To års ulovlig praksis: Nu skal kommune undersøges af Kammeradvokaten

Der kan være begået fejl i op mod 60 sager på det specialiserede børn- og ungeområde i Rudersdal kommune. Det viser en intern undersøgelse. Kommunen skal nu undersøges af kammeradvokaten.

En intern undersøgelse i Rudersdal Kommune slår fast, at der er en berettiget mistanke om ulovlig sagsbehandling i kommunens skolevisitationsudvalg. 

Derfor har kommunen nu bestilt en ekstern undersøgelse, der skal laves af advokatfirmaet Poul Schmidt - også kendt som Kammeradvokaten.

Den interne undersøgelse viser, at forældre til udfordrede børn muligvis er blevet overtalt af kommunen til ikke at klage over dennes afgørelser i deres sager.

Det kan for eksempel være afgørelser i sager om visitation til specialiserede tilbud for børn og unge.

Borgmesteren i Rudersdal Kommune, Ann Sofie Orth (K) udtaler i en pressemeddelelse, at det ifølge hende er godt, at problemet er blevet opdaget, så tilliden mellem borgere og kommune kan genskabes.

- Jeg er glad for, at denne ulovlige praksis nu er blevet opdaget. Det betyder forhåbentligt, at vi hurtigst muligt kan komme tilbage på det rigtige spor, og at vi kan sikre de børn og familier, som tidligere er blevet afholdt fra at klage, den hjælp de er berettiget til. Det her handler om nogle af vores mest sårbare børn og deres familier, som kommunen selvfølgelig altid skal betjene korrekt og lovligt, siger hun og fortsætter:

- Jeg er mig pinligt bevidst om, at dette område tidligere har været genstand for megen kritik, og i det lys er det afgørende, at vi nu får et fuldstændigt overblik over praksis, så familier med sårbare børn kan have tillid til, at samarbejdet med kommunen foregår efter reglerne og respektfuldt i fremtiden. Vi kan ikke ændre det, der er sket, men vi kan og vil sikre, at det aldrig sker igen.

Mellem linjerne refererer borgmesteren til den spegede sag, hvor 17 forældre sidste år stod frem i Berlingske med klager over den kommunale sagsbehandling af deres handicappede børn.

Har ansvar for vurdering af børn behov

Skolevisitationsudvalget i Rudersdal Kommune, har haft bemyndigelse til at træffe afgørelse om visitation til specialiserede tilbud for børn og unge.

Det betyder, at udvalget eksempelvis har ansvar for, at vurdere om et barn har behov for særlig støtte, eller et specialiseret skoletilbud.

Det kan også dreje sig om sager, hvor forældre søger om tabt arbejdsfortjeneste, fordi deres børn er så udfordrede, at de har brug for, at deres forældre passer dem.

Den formodede ulovlige praksis har været praktiseret siden november 2019. 

Praksissen har dog været sat i bero siden den 11. februar i år, hvor kommunen modtog resultatet af den interne undersøgelse.

Opfordrer forældre til at stå frem

Borgmester Ann Sofie Orth tager sagen yderst alvorligt, siger hun, og opfordrer samtidig forældre til at stå frem.

- Vi skal til bunds i det her. Jeg kan kun opfordre de berørte familier, til at stå frem med de oplysninger og oplevelser de har. For vi skal til bunds i det her. De er velkomne til at skrive direkte til mig.

quote Vi skal til bunds i det her

Ann Sofie Orth, borgmester

Kommunen har orienteret de forældre, der kan have været berørt af den ulovlige sagsbehandling. Det drejer sig om cirka 60 sager.

Kammeradvokaten vil nu gennemgå samtlige sager for at se om kravene til partshøring, begrundelse og klagevejledning lever op til lovgivningen.

Alt efter hvad Kammeradvokaten finder frem til i sin undersøgelse, så skal en del af sagerne muligvis gå om.

- Hvis det viser sig, at nogle sager om visitation til specialiserede tilbud ikke er behandlet lovmedholdigt, som det hedder i forvaltningssprog, så vil vi som kommune revurdere sagerne for at finde ud af, om der skal træffes en ny afgørelse, og om de berørte familier har ret til erstatning, siger Ann Sofie Orth og tilføjer, at "alle sten skal vendes" i sagen.

Kammeradvokaten forventer at være færdig med undersøgelsen i slutningen af juni 2022.

Kritikken af kommunen er ikke ny

Problemerne på det specialiserede område i kommunen er ikke nye.

Især ikke efter Berlingske bragte den føromtalte artikel med vidnesbyrd fra de 17 forældre, der ikke mente, at kommunen leverede den hjælp, der var behov for. 

I flere tilfælde blev hjælpen afvist, selvom behovet herfor var bakket op af uvildige fagpersoner.

En del af forældrene har set sig nødsaget til at hyre private socialrådgivere, til at bistå dem i kontakten til kommunen.

I artiklen fra Berlingske fortæller flere forældre også, at kommunen har truet med at tvangsfjerne deres børn. 

Har konsekvenser for hele familien

Der har tidligere været forskellige løsninger oppe at vende i forhold til den stærkt kritiserede sagsbehandling.

I en artikel i Sjællandske Medier i september sidste år, foreslog Radikale Venstre og Konservative i Rudersdal, at føre statistik over samtlige klager, og ikke kun dem der ender ved ankestyrelsen. 

Forslaget blev dog aldrig til noget.

- Der gik politik i den. Vi havde svært ved at vurdere, hvad der kategoriseres som en klage. er det eksempelvis en klage, at vil have en sort stok i stedet for en hvid, siger Jacob Nettebjerg, som blandt andet sidder i social- og sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune.

Jacob Netteberg mener også, at sagsbehandlingen indenfor det specialiserede område hører under det forkerte udvalg.

Sagerne hører i dag under børne- og skoleudvalget, men ifølge Jacob Netteberg burde de hører under social- og sundhedsområdet.

- De her sager handler jo ikke kun om børnene. Det har konsekvenser for hele familien. Der er jo forældre mister deres arbejde, fordi de bliver så udkørte af deres kamp med kommunen, siger Jacob Netteberg.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik