150 tons i hovedstadsområdet: Anja kæmper for at holde motorvejene fri for skrald

Det flyder med skrald langs motor- og hovedvejene i hovedstadsområdet. For hver kilometer vej bliver der årligt indsamlet 201 kg affald. Og mængden er stigende.

Coladåser, papemballage, brugt engangsservice og alverdens plader, flamingo og smadrede bildele.

Alt sammen ligge i vejkanten langs statsvejene i hovedstadsområdet, hvor affaldet langt fra er et særsyn for de tusindvis af pendlere, der dagligt kører på vejene.

Men selvom det tilsyneladende bugner med affald langs vejkanten, bliver der faktisk gjort en ihærdig indsats for at fjerne det.

Det er Vejdirektorats ansvar at fjerne affaldet fra statsvejene, og den opgave har de udliciteret til Anja Rasmussen og hendes kollegaer fra firmaet Terranor.

Og der rigeligt arbejde.

Spørg Os

 • Denne artikel er blevet til på baggrund af TV 2 Kosmopols brugerinddragende fællesskab Spørg Os.

 • Her kan alle skrive ind med deres spørgsmål eller undren fra hverdagen som borger i hovedstadsområdet.

 • Følg med i afstemningen og stil dit eget spørgsmål ved at klikke ind på Spørg Os-siden her.

Alene i hovedstadsområdet indsamles der hvert år hele 150 tons affald fra statsvejene i hovedstadsområdet.

Det svarer til, at der årligt bliver opsamlet 201 kilo skrald for hver kilometer statsvej i hovedstadsområdet, og den opgave løser Anja Rasmussen og hendes 16 kollegaer.

Et farligt arbejde

Slipstrømmen fra de forbipasserende lastbiler giver et ryk i kroppen.

Lidt skræmmende, men for Anja Rasmussen er det hverdag.

Jobbet som vejmandsassistent er at samle det affald op, som ligger langs statsvejene - og det sker derfor også tæt på biler, som kører med høj hastighed.

- Man skal være opmærksom hele tiden, for lastbilerne kommer tit ud i nødsporet. Det er en farlig arbejdsplads, fortæller Anja Rasmussen, som har arbejdet som vejmandsassistent i otte år.

Det sker også, at vejmandsassistenternes materiel bliver påkørt af uopmærksomme lastbilchauffører og bilister. I de fleste tilfælde er det kun materiellet det går ud over, men der sker også personskader.

Sidst år døde en nordjysk kollega ved en påkørsel.

Mere skrald i hovedstaden end i Vestjylland

I hovedstadsområdet besøger de 17 vejmandsassistenter hver dag en ny strækning på hoved- eller motorvejsnettet for at fjerne affald.

Cirka hver anden uge går turen forfra for at rydde op på ny, for bilisterne i hovedstadsområdet kaster ikke så lidt ud af vinduet, når de færdes på vejene.

Ifølge Vejdirektoratet er de 201 kilo affald per kilometer statsvej årligt nemlig mere end fire gange så meget som i Midt- og Vestjylland.

Her samles der blot 45 kilo affald per kilometer statsvej årligt.

Men ifølge Vejdirektoratet kan der være en god forklaring på forskellen:

- Der er et voldsomt trafiktryk i Københavnsområdet. Det kan godt være, at vi rent statistisk samler mere op her. Men det er jo klart med så mange biler, der dagligt kører herinde. Det må generere mere affald.

- Så det er ikke overraskende, at vi samler så meget op, lyder det fra Charles Lykke Hansen, der er projektleder for vejdrift hos Vejdirektoratet.

Anja kender bilisters affalds-hotspots

Mængden af affald er ikke jævnt fordelt langs motorvejene.

Der ligger ekstra meget affald langs afkørselsramperne. Her smider bilisterne ofte deres affald ud af vinduet, mens de holder for rødt. 

- Du er ikke i tvivl om, hvis der er en McDonald's i nærheden, så ligger der en masse af dem her, fortæller Anja Rasmussen, og holder et sodavandbæger op.

Og vi får syn for sagen. Mens Anja Rassmusen samler gammelt fastfoodemballage op, ved en af Frederikssundsmotorvejen afkørsler, smider en bilist resten af sin frokost i græsset. 

Lige der hvor Anja Rasmussen allerede har ryddet. Det næste bilist ruller også vinduet ned, men af en anden grund.

- Det er fandme godt, du gør det der, råber han, og stikker tommelfingeren i vejret, mens han kører forbi.

Her kan du se videoen om affland langs motorvejene i TV 2 Kosmopols sendeområde.

Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik