Ekspert mener, at bombe lurer under skandale-byggeri: “Det er helt horribelt”

Alt indvendigt arbejde i Grønnely-byggeriet i Esbønderup skal i grove træk rives ned og bygges op fra ny, hvis boligerne fremover skal være sikre at bo i. Det mener en rådgivende ingeniør, der nu er gået ind i den omstridte sag på beboernes side. Det vides endnu ikke, om Grønnely-boliger bliver erklæret uegnet til beboelse.

OPDATERING
Artiklen er onsdag klokken 14.45 opdateret med skriftligt svar fra Gribskov Kommune.

En decideret sprængfarlig trussel lurer nu under Grønnely-beboernes boliger i Esbønderup.

Det mener Sten Jebjerg, direktør i det rådgivende ingeniørfirma Trecas.

- Det er en bombe, siger han.

- Jeg har ikke i mit virke som rådgivende ingeniør i 45 år været ude for noget, der bare minder om det her. Jeg har aldrig set noget så grelt som det her, siger Sten Jebjerg til TV 2 Lorry.

quote Jeg har aldrig set noget så grelt som det her

Sten Jebjerg

De skandaleramte Grønnely-boliger i Gilleleje og Esbønderup er lige nu i fare for at blive erklæret uegnede til beboelse. I disse dage vurderer Gribskov Kommune således den genopretningsplan, som Grønnely har fremlagt for at udbedre de mange byggefejl i boligerne.

En endelig afgørelse lader fortsat vente på sig, men i mellemtiden sætter rådgivende ingeniør Sten Jebjerg nu altså ild til processen.

Han har tilbudt sin ekspertise gratis til beboerne efter at have set flere nyhedsindslag på TV 2 Lorry, hvori fejl på fejl er blevet afsløret siden januar måned.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Gulvet er lagt direkte på beton i Grønnely-byggeriet i Esbønderup.
Gulvet er lagt direkte på beton i Grønnely-byggeriet i Esbønderup.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Kosmopol

- Det er så voldsomt

Sten Jebjerg har tidligere arbejdet på renovering af blandt andet Amalienborg og Christiansborg og har nu gennemgået alt materiale i sagen. Samtidig har han ved selvsyn inspiceret boligerne i Esbønderup og Gilleleje.

- Alt skal pilles ud af lejlighederne, og det hele skal bygges op igen. Man skal starte helt fra bunden - det er så voldsomt, siger Sten Jebjerg til TV 2 Lorry.

Han har læst Grønnelys bud på en genopretning, hvor der lægges op til, at fejl og mangler skal klares på relativt kort tid. Sten Jebjerg mener dog, at det vil kræve mindst tre ugers arbejde i hver lejlighed, hvis forholdene skal bringes i orden.

Grønnely oplyser til TV 2 Lorry, at man vil udbedre alle fejl, og at man gerne modtager input fra lejerne og deres repræsentanter. Du kan læse hele Grønnelys svar på kritikken i bunden af artiklen. 

Artiklen fortsætter efter faktaboksen... 

Sten Jebjerg, direktør i Trecas

 • Sten Jebjerg er Akademiingeniør, bygningsretning, og civiløkonom med speciale i strategi og planlægning.


 • Sten Jebjerg har mere end 40 års erfaring inden for rådgivende ingeniørvirksomhed, herunder projektering, projektledelse og entreprisestyring.


 • Sten Jebjerg har stor tværfaglig kompetence der rækker ud over de rent tekniske fagområder, og er fortrolig med håndtering af alle aktører, der er impliceret i projekter.


 • Sten Jebjerg har endvidere forestået projekter ved en lang række kendte, fredede ejendomme herunder: Forstærkning af fundamenter ved alle 4 Palæer på Amalienborg, diverse ombygninger og istandsættelse af Christiansborg Slot, ny tagkonstruktion til Christiansborg Slotskirke. Samt en række mindre arbejder i forbindelse med brandsikring af Bernstorffs Slot. Sorgenfri Slot og Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot.


 • Inden for mere traditionelt byggeri kan nævnes konstruktionsprojekt til psykiatrisk hospital i Hillerød og ombygning af A.P, Møllers hovedsæde på Kongens Nytorv.


 • Sten Jebjerg har været syns- og skønsmand og voldgiftsdommer udmeldt af Voldgiftsnævner for bygge- og anlægsvirksomhed.


Kilde: Trecas

Kritikpunkterne står ifølge Sten Jebjerg i kø, men det mest alvorlige er den omfattende brand- og sundhedsfare, som boligerne udgør.

Hver lejlighed skal ifølge Sten Jebjerg kunne holde til at modstå brand i 60 minutter. Men han mener ikke, at de såkaldte brandceller er afgrænsede.

- Derfor kan ilden sprede sig ned gennem bygningen meget hurtigt, hvis der opstår brand. Det er helt horribelt, siger Sten Jebjerg.

Fuldstændig grotesk

Samtidig kan Jebjerg konkludere, at Grønnely har lagt lejlighedernes trægulve direkte ovenpå beton, der stammer fra dengang, der lå en produktionsskole på grunden.

- Sådan gør man altså ikke. Der skal graves op, udføres isolering og lægges lag, der sikrer, at der ikke stiger fugt op. Derudover skal der sikres mod den giftige luftart radon. Men det har man ikke gjort. Det er fuldstændig grotesk, siger Sten Jebjerg.

Lejlighedsskellene opfylder ifølge byggerådgiveren heller ikke kravene i bygningsreglementet.

quote Sådan gør man altså ikke

Sten Jebjerg

I Danske Lejere er jurist Rune Skovbjerg Krog forfærdet over Sten Jebergs vurdering af sagen. 

- Brødrene Blak er i vores optik i gang med at sminke et lig. Deres genopretningsplan er simpelthen alt for overfladisk og langt fra god nok. Derfor håber vi selvfølgelig, at Gribskov Kommune siger til brødrene, at "jeres plan er en ommer, og at I må hjem at prøve igen".

Sten Jebjerg har sendt sine bemærkninger til kommunen, hvor forvaltningen lige nu behandler sagen om kondemnering - altså om boligerne kan erklæres uegnede til beboelse.

- Jeg er meget spændt på, hvordan kommunen forholder sig til de her ting, siger Sten Jebjerg.

Borgmester er optimistisk

Borgmester Bent Hansen (V), mener ikke, at sagen er politisk, men at den kun behandles rent administrativt.

- Jeg får noget at vide, hvis der er problemer. Jeg er meget optimistisk i forhold til det, de skal. De har jo også fået vredet armen rundt på ryggen, siger Bent Hansen til TV 2 Lorry.

Hvad er din kommentar til rådgivende ingeniør Sten Jebjergs vurdering af sagen?

- Det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg er ikke byggeteknisk rådgiver i den forstand. Det må være fagfolkene, der har deres vurdering. Og det er bygherre, der har ansvaret for det her. Det er ikke kommunen, siger Bent Hansen, der dog glæder sig over, at lejerne har allieret sig med en rådgiver.

1. viceborgmester i Gribskov Kommune, Trine Egetved (K), vil gerne læse Sten Jebjergs betragtninger.

- Jeg kunne godt tænke mig at se den rapport, som den ingeniør har lavet. Jeg vil gerne høre, hvad forvaltningen mener om den, og hvordan den påvirker sagen, siger Trine Egetved.

- Politisk interesserer jeg mig bare for én ting - at borgerne ikke bor i brandfælder og sundhedsskadelige boliger, siger 1. viceborgmesteren til TV 2 Lorry.

TV 2 Lorry har i første omgang spurgt Niels Tørsløv, der er direktør for Plan, Teknik og Beskæftigelse i Gribskov Kommune, hvordan kommunen forholder sig til Sten Jebjergs vurderinger. 

Onsdag eftermiddag er centerchef for Teknik og Borgerservice, Dorethe Ungstrup, vendt tilbage med svar på mail. Her oplyser kommunen, at "Grønnely har fremsendt  en udbedringsplan, men har fået en sidste frist til den 1. marts til fremsendelse af mere detaljeret tidsplan. Når det sidste materiale er indkommet, vurderer kommunen sagen."

Hun afviser at have kendskab til Sten Jebjergs vurdering af sagen. 

"Kommunen er ikke bekendt med en rådgiver, der har tilbudt sin hjælp til beboerne. Kommunen har ikke fået materiale tilsendt fra andre end Grønnely," lyder det.

TV 2 Lorry er dog i besiddelse af en mailkorrespondance mellem Danske Lejere og Gribskov Kommunes sagsbehandler, hvor sagsbehandleren bliver præsenteret for Sten Jebjergs vurdering af sagen.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Grønnely-brødrene, Kristian og Peder Blak, og borgmester i Gribskov Kommune, Bent Hansen (V).
Grønnely-brødrene, Kristian og Peder Blak, og borgmester i Gribskov Kommune, Bent Hansen (V).
Foto: Morten Raarup - TV 2 Lorry / TV 2 Fyn

Grønnely vil udbedre alle fejl

I Grønnely beklager direktør Peder Blak den situation, som beboerne står i.

"Hos Grønnely er vi utrolig kede af den situation, som vores lejere står i. Ved et hvert byggeri kan der opstå fejl og mangler, men det skal naturligvis ikke være med det omfang, det har vist sig i dette tilfælde.

Vores ejendomme er opført og projekteret ved hjælp af kompetente rådgivende ingeniører og certificerede brandrådgivere. Det har desværre ikke kunne forhindre de fejl, vi nu ser. Derfor har vi i forbindelse med arbejdet med udbedringer af fejl og mangler yderligere engageret et nyt, anerkendt rådgivende ingeniørfirma, som skal bistå os med at sikre høj kvalitet og faglighed i arbejdet.

Derudover vil vi som en ekstra kvalitetskontrol gennemgå ejendommene efter udbedringen af fejl og mangler med det nye rådgivende ingeniørfirma og sikre, at alle lejemål lever op til alle regler og har den ønskede kvalitet.

Vi vil udbedre alle fejl og mangler, der er blevet fundet i forbindelse med gennemgangene af ejendommene. Gribskov Kommune og myndighederne har meget tydeligt redegjort for, hvad det er, vi skal rette op på. Det har vi fuldt fokus på, og har udarbejdet handlingsplaner for, hvordan vi skal komme i mål med det inden for de tidsfrister, der er fastsat.

De handlingsplaner er indsendt til myndighedernes godkendelse. Så snart planerne er godkendte, vil vi gennemføre dem i deres fulde omfang.

Vi modtager gerne input til processen og arbejdet fra lejerne og deres repræsentanter – også gerne en faglig repræsentant. Lejernes og deres faglige repræsentants input vil vi og de byggefaglige rådgivere dernæst vurdere sagligheden i. Men vi kan ikke tage udgangspunkt i udsagn fra tredjepersoner, som ligger langt ud over de vurderinger, der er udarbejdet fra myndighederne og fra de byggefaglige rådgivere. Vi tager afsæt i at opfylde de krav, der er i myndighedernes gennemgang og i at efterleve de råd og input, vi får fra de byggefaglige rådgivere.

Vi arbejder på at få sagen løst tilfredsstillende for alle parter hurtigst muligt. Vores lejere skal have gode og ordentlige hjem at bo i, som overholder alle regler og krav."


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik