Socialdemokratiet trækker sig endeligt fra begrænsning af udeservering – nu er forslag stendødt

Udeserveringen i København skal alligevel ikke begrænses, mener overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S). Tværtimod støtter Socialdemokratiet nu at udvide rammerne for udeservering.

Et af de mest omdiskuterede forslag i København de seneste år lægges nu endegyldigt i graven.

Socialdemokratiets overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, siger til TV 2 Kosmopol, at partiet endegyldigt trækker støtten til forslaget om at begrænse udeservering i byen til klokken 22.

Hvad har fået jer til at skifte mening?

- Der er ikke én bestemt ting, der har fået os til at skifte mening. Men med baggrund i både høringsprocessen med københavnerdemokratiet og efter at have talt med både beboere og restauratører er vi nået frem til, at vi ikke ønsker at begrænse udeservering til klokken 22.

Hvorfor?

- København skal være en levende by, og på gode og lange sommeraftner giver det ikke mening at lukke byen ned klokken 22. Det vil ikke begrænse støjen, men bare sende den nogle andre steder hen. I stedet skal vi se på, hvordan vi optimerer regelsættet, så vi bedre kan håndhæve at få begrænset de få brodne kar, hvor udeservering generer naboerne, siger overborgmesteren.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) vil i stedet for begrænsede tidsrum for udeservering se på, hvordan man bedre kan håndhæve reglerne og sikre, at naboer ikke generes af larm og af, at borde og stole breder sig mere end det tilladte. (Arkivfoto).
Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) vil i stedet for begrænsede tidsrum for udeservering se på, hvordan man bedre kan håndhæve reglerne og sikre, at naboer ikke generes af larm og af, at borde og stole breder sig mere end det tilladte. (Arkivfoto).
Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Flertal væk – men SF og Konservative holder fast

Dermed er det flertal, der i sin tid besluttede at sende et forslag om netop dette i høring, nu pist borte.

For med Alternativets kovending tidligere på efteråret, står blot Konservative og SF alene tilbage og repræsenterer nu et mindretal på Rådhuset, der fortsat vil lukke for udeservering klokken 22 i store dele af byen.

- Folk skal kunne leve og bo i byen. Det er helt urimeligt, at folk, der har boet det samme sted i 20 år, måske får en vinbar som underbo hvor folk larmer til langt ud på natten. Vi er med på, at vi skal have en blandet by, men det handler om at finde en balance, siger Konservatives gruppeformand, Morten Melchiors, til TV 2 Kosmopol.

Hans parti foreslår, at der sammen udeserveringsstoppet klokken 22 indføres en dispensationsmulighed, så restaurationer skal søge om tilladelse til at holde udeserveringen kørende til klokken 24.

I en sms bekræfter SF’s udvalgsmedlem Astrid Aller, at partiet også fortsat støtter klokken 22-modellen.

Alt imens har Enhedslisten, Radikale Venstre og Venstre hele forløbet igennem været modstandere de tidligere lukketider og stemte således heller ikke for at sende det oprindelige forslag i høring.

Spørg Os - Formular

_

Nu vil Socialdemokratiet have endnu mere udeservering

Torsdag tager politikerne på Rådhuset hul på fornyede diskussioner om, hvordan reglerne for udeservering i det københavnske natteliv fremover skal være.

Det sker, når Teknik- og Miljøudvalget og senere Økonomiudvalget samt selve Borgerrepræsentationen skal lægge sig fast på en model for de kommende år.

Her kommer kommunens forvaltningsapparat med flere forskellige løsningsmuligheder, herunder at man eksempelvis begrænser udeservering til klokken 22 i de tættest befolkede områder søndag til torsdag, mens resten af byen som nu kan fortsætte til klokken 24.

(Artiklen fortsætter efter boksen.)

Forvaltningens forslag til ny model for udeservering:

3-årige frem for 1-årige tilladelser:
Det skal give forvaltningen bedre mulighed for at sanktionere restauratører, der ikke overholder reglerne. Ved gentagende overtrædelser vil forvaltningen i sidste ende kunne inddrage en tilladelse til udeservering.  

Lokalt differentierede åbningstider:
I hovedreglen vil forvaltningen give tilladelse til at have udeservering til kl. 24.00 alle dage. Sådan er det også i dag. Men forvaltningen foreslår at lave differentierede åbningstider søndag til torsdag, så steder, hvor der er mange udeserveringssteder i dag vil skulle lukke allerede kl. 22.00 søndag til torsdag

I andre områder vil der derimod i en forsøgsperiode i sommerhalvåret kunne gives tilladelse til at have udeservering helt til kl. 02.00 – det gælder områder i byen, hvor der ikke er tæt udeservering i dag, hvor der er længere til beboelse, og det sker efter en undersøgelse fra forvaltningen og anbefaling fra lokaludvalgene. I Metropolzonen, Kødbyen og i Nyhavn vil der kunne gives tilladelse til udeservering alle dage til kl. 02.00. Sådan er det også i dag.

Genindførsel af gebyr for udeservering og øget håndhævelse:
Det betyder, at restauratøren skal betale for at reservere en del af det offentlige rum til udeservering. Det skal bl.a. finansiere et øget tilsyn med udeserveringer.

Øget fremkommelighed:
Det betyder, at det fremover ikke vil være muligt at have udeservering på smalle fortove, det skal sikre, at mennesker med bevægelsesudfordringer og barnevogne kan færdes i byen. Konkret betyder det, at der skal friholdes minimum 0,8 meter til færdsel på fortovene i byen.

Opmærkning:
Forvaltningen har kørt et forsøg med tydelig opmærkning af udeserveringsarealet ved restaurationer enkelte steder i byen. Det skulle skabe bevidsthed blandt gæster om, hvor langt man kan trække en stol eller et bord ud på fortovet, så gangarealet ikke blev blokeret. Hvis administrationsgrundlaget

Kilde: Københavns Kommune

Men i stedet for at støtte det forslag bakker Socialdemokratiet nu op om en hel anden løsningsmodel, nemlig at man faktisk udbreder udeservering endnu mere i København.

Det skal blandt andet ske ved, at man giver udeserveringstilladelser til flere restaurationer i eksempelvis Brønshøj, Bispebjerg eller det sydlige Amager, forklarer overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Ved at gøre flere af byens andre pladser attraktive med udeservering kan vi fordele noget af bylivet ud på flere dele af byen, hvilket så kan tage noget af presset af Indre By og brokvartererne. Samtidig kan det være med til at skabe endnu flere bydele, som er attraktive at tage til, siger hun.

Overborgmesteren tilføjer, at hendes parti også vil lægge vægt på at få vedtaget regler, der i højere grad gør, at kommunen kan slå ned på de steder, der ikke overholder reglerne.

Det skal blandt andet ske ved hjælp af genindførsel af et gebyr, der pålægges restauranter med udeservering, som kommunen så kan bruge til at ansætte kontrolpersonale, som kan håndhæve, at restaurationerne både overholder tidsrummet for udeservering og det areal, de har til dette.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Københavns Kommune har tidligere kørt forsøg med grønne prikker i gadebilledet, der markerer, hvor restauranternes grænse for udeservering går til.
Københavns Kommune har tidligere kørt forsøg med grønne prikker i gadebilledet, der markerer, hvor restauranternes grænse for udeservering går til.
Foto: Kasper Blomgren/TV 2 Kosmopol

Dødfødt forslag

Det oprindelige forslag om at begrænse udeservering til klokken 22 blev båret af et snævert flertal bestående af netop Socialdemokratiet sammen med SF, Konservative og Alternativet.

Men allerede kort tid efter, at flertallet havde vedtaget at sende forslaget i en borgerhøring, begyndte to af partierne at vakle i støtten.

Både Alternativet og Socialdemokratiet sendte således ordførere i byen for at tilkendegive, at det altså alligevel ikke støtter det forsalg, de ellers selv havde sendt i høring. I stedet for at støtte forslaget, støttede de ”bare” at sende forslaget i høring, måtte man forstå.

Dermed lignede udeserveringsbegrænsningen allerede i forsommeren en dødssejler i en sådan grad, at de politiske kommentatorer Noa Redington og Pia Allerslev begge var klar til at lægge forslaget i graven.

- De har jo fået kolde fødder og ondt i maven. Det er kommet fuldstændig bag på dem, at forslaget har fået så massiv kritik, så nu skal man ud at tage afstand, sagde Noa Redington, der er politisk kommentator hos TV 2 og Politiken, til TV 2 Kosmopol i starten af juni.

- Det meget smalle flertal her troede, at de stod med en vindersag, og at der var bifald og billige point at høste, blandt andet fra beboerne i Indre By, fordi de kom med en løsning. Socialdemokratiet og Alternativet er blevet overraskede over den modstand, der har været. Det er tydeligt at se, vurderede den tidligere V-fagborgmester Pia Allerslev.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik