Nyt opråb for at undgå omstridt flytning - men alternativet er værre, mener politiker

Tirsdag afgøres det, om et større antal psykiatriske patienter skal flytte fra Frederikssund til Brøndby.

Medarbejderne på den psykiatriske afdeling De Særlige Pladser holder tirsdag vejret - de er nervøse for, om politikerne i Region Hovedstaden tirsdag aften beslutter at flytte afdelingen fra Frederikssund til Brøndby.

En øvelse der kan betyde tab af medarbejdere og viden, og som i sidste ende kan få konsekvenser for patienterne, mener blandt andet socialpædagogerne, der arbejder på afdelingen.

Op til afgørelsen i regionsrådet har Socialpædagogerne Nordsjælland således afsendt et bekymringsbrev til politikerne.

“Vi vil gerne opfordre Jer til at tænke Jer godt om, inden I træffer Jeres beslutning.”

“Der vil være stor risiko for, at det faglige miljø omkring denne særlige gruppe af meget psykisk syge mennesker ødelægges, hvilket kan få store menneskelige, og i sidste instans også samfundsmæssige konsekvenser,” lyder opråbet fra socialpædagogerne.

TV 2 Kosmopol har tidligere fortalt, at medarbejdere på De Særlige Pladser har råbt vagt i gevær. De forventer således, at en stor del af medarbejderne - hvoraf mange bor i og omkring Frederikssund - ikke vil flytte med til Brøndby.

Ifølge medarbejderne er der tale om helt op mod 70 procent, der ikke vil flytte med.

Og hvorfor tage livet af et - ifølge medarbejderne - velfungerende tilbud?

Færre penge giver udfordringer

Ifølge administrationen i Region Hovedstaden er det en ny aftale for regionernes økonomi, der betyder, at der fremover bliver færre penge til at drive De Særlige Pladser, der er et særligt tilbud i psykiatrien til udadreagerende patienter.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

De Særlige Pladser

De Særlige Pladser er tilbud til patienter over 18 år med svær psykisk lidelse, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt misbrugsproblemer.

I 2017 aftalte et flertal i Folketinget, at ændre loven, således at der blev oprettet specialiserede socialpsykiatriske tilbud til såkaldte “tunge” patienter. Det skulle højne sikkerheden for personale og patienter.

Aftalen kom i stand efter en tid med flere drab på ansatte på bosteder. I marts 2016 blev den 57-årige social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen eksempelvis stukket ihjel af en beboer på Bostedet Lindegården i Roskilde.

Færre penge vil ifølge administrationen resultere i en række udfordringer i forhold til økonomi, bemanding og sikkerhed på De Særlige Pladser, og derfor foreslår administrationen at flytte afdelingen til Psykiatrisk Center Glostrup. Det vil medføre en ombygning af centeret i, der altså ligger i Brøndby.

Forslaget har været behandlet i både Social- og Psykiatriudvalget og Forretningsudvalget, og her har et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og De Radikale indtil nu stemt for administrationens forslag.

I modsætning mener SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige at De Særlige Pladser skal bevares i Frederikssund for at undgå at miste vigtige medarbejdere, som kan være svære at erstatte i en tid med generelle rekrutteringsvanskeligheder i psykiatrien.

quote Den store ulempe er, at der er problemer med at ansætte i psykiatrien

Jess Søgaard

Og den pointe kan professor emeritus i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet (SDU) Jess Søgaard godt følge. Især hvis det virkelig forholder sig sådan, at 70 procent af medarbejderne ikke har tænkt sig at følge med.

- Den store ulempe er, at der er problemer med at ansætte i psykiatrien, siger Jess Søgaard.

- Det lyder ikke godt for den her patientgruppe og for voksenpsykiatrien i Region Hovedstaden.

Ifølge Jess Søgaard peger forskning peger på, at størrelsen på den fysiske og organisatoriske afstand i forbindelse med flytninger er afgørende for, hvor mange ansatte der følger med. Men det går oftere galt end godt, lyder den kyniske talemåde i branchen ifølge Jess Søgaard.

Ikke et argument

Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hæfter sig ved at “meget få” flyttede med, da der for nogle år siden blev flyttet flere tusinde statslige arbejdspladser.

Men han forventer, at “nogle flere” vil flytte med fra Frederikssund til Brøndby, fordi flere statistisk set vil være bosat omkring halvejs mellem de to matrikler.

- Men der er altid risiko for videnstab i en branche, hvor der er rigtig mange andre gode jobmuligheder, siger Jakob Kjellberg.

Men det er en balance, mener han. For:

- Det er jo ikke et argument i sig selv for at opretholde et tilbud, der ikke er bæredygtigt. Det nytter ikke, at man i forhold til en langsigtet løsning ikke vil risikere et videnstab for at lave det rigtigt, siger Jakob Kjellberg.

Han mener også, at der burde være gode muligheder for at rekruttere nye medarbejdere i Brøndby.

- Der er også folk, der gerne vil arbejde i psykiatrien, og Brøndby er et noget lettere område at rekruttere i end Frederikssund, siger Jakob Kjellberg.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_


Sommerferie hænger ikke sammen

I regionsrådet forsvarer Susanne Due Kristensen (S) beslutningen om at flytte De Særlige Pladser fra Frederikssund til Brøndby.

Hun hæfter sig ved beregninger fra administrationen, der ifølge Susanne Due Kristensen viser, at “vi vil være udfordret” på rekruttering, men at udfordringerne vil være mindre i Brøndby, fordi rekrutteringsgrundlaget er større, og at det vil være nemmere at anvende Region Hovedstadens vikarbureau i Brøndby.

quote Vi ser eksempelvis ind i en sommerferie, hvor det slet ikke hænger sammen

Susanne Due Kristensen

- Vi forventer ikke at kunne have et driftsbudget i balance i Frederikssund, fordi man bliver mere og mere udfordret på fastholdelse og rekruttering deroppe.

- Vi ser eksempelvis ind i en sommerferie, hvor det slet ikke hænger sammen, siger Susanne Due Kristensen.

Vil det ikke hænge endnu mindre sammen, hvis man ikke får de op mod 70 procent medarbejdere med fra Frederikssund?

- Der er den fordel i Brøndby, at der allerede er personale dernede, som kan dække ind, siger Susanne Due Kristensen.

Kunne man ikke prioritere anderledes internt i budgetterne for at holde tilbuddet i Frederikssund kørende?

- Jo, det kunne man måske nok. Men hvad nu, hvis vi om to år og slet ikke har nogen medarbejdere deroppe? Så har vi smidt millioner ud og nedprioriteret andre afsnit for alligevel at skulle flytte De Særlige Pladser. Så jeg tænker lidt, at jeg lytter til vores dygtige administration her, siger Susanne Due Kristensen.

Regionsrådet behandler sagen på et møde tirsdag aften. TV 2 Kosmopol følger sagen. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik