Skandalesag vokser: Kommune truer berygtede udlejere endnu en gang. Læs her, hvad de svarer

Gribskov Kommune varsler kondemnering af endnu et Grønnely-byggeri i Gilleleje.

Opdatering
Vi har klokken 19.12 opdateret artiklen med svar fra udlejer Peder Blak, der har sendt et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Beboerne i Grønnelys byggeri på Rostgårdsvej i Gilleleje bor i lejligheder, som Gribskov Kommune vurderer, ikke er egnet til beboelse.

Det fremgår af et varselsbrev, der er sendt ud til beboerne i den pågældende ejendom, et brev som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

- Gribskov Kommune vurderer, at boligen ikke er egnet til at bo i. Hvis der ikke sker forbedringer, vil vi kondemnere boligen, dvs. beslutte, at man ikke må bo i den, lyder det blandt andet.

Vurderingen sker på baggrund af besigtigelse af 38 af lejlighederne, som fandt sted for få dage siden den 3. og 4. februar.

Af brevet fremgår det, at der er blevet lavet en aftale mellem Grønnelys repræsentanter og Gribskov Kommune.

I faktaboksen nedenfor kan du se, hvad aftalen blandt andet indebærer.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen).

Aftale mellem Grønnely og Gribskov Kommune

Af brevet fremgår det, at der er blevet lavet en aftale mellem Grønnely's repræsentanter og Gribskov Kommune. Den betyder blandt andet: 

 • "At vægge, døre, elskabe, ventilations- og rørkasser mellem boligerne lever op til kravene for brandcelleopdeling."

 • "At samtlige hoveddøre gennemgås, sådan at funktionen af branddør efterleves og opfylder sin funktion som branddør."

 • "At røgalarmer eftergås, og manglende røgalarmer opsættes, hvor det er påkrævet."

 • "At elinstallationer vil blive efterset, og udbedret for fejl og mangler."

 • "At ventilationssystem eftergås, blandt andet også for isolering med mere."

Anden ejendom på kort tid

Dermed er endnu en af Grønnelys ejendomme – som brødrene Peder og Kristian Blak står bag - ramt af endnu en møgsag.

Siden begyndelsen af januar har TV 2 Lorry i samarbejde med TV 2 Fyn kunne fortælle, hvordan sager om byggesjusk og brandsikkerhed har tårnet sig op i flere af Grønnelys ejendomme.

I TV 2 Lorrys sendeområde gælder det blandt andet lejlighederne i Grønnely Gydevej i Esbønderup, hvor beboerne har været plaget af en lang række eksempler på byggesjusk som utætte tage, skimmelsvamp, mens en beboer endda har oplevet, at der pludselig stod kloakvand op i soveværelset.

Ved et besøg på netop Grønnelys byggeri i Esbønderup konstaterede Gribskov Beredskab og Gribskov Kommune den 1. februar ”en række kritisable forhold”.

Ifølge TV 2 Lorrys oplysning fandt kommunen og beredskabet under deres besøg blandt andet frem til, at brandsikkerheden på byggeriet ikke var i orden.

Kort tid efter besøget fik beboerne i de 20 rækkehuse at vide, at de skulle forberede sig på at flytte på hotel, mens fejlene blev udbedret.

Efterfølgende skred borgmesteren sammen med forvaltningen til handling og varslede en kondemnering af ejendommen.

Det betyder, at Grønnely A/S fra den 3. februar 2022 har 14 dage til at fremlægge en konkret plan for, hvordan sikkerheden i ejendommen kan forbedres - og hvis ikke det lykkes, kan kommunen erklære ejendommen for uegnet til beboelse.

14 dage til at indsende bemærkning

Tirsdag eftermiddag har Gribskov Kommune udsendt en pressemeddelelse.

Heri siger kommunens borgmester Bent Hansen (V), at han håber, at Grønnnely vil leve op til sit ansvar og få udbedret forholdene på de to ejendomme. 

- Jeg er sikker på, at Grønnely forstår budskabet og fortsætter de udbedringsarbejder, som jeg hører, de allerede er i gang med. Det er en for alle parter kedelig sag. Ikke mindst for beboerne, udtaler Bent Hansen.

Af brevet til beboerne på Rostgårdsvej fremgår det, at det er det politiske udvalg, der skal træffe den endelige beslutning om kondemnering.

Inden udvalget skal behandle sagen, har beboerne og de øvrige parter - herunder ejendommens ejer - mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger.

Disse skal være i kommunens hænder senest den 21. februar 2022.

"Når Gribskov Kommune har modtaget bemærkningerne fra dig og de øvrige parter, skal sagen behandles af det politiske udvalg, der skal træffe den endelige afgørelse om kondemnering og om genhusning.", lyder det i brevet.

Ifølge TV 2 Lorrys oplysninger vil borgmester Bent Hansen orientere byrådets politikere om sagen på et møde torsdag den 10. februar 2022.

Udlejer: Vi retter op hurtigst muligt

TV 2 Lorry har tirsdag været i kontakt med Peder Blak, som ikke ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar, lyder det: 

- Vi er utrolig kede af situationen og de gener, beboerne er blevet påført – og vi retter tingene op hurtigst muligt. Vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at rette op og lytte til vores lejere.

- Vi tager dialogen med beboerne som samlet gruppe og tager kontakt til hver lejer individuelt for at aftale, hvordan vi bedst får fejl og mangler udbedret.

- Jeg vil samtidig godt understrege, at det er et krav fra os som bygherre, at alle vores underleverandører og entreprenører benytter autoriseret arbejdskraft til de arbejdsopgaver, som kræver det. Som det er os bekendt, kan vi derfor afvise påstanden om det modsatte, skriver Peder Blak.

TV 2 Lorry har tidligere fortalt om, hvordan det udskældte firma har lagt et stuegulv ovenpå en kloak. Se eller gense indslaget nedenfor.

Flere steder kæmper lejere en kamp med udlejningsfirmaet Grønnely. Vi har tidligere fortalt om voldsomt byggesjusk i ejendomme i Gilleje. Men det er ikke det eneste sted den er gal. I Esbønderup har det udskældte firma feks lagt et stuegulv oven på en kloak

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik