Dragør Kommune opgiver sit eget grundvand - er alt for forurenet

Grundvandet i Dragør Kommuner er så forurenet, at økonomiudvalget har besluttet at købe rent drikkevand fra Sjælland.

At tappe et glas rent og køligt drikkevand fra hanen er noget, de fleste tager som en selvfølge. 

Men sådan har borgerne det ikke nødvendigvis i Dragør. 

Her har drikkevandets kvalitet været et tilbagevendende problem. To vandboringer er allerede helt lukkede efter fund af pesticider og PFOS-rester, som stammer fra skum til brandslukningsøvelser i Københavns Lufthavn, hvorefter stofferne er sivet ned til grundvandet. 

Vandprisen vil stige

Og nu er drikkevandssituationen så alvorlig, at byrådet i Dragør for et halvt år siden bad rådgivningsselskabet COWI om at lave en undersøgelse af mulige løsninger. 

Disse løsninger har økonomiudvalget stemt om torsdag i sidste uge. 

- Her vedtog vi, at vores drikkevand i fremtiden skal komme fra Hvidovre, fortæller Dragørs konservative borgmester, Kenneth Gøtterup, til TV 2 Lorry. 

Præcisering:

HOFOR har bedt os om at præcisere, at det endnu ikke ligger fast, hvor Dragørs drikkevandsforsyning bliver tilkoblet HOFORs forsyningsnet.

Men det bliver formentlig ikke i Hvidovre, som Dragørs borgmester ellers har udtalt.

HOFOR oplyser at drikkevandsledningen formentligt vil blive tilkoblet nettet i København og derefter gå igennem Tårnby til Dragør.

- Vi har skulle forholde os til fire scenarier, og vi valgt at hente vandet fra Hvidovre. 

At skulle købe vand i en anden kommunes vandværk betyder også, at prisen stiger. 

-  Ja, det kommer den til. Den vil stige med fem kroner pr. kubikmeter, fortæller borgmesteren, der understreger at vandprisen, ligegyldigt hvilken løsning kommune havde valgt, ville stige. 

Dragør Kommune er ikke den eneste kommune på Amager, der køber vand ude fra. Tårnby Kommune køber cirka 70 procent af sit drikkevand.

Et flertal i Dragør Kommunes Økonomiudvalg har altså besluttet, at drikkevandet skal købes udefra. Nu er det byrådet, som skal endelig godkende sagen. Det forventes at ske på torsdag. 

- På den lange bane har vi ikke vand nok i kommunen, og derfor er vi nødt til at gøre det. Vi skal sikre rent drikkevand i fremtiden, det er vores opgave, siger Kenneth Gøtterup.

Frygter oversvømmede kældre

Cowi har også undersøgt, hvad der sker med grundvandsspejlet, hvis man stopper med at pumpe vand op. 

Og det kommer til at stige, fortæller Kenneth Gøtterup. 

- Der har været en del bekymringer, og vi kan selvfølgelig ikke leve med at huse bliver oversvømmet. Men vores rådgivere har undersøgt det, og det kommer ikke til at udgøre en trussel. Ikke sådan som det står i rapporten, slår borgmesteren fast. 

Kenneth Gøtterup forventer, at projektet bliver til virkelighed inden for en kort årrække. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik