Oversigt

Seneste nyt

I dag begynder hovedforhandlingen om Amager Fælled

Torsdag klokken 9.30 påbegyndte en længe ventet retssag om slaget på Amager Fælled.

Det er den såkaldte hovedforhandling, hvor Københavns Byret skal afsige dom over byggeriet på Amager Fælled.

Sagen er anlagt af borgergruppen Amager Fælleds Venner og føres mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.

Sagens kerne er, hvorvidt en lokalplan og miljøvurdering af byggeriets indvirkning for området er gyldig eller ej.

Ifølge borgergruppen burde kommunen ikke sige ja til byggeriet, mens der stadig blev indsamlet materiale. 

Al byggeaktivitet på fælleden har været indstillet siden december sidste år, da byretten besluttede, at byggeriet ikke kunne fortsætte, før byrettens afgørelse ligger fast. 

Der er afsat tid til retsmøder 11. maj, 12. maj og 1. juni. 

Striden om Amager Fælled begyndte tilbage i 1994, da det blev politisk besluttet at dele af fælleden skulle sælges for at rejse penge til at opføre metroen. Få et overblik over hele forløbet her.