Kommuner har fået svar på PFOS-prøver i Mølleåen: Fraråder at spise fisk fra området

Det tyder på, at kilden til PFOS-forureningen i Mølleå-systemet kan findes i Furesøen og Lyngby Sø, da de højeste værdier af det giftige stof er fundet her.

Fire kommuner i Nordsjælland omkring Mølleåen og de tilhørende søer har siden november haft travlt med at kortlægge forureningsudbredelsen i åen og søerne efter fund af stoffet PFOS.

I december måned iværksatte kommunerne Furesø, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gladsaxe en tværkommunal arbejdsgruppe, som foretog målinger en række forskellige steder i Mølleåsystemet.

Nu er der kommet svar på prøverne.

Alle analyserede vandprøver overskrider de gældende kvalitetskrav for søer og vandløb med for højt indhold af PFOS. Derfor fraråder kommunerne fortsat at spise fisk, der er fanget i Mølleåen og søerne opstrøms.

Det skriver Lyngby-Taarbæk Kommune på sin hjemmeside.

Kilde til forurening i store søer

Koncentrationen af PFOS i vandet er i alle tilfælde blevet målt til under 30 nanogram per liter. Mængden af forureningen er dog højere end grænseværdien for vand til fiskeri på 9 nanogram per liter.

Derfor er kommunerne nu i kontakt med Fødevarestyrelsen med henblik på at foretage PFOS-analyser af fisk fra området, mens skiltene, der siden slutningen af november måned har frarådet fiskeri i Mølleåen, opretholdes.

Samtidig gør målingerne ikke kommunerne klogere på den konkrete kilde til PFOS i søerne og Mølleåen, men:

- Resultaterne indikerer dog, at der muligvis findes en kilde til Furesøen og Lyngby Sø, da der her findes de største værdier på 13-29 nanogram per liter. Dette vil kommunerne nu undersøge nærmere, og de indledende analyser er et vigtigt skridt på vejen for at opspore kilden til fluorstofferne i vandløbet, skriver kommunen.

Selv påpeger kommaerne, at disse værdier er væsentligt lavere end mængderne, der sidste år blev målt ved en brandøvelsesplads nær Korsør. Her fandt man koncentrationer på 34.000 nanogram per liter.

Giftigt for mennesker

Sagen om PFOS-forureningen i Mølleåsystemet begyndte at rulle i november måned, da Region Hovedstaden orienterede kommunerne om, at der var konstateret mængder af giftstoffet i Mølleåen, som overskrider grænseværdien.

PFAS er en fællesbetegnelse, der dækker over en række forskellige stoffer PFOS og PFOA. Og på Miljøministeriets hjemmeside skriver de sådan her om stofferne:

"PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt."

Derudover skriver ministeriet:

"PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande."

Skadelige fluor-stoffer fundet i vandet i 8 Lorry-kommuner

I begyndelse af oktober viste nye tal fra Danske Vandværker, at der var fundet PFAS-stoffer i 65 vandboringer i hele landet. 36 af dem - og dermed over halvdelen - var fordelt på otte kommuner i TV 2 Lorrys område.

Det drejede sig om kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj, Egedal, Brøndby, Dragør, København, Tårnby og Frederikssund.

- Det er farligt for mennesker. Men det er ikke akut giftigt. Men man skal holde øje med, hvor meget, der bliver ophobet i kroppen over længere tid. Og så skal man finde ud af, hvor det kommer fra, så man kan gribe ind, udtalte Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet.

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik