Politikere har i årevis fået guldkort til Tivoli: "Lyder ulovligt"

I modsætning til andre kommuner modtager kommunalpolitikere i København gratis et guldkort til Tivoli, der har en værdi af 1399 kroner. Det lyder ulovligt, lyder det fra professor i forvaltningsret med speciale i gaver og politikere.

Velkommen til Københavns Rådhus.

Her er en computer, telefon, et rejsekort - og et personligt guldkort, der giver dig og fire venner gratis adgang til Tivoli.

Det er startpakken, som folkevalgte i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation modtager, når de begynder deres politiske virke på rådhuset.

Men hvor computer, telefon og rejsekort gives af kommunen, så er guldkortet en gave fra Tivoli.

quote Udgangspunktet er, at det er ulovligt at modtage gaver, men der er få undtagelser

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet

Og selvom Københavns Kommune i udgangspunktet ikke tillader, at ansatte modtager gaver fra privatpersoner eller virksomheder, så er denne gave omvendt helt normal praksis for rådhusets politikere, der af og til behandler politiske sager vedrørende netop Tivoli. 

Nu vil Alternativet i Københavns Kommune have set nærmere på reglerne. 

- Det er ikke en formue værd at få tildelt et Tivolikort, men det er heller ikke ingenting. Hvordan skal vi forholde os til vores egen habilitet? Det vil vi gerne vide, siger Birgitte Kehler Holst, der er gruppeforperson for Alternativet i Borgerrpræsentationen.

Derfor har hun lavet en forespørgsel til overborgmester Sofie Hæstorp Andersen (S) om guldkortet fra Tivoli. 

- Vores hensigt er at skabe noget gennemsigtighed omkring det her.

TV 2 Kosmopol har talt med medlemmer fra Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre og SF, der alle bekræfter at have modtaget kortet.

- Vi fik alle sammen et i gave, da vi startede, så jeg har faktisk aldrig tænkt over det, siger Louise Theilade, der er gruppeformand for Venstre i Borgerrepræsentationen, til TV 2 Kosmopol.

Også Bente Møller, gruppeforperson i Enhedslisten, fortæller, at Enhedslistens gruppe har modtaget Tivolikort. 

- Det får alle medlemmer af BR (Borgerrepræsentationen, red.). Tror det historisk går langt tilbage, skriver hun i en sms til TV 2 Kosmopol.

Overborgmester har ikke svunget guldkortet

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) mener, at Alternativet genrejser en vigtig diskussion. 

I et skiftligt svar til TV 2 Kosmopol siger hun, at man som borgerrepræsentant generelt skal være tilbageholden med at modtage gaver. 

- Jeg mener, at der påhviler os et særligt ansvar for at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring de gaver, invitationer og andet, vi som politikere får tilsendt eller tilbudt i forbindelse med vores hverv. Af samme grund ligger de gaver, jeg modtager, også offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside, siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter: 

quote Og nej, jeg har ikke selv brugt det tilsendte Tivoli-kort

Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester, Soc.dem.

- Jeg kan ikke forbyde, at Tivoli sender årskort til Borgerrepræsentationens medlemmer. Reglerne for borgerrepræsentanterne er sådan, at det er det enkelte medlems ansvar at vurdere, om det er sagligt at modtage en invitation eller gave.

Overborgermesteren mener dog, at det er et vigtigt emne, som de i Borgerrepræsentationen løbende har fokus på. 

- Derfor vil jeg også sørge for, at det bliver drøftet på det næste møde i Gruppeforpersonskredsen. Og nej, jeg har ikke selv brugt det tilsendte Tivoli kort, siger Sophie Hæstorp Andersen i et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol.

Lyder ulovligt

At politikerne får et gratis guldkort kan meget vel være på kant med reglerne, lyder det fra Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.

- Det har jeg meget svært ved at se skulle være lovligt. Udgangspunktet er, at det er ulovligt at modtage gaver, men der er få undtagelser, siger Sten Bønsing til TV 2 Kosmopol.

Undtagelser kan eksempelvis være taknemmelighedsgaver, jubilæumsgaver, eller hvis man som kommunalpolitiker har holdt et oplæg og modtager en flaske vin som betaling eller tak for ulejligheden, lyder det fra professoren.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Får andre kommuner guldbelagte entrékort?

 • I Fredensborg fik byrådsmedlemmer for år tilbage fri adgang til Louisiana. Det gør de ikke længere. Kommunen har nemlig den politik, at de ikke må modtage gaver, billetter eller lignende i forbindelse med deres hverv som byrådspolitiker.

 • I Brøndby Kommune har de ingen politik på området, men ifølge kommunen har de heller ikke modtaget gaver af den karakter. 

 • Roskildes byrådsmedlemmer får årskort til Roskilde Badet, Roskilde Museum og Vikingeskibsmuseet. Det er dog uden ledsager. Derimod har kommunen takket nej til at modtage årskort fra Roskilde Idrætspark, hvor FC Roskilde har hjemme. 

  Kommunens byrådsmedlemmer bliver omvendt inviteret af Roskilde Festival til at deltage i forskellige faglige arrangementer, når festivalen afholdes. Deltagelsen ved de faglige arrangementer giver adgang til festivallen.

 • Lejre Kommune har ingen nedskrevet politik på gaveområdet fra kulturinstitutioner. Til TV 2 Kosmopol fortæller kommunen, at det ikke er relevant for en landsbykommune som deres.

 • Gribskov Kommune, der blandt andet rummer Musik i Lejet, er ikke bekendt med, at politikere i kommunen har fået tilbudt billetter til Musik i Lejet.

  Til TV 2 Kosmopol oplyser kommunen, at de vejleder deres byråd i kun at tage imod invitationer til arrangementer, hvis de har en såkaldt repræsentativ funktion til arrangementet. Her er der tale om deltagelse i arrangementer, hvor deltagelsen helt eller delvist tjener et formål som er udløst af hvervet som byrådsmedlem.

Fra Tivolis side bekræfter man, at man uddeler Tivolikort til blandt andet politikere.

- Tivoli har en lang tradition for årligt at tilbyde et antal Tivolikort til en række samarbejdspartnere, politikere, journalister samt venner af forlystelseshaven og andre, siger pressechef i Tivoli, Torben Plank.

Inhabilitet vurderes fra sag til sag

Ifølge Københavns Økonomiforvaltning har Københavns Kommune ikke indgået aftale med Tivoli om at uddele Tivolikort til medlemmer af Borgerrepræsentationen. 

Derudover har kommunen ikke oplysninger om, i hvilket omfang de enkelte medlemmer har modtaget et Tivolikort, og om de har gjort brug af det. 

Forvaltningen understreger dog, at spørgsmålet om hvorvidt en modtager af en gave bliver inhabil i sager, der omhandler den, der har givet gaven, er en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.

Forvaltningen oplyser desuden, at der i nyere tid ikke har været rejst tvivl om habilitet i forbindelse med behandling af sager, der vedrører Tivoli.

Har udnyttet kollegers guldkort

TV 2 Kosmopol har talt med en række medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation, der ikke ser noget problem i at bruge Tivolikortet, og som ikke mener, det skaber habilitetsproblemer i deres politiske virke.

- Jeg har aldrig overvejet at behandle Tivoli mere nænsomt på grund af det, så det vil ikke påvirke mine beslutninger. Men hvis Alternativet stiller spørgsmålstegn ved det, så er det da noget, vi skal tale om, siger Louise Theilade Thomsen (V).

Christopher Røhl fra Radikale Venstre har ikke selv aktiveret sit guldkort, men han er flere gange kommet ind i Tivoli på nogle af hans politiske kollegers guldkort.

Han mener, at det er vigtigt, at politikerne kommer ud og ser byen – heriblandt Tivoli:

- Vi får adgang til mange ting i kraft af Borgerrepræsentationen. Jeg mener, det er vigtigt, at vi som kommunalpolitikere kommer ud og ser byen og de initiativer, vi skal tage politisk stilling til, siger han til TV 2 Kosmopol.

Det argument køber professor i forvaltningsret Sten Bønsing dog ikke:

- Især ikke når man også kan invitere gæster med på kortet. Hvis man mener, det er arbejdsmæssigt begrundet, så kan Københavns Kommune købe billet til ham, siger Sten Bønsing.

(Artiklen fortsætter efter afstemningen.)

Tivoli modtager ikke kommunal støtte, men politikerne i Borgerrepræsentationen skal periodevis drøfte sager, hvor Tivoli er involveret.

Kommunalpolitikere har eksempelvis taget stilling til, at der kunne opsættes Pjerrot-symboler i fodgængeroverfeltet ved Vesterbrogade og Bernstorffsgade, ligesom de tager stilling til støjniveauet ved Tivolis musikarrangementer.

Tillidsproblemer

Men problemet er faktisk slet ikke, hvorvidt politikerne rent faktisk har problemer med habiliteten, når de modtager Tivolikortet.

- Reglerne om gaver er jo til for to grunde. Den ene er at, man skal undgå, at kommunalpolitikerne kan komme i gæld til Tivoli, når de skal tage beslutninger, siger Sten Bønsing.

Men langt vigtigere er det man kalder ”tillidshensynet”:

- Selv hvis man kan dokumentere, at der ikke er falske lodder i vægtskålen, når der skal tages beslutninger om Tivoli, så bare det, at der kan skabes mistanke til, at Tivoli har nemmere ved at få bevillinger, skaber et problem, siger Sten Bønsing.

Gaveregler

Pjecen ’God Adfærd i det offentlige’, der er udgivet af Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner, vejleder til hvordan ansatte i det offentlige kan agere, så tilliden til dem styrkes.

Her står der blandt andet, at en ansat bør undlade at tage imod gaver.

I et eksempel om deltagelse i kulturelle eksempler bruges dette eksempel:

”En række chefer i en myndighed modtager hver et årskort til en forlystelsespark fra en virksomhed, som de samarbejder med.”

Her rådes der til, at gaverne bør returneres.

 I Københavns Kommune er reglen også, at ansatte ikke må modtage gaver fra borgere eller virksomheder.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik