Overblik: Besparelser skrottes, men ikke flere penge til handicappede og pædagoger

Seks partier landede torsdag formiddag en budgetaftale på Københavns Rådhus.

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation er torsdag blevet enige om budgettet for kommunens økonomi i 2020.

Besparelser i daginstitutioner og på handicapområdet bliver rullet tilbage, men der tilføres dog ikke flere midler til områderne.

15 millioner kroner årligt de næste fire år bliver sat af til at forhindre nedskæringerne på handicapområdet, mens der investeres 51 millioner kroner hvert år i fire år for at videreføre de nuværende normeringer i vuggestuer og rulle planlagte besparelser tilbage. 

Der bliver dog ikke afsat millioner til flere pædagoger, som flere forældredemonstrationer har krævet i løbet af året, ligesom handicapområdet også må kigge langt efter et generelt løft, som socialborgmester Mia Nyegaard (RV) ellers gik ind til forhandlingerne med. 

"Det manglede bare"

I løbet af sommeren har TV 2 Lorry afdækket konsekvenserne af besparelser på socialområdet. Nogle handicappede skulle flytte fra deres botilbud, nogle ville miste støttetimer, ledsagere på ferier ville blive sparet væk, der ville komme færre ture ud af huset, færre dage i skole og beskæftigelse og pædagoger skulle spares væk. 

Overborgmester Frank Jensen er “glad for at kunne løfte velfærden til gavn for børnene”, ligesom han er tilfreds med, at besparelserne på handicapområdet bliver rullet tilbage.

- Det manglede også bare. Vi skal tage hånd om de svageste i Københavns Kommune, siger Frank Jensen (S) til TV 2 Lorry. 

Men der er ikke blevet tilført midler?

- Der er tilført 100 millioner samlet til socialområdet, men der er mange områder herunder, der presser sig på. Der er ikke plads til det hele i budgettet, siger Frank Jensen, der dog er glad for, at der blandt andet gives 25 millioner til en indsats mod børn i mistrivsel. 

Her kan du få et overblik over indholdet i aftalen:

Budget 2020

 • Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre.
 • Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti forlod forhandlingerne undervejs.
 • 15 millioner kroner bruges hvert år i fire år på at tilbagerulle planlagte besparelser på handicapområdet.
 • På socialområdet gives der også omkring 87 millioner kroner over fire år til at håndtere en stigning af underretninger om børn, samt 25 millioner kroner om året i fire år til bl.a. at forebygge anbringelser. 
 • Der kommer ikke flere pædagoger i vuggestuerne, men til gengæld er der sat 208 millioner kroner af til at anlægge og planlægge i alt 25 nye daginstitutionsgrupper à 12-22 børn bl.a. i Valby.
 • Der afsættes 233 millioner kroner til at anlægge 152 nye specialskolepladser på Østerbro og i Vanløse.
 • Over 800 millioner kroner bruges på en ny firesporet skole med svømmehal på Hannemanns Allé i Ørestad.
 • Der investeres 51 millioner kroner hvert år i fire år for at videreføre de nuværende normeringer i vuggestuer og rulle planlagte besparelser tilbage.
 • Specialområdet (børn med diagnoser) vokser og tilføres 135 millioner kroner hvert år i fire år, ligesom der afsættes 26 millioner kroner årligt til en handleplan på området.
 • Timeparkering gøres gratis for elbiler, og der afsættes penge til at give grønne taxaer en forlomme i taxakøen.
 • Der gives 100 millioner kroner til en ny cykelpakke. Der skal laves nye skoleveje og cykelstier.  Yderligere afsættes 37 millioner kroner til opgradering af to supercykelstier og til en ny cykelsti på Gadelandet i Husum.
 • 228 millioner kroner afsættes til almene boliger. Det kan omsættes til cirka 600 ungdomsboliger og ca. 600 familieboliger.

 

Kilde: Københavns Kommune, "Klima og Kernevelfærd"

Her skal pengene komme fra

 • Prisen sættes op for parkering af alle ’fossile’ biler, både timeparkering og beboerparkering, der stiger til 4.000 kroner for de mest forurenende biler. De fleste vil komme til at betale mellem 1000 og 2000 kroner. Det giver 50 millioner kroner om året.
 • Såkaldte smarte investeringer skal frigive midler til kernevelfærd. Der investeres samlet 457 millioner kroner i nye velfærdsløsninger og digitale services med det mål at gøre tingene smartere. Dertil er der samlede effektiviseringer for cirka 400 millioner kroner i 2020.  Det drejer sig blandt andet om administration, bedre indkøbsaftaler og digitale løsninger. Få et overblik over effektiviseringsforslagene her:
  • Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen.
  • Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen.
  • Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak.
  • Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø.
  • Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer
  • Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen.
  • NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti.
  • Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje.
  • Fælles materielstyring – Reduktion af materiel i Københavns Kommune.
  • Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler.
  • Optimering af klassedannelse.
  • Optimering af lokaleudlån i Kultur S.
  • Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker.
  • Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade.
  • Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade.
  • Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (investering).
  • Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
  • Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
  • Energibesparelser i Socialforvaltningen.
  • Nedlæggelse af eget gartneri.
  • Optimeret tømning af affaldskurve – Budgetanalysens fase 1.
  • Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1.
  • Samling af IT-projektledelse – Budgetanalysens fase 2.
  • Samling af IT-drift og systemejerskab – Budgetanalysens fase 2.
  • Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet – Budgetanalysens fase 2.
  • Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent.
  • Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder på Jobcenter København.

 

Kilde: Københavns Kommuen, "Klima og kernevelfærd"


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik