Frygt for fiskeflugt i grumset vand i forbindelse med Lynetteholm-arbejde

Arbejdet med at etablere Lynetteholm skaber grumset vand, og det får flere fiskearter til at flygte.

Fiskere, der plejer at hente deres fangst i området ved Refshaleøen og syd for Prøvestenen ud for Amager, skal måske indstille se på at se langt efter fisk i den kommende periode. 

For under en måned efter byggestart på Lynetteholmsprojektet registreres der nu grumset vand i området, og det kan få flere fiskearter til at søge væk. Og der vil gå flere år, før der igen hersker normale tilstande i de berørte områder.

I Københavns Kommune har SF-medlem af Borgerrepræsentationen Rasmus Steenberger spurgt kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, hvordan det ser ud med den aktuelle vandkvalitet, og hvad status på fiskebestandene er. 

Han motiverer selv sine spørgsmål med, at fiskerne på og omkring Prøvestenen til ham fortæller, at vandet er grumset og fiskene er forsvundet.

Hvis man er fisker i området - eller interesseret i den natur, der befinder sig under havoverfladen, så må forvaltningens svar være ganske nedslående. De bekræfter nemlig, at fiskene kan søge væk, og at der går flere år, før de vender tilbage.

"Der er siden den 5. januar 2022 blevet gravet i havbunden ud for den sydlige del af Prøvestenen i forbindelse med uddybning af sejlrenden i  Svælget. Siden den 15. januar 2022 er der også blevet gravet i havbunden ud for den sydøstlige del af Refshaleøen, for at forberede anlæg af Lynetteholms perimeter. Når der graves i havbunden, bliver vandet grumset, hvilket midlertidigt kan skræmme nogle fiskearter, for eksempel torsk og sild, væk fra havområderne i Københavns Kommune," lyder det i svaret til Rasmus Steenberger.

Problemet kommer til at strække sig over hele året. I vinterhalvåret graves der i sejlrenderne, og hele året må der fyldes sand på. Begge dele kan resultere i grumset vand.

"Både afgravning og tilbagefyld kan gøre vandet grumset, så  forstyrrelsen af fisk potentielt kan forekomme i perioder fordelt på hele  året, indtil anlæg af Lynetteholms ydre perimeter er færdig. Dette forventes at strække sig ind i 2025", hedder det i forvaltningens svar.

Frygt for tungmetaller

En af de bekymrede fiskere er John Hansen, der i årevis har fritidsfisket i området. Han siger, at han ikke personligt har bemærket, at fiskene er væk - men han kan se grums i vandet.

- Det er jo meget tidligt endnu, men det, der bekymrer mig,  er ikke anlægsarbejdet. Det er det, at de graver i bunden nu - og også når de går i gang med anden etape. Hvis man graver i bunden ud for Lynetten, så graver man i en bund, hvor der tidligere blev udledt spildevand direkte. Bunden der er fyldt med tungmetaller og andet skidt, og når man graver i det, så fordeles det over hele området - fra Lynetteholm og til Øresundsbroen. Det vil være noget klistret stads, som sætter sig på vegetation og muslinger, forklarer han.

Vil gå videre

Men i den implementeringsredegørelse, der er udarbejdet før projektstart, bliver der ifølge Københavns Kommune ikke stillet krav om, at der skal indføres afværgeforanstaltninger i forhold til grumset vand  og ej heller om overvågning af fiskebestandene.

Og det er ellers forhold, Rasmus Steenberger fra Københavns Borgerrepræsentation gerne ser mere overvågning af.

- Jeg vil gå videre og få undersøgt, hvad det er By og Havn monitorerer. Hvis de nu af egen drift kigger på fiskebestanden, så er det jo fint. Samtidig vil jeg via vores folk på Christiansborg høre, hvad Trafikstyrelsen og Kystdirektoratet, som har tilsynet med udgravningerne, siger SF´eren.

Rasmus Steenberger bor selv på Østamager og interesserer sig derfor ekstra  for sagen.

- Vi er jo et grønt, parti. Og selv om der skal være plads til byudvikling og nye borgere, så skal man gøre alt hvad man kan for at der er så lidt miljøbelastning som muligt, siger han.

Overvågning og kontrol

I By og Havn, der er bygherre på det enorme projekt, mener man dog ikke, at der bliver tale om grumset vand i en længere periode.

- Det er korrekt, at der kan være ophvirvlende havbundsmateriale, mens anlægsarbejderne for Lynetteholm står på, hvilket kan medføre, at fisk i graveperioden søger andre steder hen. Men vurderingen er, at fiskene vil vende tilbage igen, når graveperioden afsluttes 31. marts. Vi overvåger og kontrollerer, hvor meget der bliver hvirvlet op og hvordan det påvirker bundfauna og bundvegetation, som skal overholde fastlagte kriterier for miljømyndighederne, skriver kommunikationschef i By & Havn, Kristian Wederkinck i en mail til TV 2 Lorry.

Han tilføjer, at der graves sejlrender i alle havne i Danmark, men at der i netop Lynetteholms tilfælde foregår overvågning af både bundvegetation og fauna.
¨


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik