Overblik: Forstå sagen om Grønnely

Sagen om Grønnely tog sin begyndelse i januar, da TV 2 Lorry afslørede, at 105 lejere i Grønnely Parken i Gilleleje levede med byggesjusk uden hjælp fra deres udlejer.

Vand, der siver ned gennem loftet, potentielt livsfarlige el-installationer og kloakvand i soveværelset.

Det er blot nogle af de eksempler på byggesjusk, som lejerne af udlejningsfirmaet Grønnelys ejendomme lever med,  og som du har kunne læse om på TV 2 Lorry den seneste måned. 

Sagen tog sin begyndelse i januar, da vi afslørede, at 105 lejere i Grønnely Parken i Gilleleje levede med den slags byggesjusk uden hjælp fra deres udlejer, Grønnely.

Siden da har sagen udviklet sig, problemerne har vist sig at vokse, og flere parter er blevet indblandet.

Derfor har vi i denne artikel samlet de vigtigste udviklinger, der har været i sagen for at give det bedst mulige overblik.

Men lad os begynde med at få styr på, hvem sagen egentlig drejer sig om. 

Bag ejendoms- og udlejningsfirmaet Grønnely står brødreparret Peder og Kristian Blak.

Af CVR-registret fremgår det, at de de to brødre fra Roskilde har registreret mere end ti forskellige selskaber på adressen Roskildevej 244 i Rødovre, der tidligere rummede forlystelsesstedet Damhuskroen.

De fleste af selskaberne har ifølge CVR-registret aktiviteter inden for byggeri. Det seneste firma er stiftet fornylig. Begge brødre har også en håndfuld konkurser bag sig med forskellige selskaber.

På den anden side af sagerne står de mange udlejere af Grønnelys ejendomme. I TV 2 Lorrys område ligger de i Gilleleje og Græsted. 

I tidslinjen herunder kan du få det fulde overblik over, hvordan sagen har udviklet sig, siden TV 2 Lorry begyndte dækningen den 5. januar 2022.

Forstå sagen om Grønnely


Kilde: TV 2 Lorry og TV 2 Fyn.

 • 5. januar 2022

  Massivt byggesjusk afsløres

  TV 2 Lorry kan i samarbejde med TV 2 Fyn afsløre, at 105 lejere i Grønnely Parken i Gilleleje betaler i dyre domme for at bo med vand ned gennem loftet og byggesjusk, der er så farligt, at Sikkerhedsstyrelsen konkluderer, der både er risiko for stød og brand.

  Beboerne i Grønnely Parken står dog langtfra alene. Bygge- og boligudlejningsfirmaet Grønnely har også udlejningsejendomme i Græsted og en række andre steder i landet, hvor lejerne også har problemer med byggesjusk.

  Læs hele artiklen om afsløringen her.

 • 5. januar 2022

  Bygherre reagerer på afsløring

  Senere på dagen for TV 2 Lorrys og TV 2 Fyns afsløring afviser bygherren det massive byggesjusk. Det sker i sms-svar til TV 2 Lorry, efter at vi forgæves har forsøgt at få Kristian Blak til at stille op til interview. 

  Er du bekendt med de fejl og mangler, beboerne klager over i Grønnely Parken?

  - Med større byggerier vil der altid være enkelte, der oplever fejl eller mangler. I dette tilfælde er der desuden tale om en ejendom af ældre dato, og det giver øvrige udfordringer. Det må man naturligvis tage med – både som udlejer og lejer, og det får vi sølvfølgelig håndteret henad vejen i tæt samarbejde med lejerne.

  - Vi er kede af de gener, som nogle lejere har oplevet. Det beklager vi, og vi bestræber os på at optimere oplevelsen dag for dag, lyder det blandt andet.

  Læs det fulde interview og beboernes svar her.

 • 6. januar 2022

  Fagforening går ind i sagen

  Fagforeningen 3F går ind i sagen, det det viser sig, at østeuropæisk arbejdskraft ifølge 3F har arbejdet under stærkt kritisable forhold i forbindelse med projektet.

  - Det er noget af det værste, jeg nogensinde har set, lyder det fra Peter Bøgh Kjærulff, der er formand for byggegruppen 3F Fredensborg.

  Ifølge fagforeningen har håndværkerne også overnattet på byggepladsen. Og det er en klar overtrædelse af reglerne. Sågar har arbejdet på byggepladsen været "med livet som indsats". Via billeder anslår Peter Bøgh Kjærulff, at håndværkerne blandt andet har arbejdet på boligernes tag uden nogen form for sikkerhed. 3F anmelder derfor forholdene til Arbejdstilsynet. 

  Læs hele kritikken her.

 • 8. januar 2022

  LLO kræver handling i sag om byggesjusk

  Efter afsløring af byggesjusk kritiserer Lejernes Landsforening Gribskov Kommunes rolle i sagen og kræver mere handling fra kommunen.

  - Jeg kan bare sige, at loven er ret klar. Kommunen ved godt, hvad de skal, forklarer Claus Højte, der er direktør i Lejernes Landsorganisation..

  Dagen forinden fralagde Gribskov Kommune sig ansvaret i sagen. Men da TV 2 Lorry igen spørger Gribskov Kommune ind til sagen, lyder det i et nyt skriftligt svar, at kommunen ''i forbindelse med pressesagen, blevet informeret om, at Sikkerhedsstyrelsen imidlertid har besigtiget ejendommen og på den baggrund fundet forhold, som ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.''

  Læs hele udviklingen her.

 • 10. januar 2022

  Grønnely kommer med udspil til lejerne

  "Hvis der er lejere i vores ejendom i Gilleleje, der ikke ønsker at bo der, vil vi naturligvis tilbyde dem at fraflytte og tilbagebetale deres fulde depositum."

  Sådan lyder tilbuddet, som bygge- og boligudlejningsselskabet Grønnely A/S disker op med til lejerne i Gilleleje, som Peder Blak skriver i en mail til TV 2 Lorry.

  Det er dog et fattigt tilbud, mener Claus Højte, der er direktør i Lejernes Landsorganisation (LLO).

  Læs hele artiklen her.

 • 15. januar 2022

  Gribskov kommune går ind i sagen

  - Gribskov Kommune har varslet et brandsyn, oplyser Dorethe Ungstrup, der er centerchef for Teknik og Borgerservice i Gribskov Kommune, i en mail til TV 2 Lorry.

  Det sker, selvom Gribskov Kommune bare ni dage forinden, har afvist at gå ind i sagen om det omfattende byggesjusk i Grønnely Parken i Gilleleje, så har piben fredag fået en anden lyd.

  Læs mere her.

 • 21. januar 2022

  Endnu en sag afsløres

  En tidligere produktionsskole i Esbønderup i Nordsjælland, der er bygget om til lejligheder, danner rammen om en ny og opsigtsvækkende udvikling i sagen om Grønnely A/S.

  Cecilie Mortensen er flyttet ind i et af de 20 rækkehuse i Grønnely Gydevej, der stod færdige i oktober 2021.Kort tid efter opdagede hun til sin rædsel, at hendes stuegulv var lagt direkte ovenpå et kloakdæksel. Flere gange har hun oplevet, at vandet pludselig piblede op fra kloakken og ind i soveværelset.

  Læs mere om sagen her.

 • 21. januar 2022

  Viceborgmester langer ud efter egen forvaltning

  Viceborgmester i Gribskov Kommune, Trine Egetved fra Det Konservative Folkeparti, retter nu hård kritik mod kommunens egen forvaltning i sagen om det udskældte Grønnely-byggeri i Gilleleje. Den var ikke gået i det private erhvervsliv, siger hun.

  - Når man får fornemmelsen, skal man reagere meget hurtigt. Vi kan jo ikke have, at hele møget brænder ned, hvis der bare går ild i en af lejlighederne, siger Trine Egetved til TV 2 Lorry.

  Hun siger, at hun første gang stødte på beboernes problemer i august 2021. Herefter sendte hun - dengang som menigt byrådsmedlem - et brev til kommunens forvaltning.

  - Den henvendelse var så klokkeklar, at forvaltningen og det politiske flertal burde have reageret, siger Trine Egetved.

  Læs hele hende udtalelse og kritik her.

 • 22. januar 2022

  Beboere og udlejere mødes - men er uenige om mødets udfald

  Lørdag den 22. januar mødes beboerne i Grønnely Parken i Gilleleje med Kristian og Peder Blak.

  Et par dage efter - den 24. januar - kan TV 2 Lorry fortælle, at der efterfølgende er delte opfattelser af, hvordan mødet var forløbet. Mens ejerne synes, det gav en god dialog, så var beboerne langt fra tilfredse.

  Peter Bergstrøm bor i ejendommen og var med på mødet som både lejer og beboerrepræsentant. Og spørger man ham, så fik lejerne ikke noget ud af mødet.

  Læs om de forskellige udlægninger her.

 • 31. januar 2022

  Grønnely lukker ned på nettet

  TV 2 Fyn kan den 31. januar 2022 fortælle, at Grønnely har lukket deres hjemmeside og facebook-side ned, hvor negative kommentarerer har overtaget kommentarsporet på mange af firmaets opslag .

  Dagen efter siger Peder Blak til TV 2 Lorry, at man ikke har lukket ned for Grønnelys hjemmeside.

  - Vi har ikke lukket noget ned. Vores hjemmeside er under opdatering. Det er sådan set det. Da vi så historien mandag (fra TV 2 Fyn, red.) blev vi overraskede, fordi vi ikke selv havde set, at hjemmesiden var nede.

  - Det er en ren teknisk fejl. Vi har kontaktet udbyderen, og den er oppe igen hurtigst muligt, siger Peder Blak til TV 2 Lorry.

  Han kan ikke præcisere, hvad "hurtigst muligt" dækker over. Hvorvidt det også skyldes en teknisk fejl, at Facebook-siden er væk, kan han ikke svare på. 

  Læs hele historien her.

 • 1. februar 2022

  Beboere bliver sendt på hotel efter brandfarligt fund i boliger

  Gribskov Beredskab og Gribskov Kommune besøger den 1. februar Grønnelys byggeri i Esbønderup og konstateret “en række kritisable forhold.” Det oplyser direktør i Grønnely, Peder Blak, til TV 2 Lorry.

  “Det kommer bag på os, men vi beklager naturligvis dybt overfor vores lejere, som ikke har følt sig hørt og har måtte leve under ikke acceptable forhold,” skriver Peder Blak i en sms.

  Ifølge TV 2 Lorrys oplysninger fandt kommunen og Gribskov Beredskab under deres besøg blandt andet frem til, at brandsikkerheden på byggeriet ikke er i orden.

  Kort tid efter besøget fik beboerne i de 20 rækkehuse at vide, at de skulle forberede sig på at flytte på hotel - nogle allerede fra onsdag - mens fejlene skal udbedres.

  Læs resten af historien her.

 • 3. februar 2022

  Borgmester går ind i sagen og varsler beboelsesforbud


  Gribskovs borgmester Bent Hansen (V) går for første gang ind i sagen om de skandaleramte byggerier i kommunen.

  Efter at have gennemgået brandtilsynsrapporten fra rækkehusene på Gydevej i Esbønderup skrider borgmesteren til handling sammen med forvaltningen og varsler en kondemnering af ejendommen.

  Det betyder, at Grønnely A/S har 14 dage til at fremlægge en konkret plan for, hvordan sikkerheden i ejendommen kan forbedres - og hvis ikke det lykkes, kan kommunen erklære ejendommen for uegnet til beboelse.

  Samtidig afholder borgmesteren et møde med direktør Peder Blak på rådhuset om sagen.

  - Jeg har personligt sagt, at jeg er overordentlig træt af det her og meget lidt interesseret i, at det ikke gentager sig, siger borgmester Bent Hansen blandt andet til TV 2 Lorry efter mødet med Grønnelys direktør.

  Læs hele historien her

 • 6. februar 2022

  Viceborgmester pønser på at politianmelde Grønnely

  Den konservative viceborgmester, Trine Egetved, lufter tanken om en mulig politianmeldelse af Grønnely.

  - Lejerne står i en fuldstændig forfærdelig ulykkelig situation. Jeg håber, vi kan gøre alt, hvad vi kan som kommune for at hjælpe lejerne.

  - Skal man have politiet indover? Skal vi have en uvildig undersøgelse? Jeg tænker på brandsikkerhed, skimmelsvamp, sundhedsskade og så videre, siger Trine Egetved til TV 2 Lorry.

  Læs hele historien her.

 • 8. februar 2022

  Kommune truer med at erklære endnu en ejendom uegnet til beboelse

  Beboerne i 39 lejligheder i Grønnelys byggeri på Rostgårdsvej i Gilleleje bor i lejligheder, som Gribskov Kommune vurderer ikke er egnet til beboelse.

  Det fremgår af et varselsbrev, der er sendt ud til beboerne i den pågældende ejendom, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

  - Gribskov Kommune vurderer, at boligen ikke er egnet til at bo i. Hvis der ikke sker forbedringer, vil vi kondemnere boligen, dvs. beslutte, at man ikke må bo i den, lyder det blandt andet.

  Læs hele historien her.

 • 8. februar 2022

  Udlejer lover at rette op hurtigst muligt

  I et skriftligt svar til TV 2 Lorry oplyser Peder Blak, at man hos Grønnely er utrolig ked af situationen og at man vil rette op på fejlene ved byggeriet på Rostgårdsvej i Gilleleje.

  - Vi tager dialogen med beboerne som samlet gruppe og tager kontakt til hver lejer individuelt for at aftale, hvordan vi bedst får fejl og mangler udbedret.

  - Jeg vil samtidig godt understrege, at det er et krav fra os som bygherre, at alle vores underleverandører og entreprenører benytter autoriseret arbejdskraft til de arbejdsopgaver, som kræver det. Som det er os bekendt, kan vi derfor afvise påstanden om det modsatte, skriver Peder Blak.

 • 11. februar 2022

  "Fugt er ikke farligt for polakkerne"

  Flere lejere, der bor i to af Grønnelys ejendomme - den tidligere Gilleleje Skole og den ombyggede produktionsskole i Esbønderup - dokumenterer, hvad der sker under renoveringen af de to ejendomme.


  Optagelserne viser blandt andet, at der er betydelige udfordringer med sikkerheden på byggepladserne, og det bekymrer lejerne så meget, at de i et tilfælde forhindrer håndværkerne i at løse en opgave, hvor der er konstateret potentiel farlig skimmelsvamp i en kælder.


  Det fik Grønnely-ejer Kristian Blak til at indlede en SMS-korrespondance med viceværten, som TV 2 Lorry har indsigt i.


  Her skrev Grønnely-ejeren blandt andet:


  "Fugt er ikke farligt for polakkerne, de skal skære det dårlige væk i dag. Køb et par masker i Jem og Fix".


  Læs hele historien her. • 23. februar 2022

  Grønt lys til nyt Grønnely-byggeri

  Gribskov Kommune går nu i gang med at lave en lokalplan, der skal bane vej for et nyt Grønnely-boligbyggeri på det nedlagte plejehjem i Esbønderup, Toftebo.

  Det sker ikke med politikernes gode vilje. 

  Læs hele historien her. 

 • 25. februar 2022

  Nye livstruende fejl

  Grønnely-boligerne på Rostgårdsvej i Gilleleje får nu igen alvorlig kritik af Sikkerhedsstyrelsen. Gamle fejl er ikke bragt i orden - og samtidig er ny sag med “livstruende” fejl på badeværelse dukket op.

  Læs hele historien her.  • 2. marts 2022

  Ekspert: Alt skal rives ned

  Alt indvendigt arbejde i Grønnely-byggeriet i Esbønderup skal i grove træk rives ned og bygges op fra ny, hvis boligerne fremover skal være sikre at bo i. Det mener en rådgivende ingeniør, der nu er gået ind i den omstridte sag på beboernes side. 

  Læs hele historien. 


 • 3. marts 2022

  Handlingsplan godkendes

  Gribskov Kommune godkender en plan for, hvordan fejl i forhold til brandfare på de skandaleramte Grønnely-boliger i Esbønderup og Gilleleje skal udbedres. Det sker trods heftig kritik fra ekspert.

  Læs hele historien her. 

 • 15. marts 2022

  Boligside fjerner annoncer fra Grønnely

  Boligportalen fjerner annoncer for Grønnely-boliger efter at have fået kendskab til, at boligerne har været truet af at blive erklæret uegnede til beboelse.

  Læs hele historien her.

 • 21. marts 2022

  Grønnely-ejer svarer på kritik

  Ejeren af det udskældte boligselskab Grønnely, Peder Bak, svarer nu på den massive kritik, han bliver mødt af fra lejerne.

  Beboerne er dog langt fra tilfredse med ejerens svar.

  Læs hele historien her.

 • 23. marts

  Blak-brødre beskyldes for at snyde kommunen

  Tvillingebrødrene Kristian og Peder Blak, som står bag boligudviklingsfirmaet Grønnely, bliver nu beskyldt for at have ført myndighederne bag lyset i skandaløs byggesag.

  Læs hele historien.


 • 24. marts

  Flere politikere klar til at politianmelde Blak-brødre

  Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten i Gribskov Kommune er nu klar til at politianmelde det skandaleombruste boligudviklingsfirma Grønnely. Det sker efter, at TV 2 Lorry dagen forinden kunne fortælle, at den byggeansøgning, som Grønnely har sendt ind til kommunen, da firmaet byggede deres afdelinger i Gilleleje og Esbønderup, slet ikke stemmer overens med det, de reelt har bygget.

  Læs hele historien her


 • 1. april

  Direktør trækker sig

  Grønnelys direktør, Peder Blak, vælger at trække sig fra sin stilling. Erhvervsmanden Christian Stig Møller er ny administrerende direktør. Brødreparret fortsætter dog som ejere af virksomheden.

  Læs hele historien her

 • 25. maj

  Byggebrødre skal nu undersøges af politiet

  Sikkerhedsstyrelsen beder politiet om at gå ind i sagen og efterforske Grønnely. Det sker på baggrund af, at Grønnely overfor Sikkerhedsstyrelsen ikke har kunnet dokumentere, at det er autoriserede håndværkere, som har udført det autorisationskrævende el-arbejde i mere end 80 lejelejligheder i henholdsvis Gilleleje i Nordsjælland og Langeskov på Fyn.

  Læs hele historien her. 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik