Bandemedlemmer rekrutterer unge i forstæderne

Bandemedlemmerne er ligeglade med, om de gør Nørrebros beboere bange, for de bor selv andre steder, siger sociolog.

Klokken halv tre fredag eftermiddag drøner biler og cykler igennem Nørrebros runddel i København.

Selvom det trafikale knudepunkt ligger midt i nørrebrokvarteret, så er det grænseland i bandemiljøet. Her kræver det ikke, at du kan læse, regne, eller om du har et job, hvis du vil være en del af fællesskabet.

Men du vender ikke den anden kind til, hvis der bliver skudt mod en af dine egne.

quote De, der er lettest at rekruttere til banderne, er unge mænd, der ikke er kommet videre efter skoletiden

Aydin Soei, sociolog og journalist

- De, der er lettest at rekruttere til banderne, er unge mænd, der ikke er kommet videre efter skoletiden, og som er langt fra arbejdsmarkedet. Banderne tilbyder dem et fællesskab, fortæller Aydin Soei til TV 2, som møder ham ved Nørrebros runddel.

Han er sociolog og journalist og har blandt andet beskæftiget sig med, hvorfor unge tiltrækkes af bander – og her spiller Nørrebro en helt central rolle.

- Hvis du eksempelvis er vokset op i de københavnske forstæder, og du gerne vil søge ind i bandemiljøet, så søger du hertil, for her er der et stort fokus på bander, siger han. 

Bandemedlemmerne bor ikke på Nørrebro

Selvom bandemedlemmerne med rygmærker hænger ud på Nørrebro, og selvom det er her, skyderierne finder sted, så er det ikke nødvendigvis her, medlemmerne selv bor. De er opvokset i forstæderne, og derfor rører det dem ikke, at konflikten skaber utryghed blandt beboerne, siger Aydin Soei.

- De er ligeglade med, hvad naboerne synes om dem, for de er vokset op andre steder.

quote Desto flere unge, du taber i forstæderne, desto lettere er det at rekruttere dem og få med ind til Nørrebro, hvor de så hænger ud

Aydin Soei, sociolog og journalist

Han mener netop, der skal sættes ind for de unge i forstæderne, for det er her, banderne rekrutterer de unge.

- Hvis du er vokset op i et udsat boligområde, hvor der er en kriminel subkultur, som overbeviser dig om, at du ikke har en chance i livet, og hvor man romantiserer gangstertilværelsen, så er du så endnu lettere at rekruttere, siger Aydin Soei.

- Desto flere unge, du taber i forstæderne, desto lettere er det at rekruttere dem og få med ind til Nørrebro, hvor de så hænger ud. 

Skyderier gør bandemedlemmer paranoide

Få hundreder meter syd for Nørrebros Runddel holder banden Loyal to Familia til ved Blågårds Plads. De er den ene part i bandekonflikten. Den anden part udgøres af en række bander - blandt andet banden Brothas. Dem finder man kun få hundreder meter nord for Nørrebros Runddel i boligbyggeriet Mjølnerparken.

Det var her en 22-årig mand for torsdag eftermiddag ved højlys dag blev skudt og dræbt.

- Når jeg spørger bandemedlemmerne, hvorfor de skyder tilbage på hinanden, når det er dårligt for deres forretning med hashsalget, og de selv siger, det gør dem paranoide, så siger de, at hvis ikke, de slår tilbage, så kan de ligeså godt nedlægge sig selv. For det vil være det samme som at sende et signal om, at de andre bare kan træde på dem fra nu af og til evighed, siger Aydin Soei.

Skudepisoden er nummer 41 siden juni, hvor bandekonflikten blussede op. I den periode er 21 personer blevet såret, mens yderligere tre er dræbt. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik