Beboere i Mjølnerparken får lov at fortsætte sag mod ministerium

Indenrigs- og Boligministeriet ønskede at få afvist sag, hvor det er sagsøgt af beboere fra Mjølnerparken.


Beboere fra Mjølnerparken i København, der mener, at de er blevet diskrimineret, får lov til at fortsætte sag mod Indenrigs- og Boligministeriet.

Det har Østre Landsret afgjort i en kendelse onsdag. Her afviser landsretten ministeriets krav om, at sagen skulle afvises i sin helhed.

Beboerne er repræsenteret af advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

- Kendelsen går ud på, at vi får lov at fortsætte sagen. Man mener, at mine klienter har tilstrækkelig retlig interesse til at føre en sag mod ministeriet, siger advokaten.

Kan komme for Højesteretten

Beboerne mener, at de er ofre for etnisk diskrimination, og at det er udviklingsplanen i ghettoloven fra 2018, som diskriminerer dem på baggrund af deres etnicitet.

Og kendelsen fra Østre Landsret baner vej for, at sagen kan fortsætte.

- I bund og grund betyder det, at vi kan få prøvet, om udviklingsplanen udsætter mine klienter og beboerne for diskrimination eller ikke. Og om beslutningen fra ministeriet om at godkende den medfører, at de bliver udsat for forskelsbehandling, siger Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

Ministeriet har en frist på 14 dage til at beslutte, om det vil have beslutningen afprøvet i Højesteret.

Et spørgsmål om fraflytning

I 2019 var der 15 områder, heriblandt Mjølnerparken, som blev defineret som en hård ghetto, hvilket betyder, at områderne skal reducere antallet af familieboliger med 40 procent.

Et område betegnes som et ghettoområde i stedet for et udsat boligområde, hvis mere end halvdelen af beboerne er indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande.

Beboernes advokat forklarer, at det overordnet set er et spørgsmål om, hvorvidt beboerne skal fraflytte deres boliger.

- Mere retligt er det, hvorvidt de her udviklingsplaner er lovlige. For andelen af ikkevestlige beboere er et afgørende kriterie i afgrænsningen af, om det er et hårdt ghettoområde, siger Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik