Undersøgelse af spildevandsudledning er begyndt: - Vi vil til bunds i, hvad der skete

Fredag begyndte den uvildige undersøgelse, der skal klarlægge, om der er sket fejl i forvaltningen i forbindelse med spildevandssagen.

Fredag mødtes jurister, havbiologer og politikere på Københavns Rådhus for første gang for at granske, om der er sket fejl i den planlagte, men nu afblæste spildevandsudledning i Øresund.

Udledning af spildevand kom på dagsordnen, da TV 2 Lorry i maj kunne fortælle, at forsyningsselskbet Hofor sammen med et andet selskab, Novafos, havde fået grønt lys fra forvaltninger i Københavns Kommune og Gentofte Kommune til at hælde 290 millioner liter spildevand ud i Øresund.

Det skulle ske, for at man kunne arbejde videre på en udbygning af Nordhavn i København.

Fredag kom det også frem, at bygherre af udbygningen, AP Pension, har fundet den løsning, der gør, at det ikke bliver nødvendigt at udlede spildevand. 

- Vi skal have afklaret, hvordan det her overhovedet kunne ske, hvordan vi kan afklare, hvilke skader, der er for miljøet og for borgerne, og i det hele taget få lagt en helt ny procedure for, hvordan oplysningen over for borgerne og politikerne bliver fremover, siger medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune Finn Rudaizky (DF), der deltager i den uvildige undersøgelse som politisk repræsentant.

Hvad handler spildevands-sagen om?

290 millioner liter urenset spildevand svarende til 193 fyldte svømmehaller skulle have været udledt direkte i Øresund. Den plan er nu helt stoppet. 
 

Københavns Kommune og Gentofte Kommune havde oprindeligt givet tilladelse til, at spildevandsselskaberne Novafoss og Hofor måtte udlede de store mængder spildevand, der normalt løber til rensningsanlægget Lynetten på Refshaleøen.
 

Årsagen til den store udledning var forarbejdet til en udbygning af boligområdet, Svanemølleholmen, i Nordhavn.

 

Byudviklingen kræver nemlig flere boliger – men under jorden på den nuværende industrigrund, hvor boligerne i Svanemølleholmen på sigt skal skyde op, ligger en vital hovedspildevandsledning kaldet ”Lynetteledningen”, som forbinder Strandvængets Pumpestation på Østerbro med Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen og håndterer spildevand fra både Frederiksberg, Gentofte og København.

 

Før byggeriet kan blive til virkelighed, skal Lynetteledningen fastgøres, ligesom det skal undersøges, om spildevandsledningen fra 1978 kan klare, at der skal bygges ovenpå den – og mens det sker, kan den ikke bruges.

 

Og derfor skulle de store mængder spildevand, der kun har været igennem et filter for at undgå større genstande som toiletpapir og lignende, en såkaldt mekanisk rensning, i stedet udledes direkte i Øresund fire kilometer fra kysten ved Skovshoved.

 

Udledningen i Øresund var oprindeligt planlagt fra den 24. maj og fem dage frem.

Ingen lappeløsning

Hofor oplyste i første omgang både sin egen bestyrelse, forvaltningen og politikerne i Københavns teknik- og miljøudvalg om, at det ikke var muligt at undgå udledningen.

Men nu ender de 290 millioner liter spildevand i stedet på Rensningsanlægget Lynetten.

Den udvildige undersøgelse, der begyndte fredag, er bestilt af et enigt teknik- og miljøudvalg i Københavns Kommune og har været planlagt siden den 25. maj i år.

- Vi vil til bunds i, hvad der skete, så vi kan sikre, at det ikke sker igen, siger Mette Annelie Rasmussen (R), der er medlem af udvalget i Københavns Kommune.

- Vi skal have alle kort lagt på bordet, og så skal vi sikre, at de politiske processer bliver inddraget i tide, siger hun.

- Vores krav er, at det ikke skal være en lappeløsning. Vi vil have en handlingsplan, så vi kan stoppe al udledning af spildevand i Øresund, siger Heidi Wang (V), der også er medlem af udvalget. 

Borgmester ser frem til læring

Det er altså bygherre AP Pension, der har fundet en løsning i den store spildevandssag og ikke det kommunale system, men det er teknik-og miljøborgmester i Københavns Kommune kun positiv omkring.

-  Jeg er rigtig glad for, at det nu lader til, at der er en bygherre, der kommer med bud på, hvordan vi kan undgå at udlede spildevandet, siger teknik-og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). 

Hofor mente i første omgang, at der ikke kunne findes en løsning på, hvordan man skulle undgå at udlede spildevand i Øresund. Den løsning har bygherre fundet. Har du overhovedet tillid til Hofor?

- Hofor er et kommunalt selskab, og mit og teknik-og miljøforvaltningens ansvar er at udfordre Hofor på, om de har ledt godt nok efter løsninger. Det er heldigvis det arbejde, vi har sat i gang i dag, hvor vi skal finde ud af, om teknik- og miljøforvaltningen har udfordret dem nok. Det glæder jeg mig til at se, om vi kan lære af, siger Ninna Hedeager Olsen.

På nuværende tidspunkt vides det endnu ikke, hvornår undersøgelsen er færdig. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik