Kommune vil sænke farten til 30 kilometer i timen - men loven kan stikke en kæp i hjulet

Farten skal sænkes til 30 kilometer i timen i Københavns Indre By, men loven kan gøre det svært for politikerne.

Det omdiskuterede forslag om at sænke hastighedsgrænserne i Københavns Kommune kan risikere at køre fast i lovgivningsproblemer.

Det kræver nemlig noget særligt, før fartgrænsen lovmæssigt kan sænkes til 30 kilometer i timen, som er planen for dele af Indre By og andre strækninger i København.

I § 6, stk. 3 i bekendtgørelsen for hastighedsnedsættelser står der blandt andet:

- I tættere bebygget område kan en lavere hastighedsgrænse end den generelle fastsættes til 30 kilometer i timen eller derunder på opholds- og legeområder samt på veje i beboelsesområder uden gennemkørende trafik.

Der skal altså være tale om enten lege- og opholdsområder eller beboelsesveje uden gennemkørende trafik, før loven godkender en hastighedsnedsættelse til 30 kilometer i timen.

Videre i bekendtgørelsen står der:

- Hastighedsgrænsen kan endvidere fastsættes til 30 kilometer i timen eller derunder på veje, hvor ganske særlige vejforløb med særligt dårlige oversigtsforhold, snævre kurver eller smalle vognbaner gør det påkrævet af hensyn til fodgængere eller cyklister.

Med andre ord kræver det altså, at vejene er af en helt konkret karakter før, kommunen kan sætte fartgrænsen til 30 kilometer i timen.

Politi: Kravene til hastighedsnedsættelse opfyldes ikke

I sidste ende er det Københavns Politi, der skal godkende hastighedsnedsættelserne. 

De vil overfor TV 2 Lorry ikke kommentere lovgivningen vedrørende 30 kilometer i timen-zonerne, men skriver i en udtalelse til kommunen:

- Det er vores vurdering, at det ikke er hensigten i § 6, stk. 3, at større byområder generelt indrettes med strækninger eller zoner med 30 kilometer i timen, og at de fleste af vejene i de planlagte zoner med 30 kilometer i timen ikke er indrettet som lege- eller opholdsområde og at mange af vejstrækningerne i boligområderne har gennemkørende trafik.

De slutter vurderingen af med sætningen:

- Kravene i § 6, stk. 3 vurderes dermed ikke opfyldt.

Loven kan tolkes på flere måder

De lægger altså op til, at 30 kilometer i timen-zonen, som Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, ikke kan godkendes.

Men loven kan tolkes på forskellige måder. 

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen læser de nemlig lovgivningen anderledes.

- Der er lovgivning til at sætte farten ned til 30 kilometer i timen på visse typer af gader og veje, siger Henriette Hall-Andersen, der er områdechef i forvaltningen til TV 2 Lorry.

Men er der lovgivning til at sænke farten i hele zonen, som der bliver foreslået?

- Man kan jo se forskelligt på paragrafferne. Vi tolker det som om, det godt kan lade sig gøre, svarer hun.

Områdechefen oplyser, at kommunen har været i dialog med Københavns Politi, siden aftalen blev indgået, og at den dialog fortsætter for at afklare, hvad der skal ske med 30 kilometer i timen-zonen.

Politiet skriver, at lovens krav ikke er opfyldt. Hvad sker der, hvis de ikke godkender hastighedsnedsættelsen?

- Den dialog tager vi med politiet fremover, svarer områdechefen.

En lovændring på vej?

Det er ikke nyt for kommunen, at der er særlige krav, der skal opfyldes, før hastigheden kan sænkes.

I en afrapportering af analysen 'Reduktion af biltrafik og tung trafik i Indre By og brokvartererne' fra april 2021 skriver Teknik- og Miljøforvaltningen således om at sænke farten:

- Der tages forbehold for, at implementeringen af 30 kilometer i timen hastighedszone kan kræve en ændring i eksisterende lovgivning - en lovændring som pt. er i proces.

Men ifølge Henriette Hall-Andersen vil de først tage en snak med politiet.

Ønsker I en lovændring?

- Nu vil vi gerne have dialogen med politiet først, svarer hun.

Hvornår har i en afklaring på, om I kan sænke farten til 30 kilometer i timen?

- Vi kommer til at starte projektet udefra og arbejde os ind ad, og så kommer vi til at have en løbende dialog med politiet om 30 kilometer i timen-zonen, svarer hun.

Hvad kommer den her dialog til at gå ud på?

- Vi kommer til at snakke om, hvad der kan lade sig gøre, svarer hun.

Hvad gør I så, hvis I ikke får lov?

- Lad os nu lige se, hvordan det går med politiet i første omgang, svarer områdechefen.

Et rekordstort og omdiskuteret projekt

Tirsdag den 24. maj kom det ud, at Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår at sænke farten på de fleste københavnske veje med 10 kilometer i timen.

Det forslag blev mandag aften vedtaget, og dermed bliver de lavere fartgrænser indført frem mod 2025. 

Det er stadig uvist, hvad der kommer til at ske med 30 kilometer i timen-zonen i Indre By.

Siden nyheden om forslaget kom ud har projektet mødt modvind af flere forskere. De mener hverken, at projektet vil reducere udledningen af CO2, eller det vil gøre det mindre attraktivt at være bilist i København.

Dermed blev der sat spørgsmålstegn ved to af forvaltningens hovedargumenter bag projektet.

Nu hvor projektet er vedtaget, oplyser Henriette Hall-Andersen, at kommunen er klar til at sætte i gang.

- Vi går i arbejdstøjet med det samme, for der skal sættes rigtig mange skilte op, og så inviterer vi også politiet til kaffe, hvis det ikke allerede er sket, siger hun.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik