12 borgmestre og region i fælles kamp: Farten skal ned i store dele af hovedstadsområdet

12 borgmestre og Region Hovedstaden henvender sig nu til regeringen i håb om at få vedtaget gennemgribende hastighedsnedsættelser på indfaldsvejene til København.

12 borgmestre og en regionsrådsformand går nu til angreb på det gamle mundheld om, at "tid er penge". 

For i jagten på korte transporttider og effektive vejforbindelser er vi nu kommet dertil, at alt for mange lider voldsomt under belastningen fra trafikstøj på de tæt trafikerede motorveje og tilstødende vejforbindelser, der præger store dele af Københavns omegn. Derfor bør hastigheden sættes markant ned.

Sådan lyder hovedbudskabet fra regionsrådsformanden i Region Hovedstaden og de 12 borgmestre i et brev, der netop er landet hos fem ministre - nemlig klimaministeren, transportministeren, miljøministeren og sundhedsministeren samt ministeren for landdistrikter (som også er kirkeminister og minister for nordisk samarbejde).


- Vi ved, at de motorvejsstrækninger, vi har, er de mest befærdede i Danmark. Her i Høje-Taastrup har vi Holbækmotorvejen, som for 12 år siden blev udvidet til otte spor, og så har vi Køge Bugt Motorvejen, der løber mellem Albertslund og Høje-Taastrup. Jeg ved fra grundejerforeninger i for eksempel Fløng, at huse kan være nærmest usælgelige, når de ligger op ad Holbækmotorvejen. Og over de seneste år er trafikken øget markant, mens bilerne bliver tungere, siger Kurt Scheelsbeck (K), der er fungerende borgmester i Høje-Taastrup til TV 2 Kosmopol.

Derfor foreslår han sammen med 11 borgmesterkolleger, at farten på motorvejene omkring København skal ned fra 110 km/t til bare 80. Og samtidig skal omkringliggende veje have en maksimalhastighed på 50 km/t.

Men så skal folk bruge længere tid på vejene?

- Det har jo altid været god latin, at øget fremkommelighed er en samfundsmæssig gevinst. Men hvis vi vejer det op imod, at tusindvis af folk lider af stress og har forringet livskvalitet på grund af støj, så må hensynet til dem, der har de største gener, veje tungest, mener Kurt Scheelsbeck.

12 kommuner og en region i kamp for stilhed

De 12 kommuner og Region Hovedstaden, som står bag henvendelsen til ministrene har sammen med partnerskabet Gate 21 dannet netværket Silent City, hvor de arbejder for en begrænsning af trafikstøj. Netværket arbejder på flere fronter mod trafikstøjen, hvor det både handler om politisk påvirkning, meningsdannelse og forskning.

Ud over Region Hovedstaden så er de 12 kommuner i Silent City-netværket:

Albertslund

Brøndby

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Hvidovre

Høje-Taastrup

Ishøj

Køge

Lyngby-Taarbæk

Solrød

Vallensbæk

De 12 kommuner og Region Hovedstaden har hos det rådgivende ingeniørfirma MOE fået udarbejdet en analyse af konsekvenserne, hvis hastigheden bliver sat ned.

Og analysen lægger ikke skjul på, at hvis borgmestrene får det, som de gerne vil - så skal et meget stort antal mennesker bruge længere tid på at komme frem. Lidt længere tid.

MOE har regnet sig frem til, at hvis motorvejshastigheden sænkes til 80 km/t, så skal bilisterne tilsammen bruge 10 millioner flere timer på transport på et år - det svarer til, at den enkelte bilist får en forøget rejsetid på mellem halvandet og tre minutter.

Hvis man derudover så også sætter hastigheden på omkringliggende veje ned til 50 km/t, så tabes der i alt 14 millioner timer om året - og det svarer til, at den enkelte bilist skal regne med en ekstra køretid på mellem halvandet og fire minutter. Til gengæld slipper tusinder af mennesker for en konstant støjplage.

Ifølge analysen kan op til 27.000 boliger fjernes fra kategorien "støjplagede boliger", mens yderligere 3.900 slipper for prædikatet "stærkt støjplagede boliger".

Samlet vil beboerne i over 100.000 boliger opleve mindre støj. Endelig spares miljøet for udledning af mellem 88.000 og 90.000 tons CO2 årligt.

Supplement til støjvolde

En af de andre kommuner i netværket er Gladsaxe. I en pressemeddelelse om henvendelsen til ministrene siger borgmester Trine Græse (S):

- Jeg er positivt overrasket over, hvor stor en effekt det vil have at sænke hastigheden på både motorveje og vores egne veje. Det tyder på, at vi her har et godt supplement til støjvolde og andre fysiske tiltag. Vi skal naturligvis se grundigt på både fordele og ulemper, men når vi tager de positive konsekvenser i betragtning, ikke alene for de berørte beboere, men også de positive klima- og sundhedsmæssige effekter ved mindre trængsel og overflytning fra bil til andre transportmidler, så håber vi, at gevinsten for samfundet som helhed vil give anledning til at overveje tiltaget på ny.

Hendes kollega i Vallensbæk, Henrik Rasmussen (K) , siger i samme pressemeddelelse:

- Nogle af vores borgere lever efterhånden med så stor støjbelastning, at de dårligt nok kan opholde sig på deres udearealer. De har måske købt hus, før støjen var så stor en belastning, og for dem vil det betyde en verden til forskel i deres dagligdag. Men trafikstøjen er også et fælles anliggende, som alene i Region Hovedstaden koster samfundet flere milliarder kroner årligt på grund af de negative samfundskonsekvenser.

Voldsomt stigende trafik

Og udviklingen i trafikbelastningen viser, at der kan være god grund til at gribe ind. I hvert fald er trafikmængden vokset enormt - og der er kun udsigt til yderligere stigninger.

Siden 1990 er trafikken på motorvejene, ifølge borgmestrenes opråb, steget med 300 procent. Frem til 2030 forventes trafikken at stige med yderligere 2,1 procent årligt. Og  Region Hovedstaden har tilbage i 2018 beregnet, at de årlige omkostninger - i form af for eksempel sygdom - løber op i 2,4 milliarder kroner om året.

Så bag borgmestrenes brev til ministrene i regeringen ligger der nok et ønske om at omformulere mundheldet om, at tid er penge - til støj er penge.

- Vi har oplevet, at skiftende transportministre har hørt på og set på forholdene. Vi har et møde på vej hos os i Høje-Taastrup, hvor den nye transportminister kommer på besøg. Han skal have input til, hvad vi har af prioriteter - og der får han naturligvis også denne sag præsenteret, siger fungerende borgmester i Høje-Taastrup, Kurt Scheelsbeck.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik