Politiet i nødråb: Vi bruger flere og flere ressourcer på psykisk syge

Det er kun gået én vej de seneste år. Politiet bruger vedvarende flere ressourcer på at håndtere psykisk syge, som ryger ind og ud af det psykiatriske system.

Politiet rykkede massivt ud, da en 22-årig psykisk syg mand den 3. juli skød på tilfældige mennesker i indkøbscenteret Fields.

quote Jeg har en klar opfattelse af, at psykiatrien fejler i forhold til denne her patientgruppe, som burde være velbehandlet

Michael Bergmann Møller, Næstformand, Politiforbundet

Men det er langtfra et særsyn, at politiet må rykke ud og håndtere psykisk syge.

Over hele landet må politikredsene bruge flere ressourcer, på at hjælpe med at tvangsindlægge og tvangsmedicinere mennesker med ondt i sjælen.

- Det er der ikke nogen tvivl om. Det er et område i klar vækst, siger Linjechef i Midt- og Vestsjællands Politi, Michael Flemming Rasmussen til TV 2 Lorry.

Og samme oplevelse har de i Københavns Politi.

- Det fylder mere og mere i vores daglige opgave-portefølje. Særligt i vores beredskab, hvor patruljerne responderer på 114 og 112. Her oplever vi jo flere og flere opkald, som handler om, at vi skal ud og håndtere psykisk syge, siger ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi, Peter Dahl.

Antallet af tvangsindlæggelser stiger

TV 2 Lorry har søgt aktindsigt hos Rigspolitiet og fået tal for hvor tit politiet må rykke ud og hjælpe med at få tvangsindlagt psykisk syge. Altså det der hedder, at få folk indlagt på "røde papirer", fordi de enten er til fare for dem selv eller andre.

Og tallene viser, at det nærmest kun er gået én vej. 

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I 2009 bistod politiet i landets politikredse med 2.948 tvangsindlæggelser. Det tal er steget støt hen over årene. Og i 2021 ramte tallet 4.950. 

Udviklingen ser umiddelbart ud til at fortsætte i 2022, hvor der for første gang er over 3.000 tvangsindlæggelser i perioden januar til juli.

Ifølge Politiforbundet er det ikke kun antallet af tvangsindlæggelser, som er steget. Generelt bruger politiet mere tid på psykisk syge.

- Udviklingen har været opadgående de seneste mange år. Så vi vurderer, at vi i øjeblikket bruger omkring 20 procent af tiden i vores patruljebiler på at håndtere psykisk syge. Det er alt fra en stakkels psykisk sårbar, som går rundt på gaden, råber og skaber utryghed, til hjemløse der ligger og sover til ulempe i en opgang, siger næstformanden for Politiforbundet, Michael Bergmann Møller.

Psykiatrien fejler

Politiforbundet har følgende forklaring på, hvorfor psykisk syge i langt højere grad end tidligere lægger beslag på politiets ressourcer.

- Jeg har en klar opfattelse af, at psykiatrien fejler i forhold til denne her patientgruppe, som burde være velbehandlet, så de kan få et værdigt liv og ikke være til fare for andre mennesker. Men det vi desværre ser er, at når vi afleverer en psykisk syg på en psykiatrisk skadestue, så er det ikke ualmindeligt, at vi ser personen dagen efter, fordi han så er blevet udskrevet igen, siger Michael Bergmann Møller til TV 2 Lorry. 

Og den forklaring bakkes op af Landsforeningen for psykisk sundhed, SIND.

- Vi oplever, at det er rigtig svært for psykisk sårbare, at få den rette hjælp. Så nogle gange ender det med, at de her mennesker bliver så desperate, så det ender med at være politiet, som rykker ud, fremfor at de får dén hjælp, som de har brug for i psykiatrien eller ude i kommunerne, siger SINDs formand Mia Kristina Hansen.

Ifølge Politiforbundet skal det psykiatriske system enten blive bedre til at hjælpe de psykisk syge, eller også skal politiet have tilført flere ressourcer til at håndtere den stigende udfordring med psykisk syge.

- Politiet skal have flere ressourcer. For vi har alt for mange opgaver, som vi løser på et utilfredstillende niveau i øjeblikket, siger Politiforbundets næstformand, Michael Bergmann Møller.

 

   


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik