Efter fund af giftstof: Kommuner fraråder fiskeri

Region Hovedstadens vandanalyser viser overskridelser af grænseværdien for PFOS to steder i Mølleåen, der ligger nord for København.

Rudersdal, Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner fraråder fiskeri i Mølleåen.

Der sker efter, at Region Hovedstaden tidligere i november har orienteret kommunerne om, at man har konstateret mængder af giftstoffet PFOS, som overskrider grænseværdien.

Det skriver kommunerne på deres hjemmesider.

Ifølge kommunerne er koncentrationen af PFOS på prøvelokaliteterne i Mølleåen målt til mellem 18 og 36 nanogram per liter og overskrider dermed den gældende grænseværdi for ferskvand på 0,65 nanogram per liter.

- Fundene af PFOS er, som vi er oplyst, meget begrænsede og cirka 1000 gange lavere end den mængde, der er fundet i overfladevand tæt på brandøvelsespladsen i Korsør, skriver Furesø Kommune.

Alligevel fraråder kommunerne altså fiskeri i Mølleåen.

- Fødevarestyrelsen fraråder på baggrund af Region Hovedstadens orientering at spise fisk fanget i Mølleåen pt., og Rudersdal Kommune fraråder derfor fiskeri i Mølleåen, lyder det på Rudersdals Kommunens hjemmeside.

Den samme melding lyder fra Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner. 

Kender ikke kilden

Målingerne, der er fortaget to steder i Mølleåen, er en del af en igangværende landsdækkende undersøgelse af overfladevand.

Region Hovedstaden forventer – ifølge Rudersdal Kommune - at afrapportere endelige resultater og vurderinger i slutningen af 2021.

- Regionen har endnu ikke vurderet mulige kilder til forureningen, og Rudersdal Kommune kan ikke udpege en oplagt kilde ud fra de oplyste data, skriver kommunen.

Furesø Kommune oplyser, at de involverede kommuner arbejder sammen med henblik på at få klarlagt problemets omfang.

- Furesø Kommune har sammen med de øvrige kommuner i Mølleå-systemet (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal) nu nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at drøfte fundene og eventuel afsmitning til andre dele af å-systemet, lyder det.

Furesø Kommune oplyser videre, at man koordinerer sagen med Lyngby-Taarbæk Kommune, som er i dialog med Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

PFOS er giftig for mennesker

PFAS er en fællesbetegnelse, der dækker over en række forskellige stoffer PFOS og PFOA. Og på Miljøministeriets hjemmeside skriver de sådan her om stofferne:

"PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt."

Derudover skriver ministeriet:

"PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande."

Skadelige fluor-stoffer fundet i vandet i 8 Lorry-kommuner

I begyndelse af oktober viste nye tal fra Danske Vandværker, at der var fundet PFAS-stoffer i 65 vandboringer i hele landet. 36 af dem - og dermed over halvdelen - lå i otte kommuner i TV 2 Lorrys område.

Det drejede sig om kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj, Egedal, Brøndby, Dragør, København, Tårnby og Frederikssund.

- Det er farligt for mennesker. Men det er ikke akut giftigt. Men man skal holde øje med, hvor meget, der bliver ophobet i kroppen over længere tid. Og så skal man finde ud af, hvor det kommer fra, så man kan gribe ind, udtalte Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet. 

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik