Vandværks besked til borgere: "Spar på vandet, inden vi løber tør"

Tune Vandværk i Greve kommune opfordrer kraftigt sine forbrugere til at spare på vandet henover sommeren, da der ikke er så meget, som der plejer. Det skyldes fundet af skadelige flourstoffer i flere vandboringer.

- Spar på vandet! Når der ikke er mere vand på værket – er der ikke vand i hanerne! Og det kan blive en realitet.

Sådan lyder beskeden og opfordringen fra bestyrelsen for Tune Vandværk til borgerne i området.

Grundet fund af PFAS-stoffer var vandværket i efteråret nødsaget til at lukke to ud af syv boringer. Derfor er der ikke længere den samme mængde vand til rådighed som tidligere, skriver Tune Vandværk i brevet til borgerne.

PFAS-stoffer er skadelige flourstoffer, som kan være farlige for mennesker og dyr.

''Lyder dramatisk''

En af de borgere i Greve, der har modtaget brevet fra Tune Vandværk, er Sam Moody Toft-Høj. Han har tænkt sig at agere efter opfordringen, men undrer sig alligevel over udmeldingen:

- Jeg tænkte, at det lyder dramatisk. Det undrer mig, at man ikke har mulighed for at finde nogle andre løsninger, og at vi borgere virkelig kan risikere at stå uden vand i hanerne?, siger han.

quote Det er ikke dramatisk, det er rettidig omhu.

Kurt Ardal Larsen, driftsleder for Tunevandværk

Ifølge driftsleder for Tune vandværk, Kurt Ardal Larsen, er udmeldingen ikke dramatisk, men blot et spørgsmål om at komme et eventuelt problem i forkøbet:

- Det er ikke dramatisk, det er rettidig omhu. Der er ikke nogen nødforsyning. Vi arbejder på højtryk sammen med kommunen for at finde nye boringer. Men den eneste mulighed lige nu er, at borgerne bruger vand med omhu. 

Opfordringen fra vandværket

Vandværket opfordrer til fire regler for vandforbrug:

 • Brug vand med omtanke og vand kun, hvor det er absolut nødvendigt! - og kun tidlig morgen eller sen aften.


 • Vand kun med spand, vandkande eller håndholdt vandslange


 • Pools og vandbassiner må kun fyldes i tidsrummet 21-06


 • Nysået græsplæner og nyplantede hække må kun vandes, og kun i tidsrummet 21-06

Frygter at vandværket ikke kan følge med

Om de opstillede regler siger Kurt Ardal Larsen:

- Bestyrelsen og jeg er kommet frem til reglerne ud fra det forbrug, vi har. Hvis det ikke bliver overholdt, er der en reel risiko for, at der ikke bliver nok vand i hanerne.

Holder man sig indenfor et nogenlunde normalt forbrug, skal man dog ikke bekymre sig for meget, fortæller han. Men fordi det er sommer, og plænen skal vandes og poolen fyldes op, kan forbruget ifølge driftsleder Kurt Ardal Larsen blive for stort for vandværket:

- Den daglige forsyning kører fint, men hvis det overgøres i dagtimerne, og forbruget kommer ud i ekstremer, kan vi ikke følge med. Og når folk er hjemme på sommerferie, er der risiko for, at det sker.

Om aftenen og natten er forbruget ikke lige så stort, som om dagen. Derfor opfordrer vandværket til at bruge dette tidspunkt, hvis man skal fylde vandbassiner eller vande blomster og græsplæne.

Afventer tilladelse fra Greve Kommunen

Efter der blev fundet PFA-stoffer i to af vandværkets boringer, er der siden lavet to nye boringer. Her blev der også fundet PFA-stoffer i en af boringerne, mens den anden forventes at være i drift i september. Derudover afventer Tune Vandværk tilladelse fra kommunen til at lave fire nye boringer. 

Enhedschef for Byg & Miljø i Greve Kommune, Michael Darmer, fortæller, at de arbejder på sagen:

- Vi har allerede givet flere tilladelser til boringer både sidste år og i år, og vi er i tæt samarbejde med Tune Vandværk i gang med at finde egnede steder både for at finde vand og rent drikkevand. Vi leder med lys og lygte, og det har vi gjort, siden vi opdagede det i efteråret, siger han.

Hvad er PFAS-stoffer?

Der findes flere tusinde PFAS-stoffer, hvoraf de mest kendte forbindelser er PFOA, PFOS og PFOSA.

Stofferne bruges bredt i industrien som smudsafvisende overfladebehandling af for eksempel tøj og tæpper, imprægnering af papir og pap samt i belægning af teflonpander.

Det specifikke stof PFOS har tidligere været anvendt af bl.a. Forsvaret ifm. brandøvelser (slukningsskum) og findes i dag spredt i miljøet.

Kilde: Danske Vandværker


Nye krav volder problemer

En ny drikkevandsbekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar 2022, sænkede grænseværdien for den tilladte mængde PFAS-stoffer i drikkevandet. I dag må drikkevand ikke indeholde mere end to nanogram per liter i alt af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. De nye krav er 50 gange lavere end før. 

quote Det er en kæmpe udfordring.

Michael Darmer, enhedschef for Byg & Miljø i Greve Kommune

De nye grænseværdier har voldt problemer i Tune, siger enhedschef for Byg & Miljø i Greve Kommune, Michael Darmer:

- Det er en kæmpe udfordring. Vi har været i tæt dialog med Tune Vandværk omkring de nye grænseværdier og om at finde nye løsninger og finde nye boringer i områder, som ikke er forurenet. 

Forurening har endnu ikke spredt sig

Michael Darmer fortæller yderligere at Region Sjælland er i gang med at kildeopspore stofferne, samtidigt med at kommunen opdaterer deres grundsvandsmodel for at kunne følge bedre med i og forstå, hvordan vandet bevæger sig i undergrunden.

Der er dog indtil videre ikke tegn på at forureningen har spredt sig til andre byer:

- Vi er ikke bekendt med, at det skulle være et problem for andre vandværker. Forureningen er fundet på steder i den nordlige del af Tune, og vi har ikke mistanke om PFAS-forurening i andre områder i Greve.

Han tilføjer, at der vil blive givet flere tilladelser til boringer i Tune, men kan ikke oplyse hvornår. 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik