Farlige elinstallationer: Skandaleramte byggebrødre skal nu undersøges af politiet

Sikkerhedsstyrelsen inddrager politiet i sagen om Grønnelys udskældte udlejningsejendomme i Gilleleje i Nordsjælland og Langeskov på Fyn.

Opdatering
Artiklen er opdateret, efter at Christian Stig Møller har svaret på TV 2 Lorrys henvendelse.

Sagen om det skandaleombruste bygge- og udlejningsfirma Grønnely, der i løbet af det seneste år er blevet kraftigt kritiseret for massivt byggesjusk flere steder i landet, får nu et nyt kapitel.

Sikkerhedsstyrelsen har nemlig bedt politiet om at gå ind i sagen og efterforske firmaet.

quote Vi har spurgt ind til, hvem det er, der har lavet el-arbejdet, og i og med, at vi ikke har kunnet få et klart svar, har vi sendt sagen til efterforskning hos politiet

Evy Boe Madsen, Sikkerhedsstyrelsen

Det sker på baggrund af, at Grønnely overfor Sikkerhedsstyrelsen ikke har kunnet dokumentere, at det er autoriserede håndværkere, som har udført det autorisationskrævende el-arbejde i mere end 80 lejelejligheder i henholdsvis Gilleleje i Nordsjælland og Langeskov på Fyn.

- Vi har spurgt ind til, hvem det er, der har lavet el-arbejdet, og i og med, at vi ikke har kunnet få et klart svar, har vi sendt sagen til efterforskning hos politiet, siger vicekontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Evy Boe Madsen til TV 2 Lorry.

Sikkerhedsstyrelsen har, efter anmeldelse fra beboerne, været forbi byggerierne og lavet stikprøveundersøgelser i enkelte lejligheder. Teknikkerne fra Sikkerhedsstyrelsen fandt adskillige alvorlige fejl på elinstallationerne, der forøgede risikoen for brand eller stød.

Uklart, hvem der har lavet arbejdet

De mange fejl, der blev fundet i lejlighederne i  Gilleleje og Langeskov, fik samtidig Sikkerhedsstyrelsen til at indlede en undersøgelse af, om el-arbejdet var udført af et firma med den krævede autorisation.

Denne undersøgelse har nu stået på et par måneder, men trods flere partshøringer og høringssvar, er Sikkerhedsstyrelsen ikke i stand til at afgøre, om elarbejdet i to ejendomme er udført af autoriserede firmaer, som loven kræver.

Politiet kan afhøre Grønnely

Derfor inddrager Sikkerhedsstyrelsen nu Nordsjællands og Fyns Politi, som har beføjelser til at udføre deciderede afhøringer af Grønnelys ejere og håndværkere. Grønnely ejes af tvillingerne Kristian og Peder Blak, som også ejer barimperiet The Old Irish Pub.

- Politiet må lave afhøringer, og det må vi som myndighed ikke, derfor beder vi nu politiet om hjælp til at få oplyst denne her sag, så vi kan træffe den rigtige afgørelse, siger Evy Boe Madsen.

Grønnely, som opkøber udtjente kommunale ejendomme og ombygger dem til beboelse i hele landet, har i starten af sagsforløbet overfor Sikkerhedsstyrelsen hævdet, at det var el-firmaet CR Electric, som havde udført det autorisationskrævende arbejde. 

Som dokumentation sender Grønnely en faktura fra CR Electric til Sikkerhedsstyrelsen den 26. februar 2022.

Efterfølgende fortæller CR Electric dog Sikkerhedsstyrelsen, at det ikke er dem, som har udført el-arbejdet i lejlighederne. Elfirmaet har kun stået for elforsyningen ind til lejlighederne.

Erkender, at egne håndværkere udførte el-arbejde

I et nyt høringssvar til Sikkerhedsstyrelsen fra 27. april erkender Grønnely, at installationerne er udført af Grønnelys egne håndværkere. Men firmaet mener, at de var i god tro, da elarbejdet ifølge Grønnely, blev udført under kontrol af firmaet CR Electric.

"Henset til at alt el-arbejdet, som vi har fået udført af andre, er sket med instruktion og vejledning fra den autoriserede elinstallatør CR Electric, der også efterfølgende har kontrolleret alle installationer inden indflytning, har vi været af den opfattelse, at arbejdet er sket efter bogen," lød forklaringen fra Grønnely, der dog samtidig erkendte, at der var plads til forbedringer.

"Vi forstår nu, at en elinstallatør som udgangspunkt formelt set kun kan uddelegere autorisationskrævende arbejde til medarbejdere indenfor samme virksomhed, som denne er tilknyttet, og at en autoriseret elinstallationsvirksomhed ikke må tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er enten direkte ansat i eller indlejet i virksomheden," skrev Grønnely til Sikkerhedsstyrelsen.

Risikerer bødestraf

Men forklaringerne har altså ikke været nok for Sikkerhedsstyrelsen til at fastslå om arbejdet er udført af autoriserede virksomheder, og derfor bliver politiet nu inddraget.

Virksomheder, der ikke følger autorisationsloven kan straffes med bøde, mens autoriserede firmaer, kan få frataget deres autorisation, hvis de ikke følger kravene i loven.

CR Electric har efterfølgende udbedret de mange fejl, som Sikkerhedsstyrelsen fandt i lejlighederne.

TV 2 Lorry har bedt Grønnely om en kommentar til udmeldingen fra Sikkerhedsstyrelsen. 

Byggefirmaets direktør Christian Stig Møller, oplyser i en mail, at udmeldingen er ny for dem, hvorfor de har taget kontakt til Sikkerhedsstyrelsen. 

Den nye direktør for Grønnely, Christian Stig Møller, skriver i en mail til TV 2 Lorry, at han er meget overrasket over Sikkerhedsstyrelsens skridt om at involvere politiet.

- Vi har heraf kunnet forstå, at Sikkerhedsstyrelsen har bedt politiet undersøge et spørgsmål, som vi faktisk allerede har besvaret til Sikkerhedsstyrelsen i et brev af 25. april 2022, og hvor vi har erkendt, at der er sket en proceduremæssig fejl. Det er en formel fejl, der er sket i arbejdsdelingen mellem den autoriserede elinstallatør på projektet og så os, og den tager vi fuldt ansvar for og har iværksat udbedring af, skriver Christians Stig Møller i et mailsvar og fortsætter: 

- Som vi forstår det, går politiets undersøgelse således alene på, om vi skal sanktioneres for i sin tid at have begået denne procedurefejl. Når politiet frem til det og beslutter, at vi skal have en bøde herfor, tager vi naturligvis det til efterretning - vi har indrømmet fejl, og det skal vi rette op på og tage konsekvensen af. Derfor vil vi selvfølgelig også gå i dialog med og samarbejde med politiet i deres undersøgelse af sagen og svare på alle spørgsmål, som de måtte have.

Derfor er det vigtigt at autoriserede håndværkere udfører arbejdet

 • Det kræver særlige kompetencer at udføre og servicere installationer inden for dele af el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Derfor kræver denne type opgaver, at man får hjælp fra en autoriseret virksomhed.


 • Reglerne er lavet af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Installationer skal være både sikre og lovlige.


 • Virksomhederne er ansvarlige for, at de enkelte installationer er udført sikkerhedsmæssigt korrekt.

Kilde: SikkerhedsstyrelsenOversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik