

- Vi er jo netop her på afdeling M, fordi vi ikke kan holde til at være derhjemme og få ambulant behandling, forklarer Natasja Juel Lund til TV 2 Kosmopol.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Dobbeltdiagnose

Dobbeltdiagnose betyder, at man har to diagnoser samtidig. I dag anvendes det oftest, når man både har en misbrugssygdom og en anden psykisk sygdom. Det er den betydning, vi vil beskrive her.

Selv om der er mange psykiske sygdomme og mange former for misbrug, kan der alligevel beskrives nogle generelle fællestræk for kombinationen psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

Der vil både være symptomer for den psykiske sygdom og misbruget.

De to forskellige sygdomme kan i nogle tilfælde forstærke hinandens symptomer og i andre tilfælde skjule dem og gøre dem vanskeligere at konstatere.

Der kan være mange kombinationer af psykisk sygdom og misbrug. Der er som nævnt ikke tale om en veldefineret diagnose, men blot en dagligdags betegnelse for sammenfald af to eller flere psykiske sygdomme.

Alligevel er der to forskellige kombinationer, som skiller sig ud:

Den ene er en bred definition, hvor der menes sammenfald af en hvilken som helst psykisk sygdom og alle former for misbrug.

Den anden er smal definition, hvor der menes en samtidig psykosesygdom fortrinsvis skizofreni og blandet misbrug.

Kilde: Psykiatrifonden

Frygten deler hun blandt andet med Thobias Hoffmann, der har været patient hos afdeling M i tre måneder. Han er i behandling for alkoholmisbrug og en personlighedsforstyrrelse.

- Vi patienter frygter tilbagefald, og at vi i værste fald ikke kommer tilbage efter de to ugers ambulant behandling, siger han til TV 2 Kosmopol og fortsætter:

- Situationen er porøs, og jeg kan selv risikere at falde fuldstændig fra.

Underskriftsindsamling i gang

Årsagen til lukningen af afdeling M i uge 29 of 30 bunder som nævnt i, at personalet på afdelingen skal kunne afholde den ferie, de har ret til.

For at sikre den bedst mulige behandling undervejs har afdeling M siden slutningen af juni lukket for nye patienter, for at sikre at de nuværende patienter alle får fire ugers sammenhængende behandling op til ferielukningen.

Samtidig rykker en del af personalet videre i de to ugers lukning og står klar til at hjælpe med den ambulante behandling.

Beslutningen blev truffet under et møde i Region Hovedstadens Social- og Psykiatridudvalg den 21. juni

Den betyder altså, at patienterne fredag den 14. juli klokken 14.00 skal have pakket deres ting og forladt afdelingen.

quote For mange handler det om liv og død. Vi føler os magtesløse og har intet andet valg end at råbe højt.

Natasja Juel Lund, patient på Afdeling M.

Både Natasja Juel Lund og Thobias Hoffmann er dog skeptiske ved den uprøvede ordning.

- Sidste år i disse uger var der også lidt underbemanding på afdelingen, og man mente, at patienterne blev stressede over underbemandingen, men denne ordning er langt mere stressende, mener Natasja Juel Lund.

- Vi ved godt, at det kører meget på politisk plan, og at det handler om penge, men det er en håbløs beslutning, og det er også synd for dem, som i ugerne op til ikke kan komme ind på afdelingen og få hjælp, fortsætter Thobias Hoffmann.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Sct Hans misbrug tilbagefald behandling dobbeltdiagnose misbrugsbehandling
Thobias Hoffmann har været i behandling på Afdeling M i tre måneder. Privatfoto.
Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ifølge Natasja Juel Lund har flere af de nuværende patienter heller ikke noget sted at tage hen i de kommende uger.

- Det er en form for sikkerhedsnet, der bliver taget væk fra os, siger hun og fortsætter:

- For mange handler det om liv og død. Vi føler os magtesløse og har intet andet valg end at råbe højt. 

Derfor har hun sammen med Thobias Hoffmann igangsat en underskriftsindsamling blandt patienterne, hvor målet er at få så mange som muligt til at blive på afdelingen efter fredag klokken 14.00, selvom de officielt skal forlade den. 

- Lige nu tæller vi 11 underskrifter blandt patienterne, og vi håber at komme op på 20, siger Natasja Juel Lund.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Sct Hans misbrug tilbagefald behandling dobbeltdiagnose misbrugsbehandling
Psykiatrisk Center Sct. Hans står igen til at lukke afsnit for patienter med dobbeltdiagnose over sommeren til næste år. (Arkivfoto).
Foto: Niels Christian Buhl/TV 2 Kosmopol

Sympati fra personalet og ekspert

Det er ikke kun blandt patienterne, at situationen skaber ærgrelse.

- Personalet synes også, at det er dybt skrækkeligt, at stedet lukker de to uger, og jeg er sikker på, at de ville gøre noget, hvis de kunne, siger Natasja Juel Lund.

Ifølge Torsten Bjørn Jacobsen, der er formand hos Psykiatrifonden og selv er psykiater, kan sådan en lukning have stor betydning for patienter med en dobbeltdiagnose.

- Personer med dobbeltdiagnoser har ofte svært ved at overskue og planlægge deres tid, og de er meget følsomme for ændringer, som den her på afdeling M, forklarer han til TV 2 Kosmopol.

Særligt koblingen mellem et misbrug og en psykisk lidelse kan nemlig hurtigt ændre et sygdomsforløb, fortsætter han:

- Misbruget i sig selv er en stærkt forværrende faktor for en psykotisk lidelse. Det kan ændre den psykiske sygdom ganske akut.

Mangel på bedre løsning

I Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg, hvor et flertal stemte for løsningen med de 14 dages lukning, ser de på situationen med ærgrelse, og der er stadig uenighed om måden, man har endt med at løse den.

- Vi er i øjeblikket i en rekrutteringskrise alle steder i sundhedsvæsenet. Driften på afdelingen har kigget på en lang række alternativer, hvor ingen dog er en optimal løsning, siger Susanne Due Kristensen (S), der som udvalgsmedlem stemte for løsning, til TV 2 Kosmopol.

- Et flertal stemte for denne løsning, der er anbefalet, fordi den påvirker kontinuiteten mindst muligt, fortsætter hun.

quote Jeg har ikke lyst til at være forsøgskanin.

Natasja Juel Lund, patient på Afdeling M.

Flere patienter frygter for tilbagefald i løbet af de to uger - hvordan forholder du dig til deres bekymring?

- Jeg forstår godt deres bekymring, og det er vigtigt, at patienter - der er særlig bekymrede for tilbagefald - rækker ud, for jeg ved, at behandlerne er særligt opmærksomme på patienternes behov, og at der bliver fulgt tæt op på patienterne i de 14 dage, forklarer Susanne Due Kristensen og uddyber:

- De skal også være opmærksomme på, at de kan modtages på akutmodtagelserne, hvor der tages særligt hensyn til dem. 

Magnus Von Dreiager (K) sidder også i Social- og Psykiatriudvalget. Han stemte nej til løsningen sammen med Christine Dal (V) og den konservative Dorte Vilhelmsen.

- Vi stemte imod, fordi vi synes, vi blev tvunget til en løsning, som ikke var afprøvet før, og vi var ikke trygge ved det, siger Magnus Von Dreiager til TV 2 Kosmopol og tilføjer:

- Vi efterspurgte flere alternativer til, hvordan man kunne løse problemet. For eksempel om man kunne sprede ferien ud eller betale bonusser for, at personalet afholdte ferie uden for højsommeren. Det vi dog fik at vide var, at det her er den eneste måde at komme igennem problemet på.

Både Magnus Von Dreiager og Susanne Due Kristensen fortæller, at de ser frem til, at udvalget skal evaluere forløbet og løsningen, så man kan lære af det og forberede sig på lignende situationer, hvis de opstår i fremtiden.

Tilbage på afdeling M står Natasja Juel Lund dog med en ærgrelig følelse over den uprøvede løsning.

Hun står da også fast i sit ønske om at blive på afdelingen efter på fredag.

- Jeg har ikke lyst til at være forsøgskanin, siger hun til TV 2 Kosmopol.

- Så hvis ikke situationen ændrer sig, vil vi blive i fællesmiljøet på fredag og nægte at flytte os. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik