Vild video! Havørne mæsker sig i dødt rådyr

Fem havørne blev i sidste uge foreviget på et vildtkamera på Eskilsø ved Roskilde Fjord, hvor de fem enorme rovfugle omkranser et dødt rådyr.

Forestil dig en stor fugl – en rigtig stor fugl – og så lige fem styks af dem. Samtidig!

Et vildtkamera fra Eskilsø midt ude i Roskilde Fjord fangede i sidste uge synet af i alt fem havørne, der sammen omkranser et livløst rådyr.

Det skriver Nationalpark Skjoldungernes på deres hjemmeside.

I første omgang fanger kameraet ellers kun én af de flyvende døre, som havørnen også bliver kaldt, men imens den mæsker sig i den døde rå, kommer der flere til.

Der synes i hvert fald ikke at gå lang tid, før der pludselig sidder fem havørne omkring det lemlæstede rådyr.

I første omgang fangede vildt kameraet kun én havørn. Sidenhen kom der flere til.
I første omgang fangede vildt kameraet kun én havørn. Sidenhen kom der flere til.
Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land

Den enorme rovfugl, der kan råde over et vingefang på mere end to meter, og som dermed kan kalde sig selv for den største ørn i Europa, er dog ikke et sjældent syn, når den svæver over Roskilde Fjord.

Nationalpark Skjoldungernes Land, som Roskilde Fjord er en del af, er hjem for mindst tre ynglende havørne-par, og hvis man vender fuglekikkerten lidt længere mod nord eller over mod Isefjord, er der endnu flere.

Det er dog sjældent, at man ser fem havørne på én gang – og så endda så tæt på, som da vildkameraet på Eskilsø fangede billederne af dem.

I alt fem havørne dukkede op til festmåltidet.
I alt fem havørne dukkede op til festmåltidet.
Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land

Vildtkameraet var ellers ikke sat op for at overvåge havørnenes aktivitet.

Det var derimod sat op for at overvåge et helt andet slags dyr – nemlig rotten.

For at sikre optimale forhold for fjordens ynglefugle, skal det nemlig sikres, at de vigtigste ynglepladser er rottefri.

Den 1,4 hektar store ø, hvorpå kameraet stod og filmede, er da også hjem for mange andre dyr end blot rotter og de mægtige havørne, der bærer det videnskabelige artsnavn 'Haliaeetus albicilla'.

Øen, der er ejet af Struckmannfonden, som arbejder for at værne om naturen, er også hjem for en flok får, en lille bestand af rådyr, en masse harer – og så en hel masse fugle.

For nuværende er det yngletid, og ude på Eskilsø yngler både klyder, viber, havterner, hættemåger, knopsvaner, rødben, stormmåger, strandskader, stor præstekrave og en masse andefugle.

Derudover bor der også to familier på øen – altså, menneskefamilier.

Eskilsø kan kun nås med båd, men det er muligt at besøge øen. Det er dog bedst at besøge ørneøen udenfor fuglenes yngletid, som går fra 1. april til 15. juli.

Andre regler for besøg på øen kan findes her.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik