Forskere forsøgte at måle smitte gennem spildevandet – resultatet er opsigtsvækkende

En gruppe forskere på Statens Serum Institut har fundet ud af, at spildevandsanalyser og PCR-tests under covid-19-epidemien overordnet gav det samme billede af smitte i befolkningen.

Det er nok de færreste, der har meget godt at sige om Covid-19-epidemien, der lagde gader og stræder øde hen, lukkede barer og restauranter og kom med alvorlige senfølger for nogle af dem, der blev smittet af SARS-virussen.

Men nu får de, der tror på, at glasset, det altså er halvt fyldt, endnu et argument for, at der kan komme gode ting ud af en global epidemi.

For på Statens Serum Institut har et hold forskere fundet ud af, at de analyser, man tog af spildevandet under coronaepidemien, gav et lige så retvisende billede af smitten i befolkningen, som de mange PCR-tests, der blev foretaget.

Det kan blandt andet lade sig gøre, fordi man kan spore coronavirus i afføring. 

Faktisk kunne spildevandsanalyserne bruges til at forudsige tallene for den ugentlige incidens i befolkningen. 

Ifølge manden bag er det en nyhed med et stort potentiale.   

- Lige nu er det en metode, der kan måle, hvor meget coronavirus der er i samfundet. Hvis det går, som vi håber, kan vi fremover også bruge det til andre sygdomme. Og så vil det være et supplerende redskab til at følge smitte i samfundet. Vi håber naturligvis, det kan udvikles til noget mere, siger sektionsleder Steen Ethelberg til TV 2 Kosmopol. 

Incidenstal - hvad er det, det er?

  • Incidens er antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode.

  • Målet bruges enten som en incidensrate (nye sygdomstilfælde pr. tidsenhed) eller som en kumuleret incidens (den andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden).

Kilde: Vidensportalen på det sociale område

Derfor er det smart

For første gang begyndte man under coronaepidemien at tage analyser af spildevandet i brug med henblik på at overvåge sygdommen i Danmark. 

Hidtil har man været i tvivl om, hvor nøjagtigt et billede spildevandsanalysen gav af den samlede smitteandel i befolkningen. 

Men forskerne har nu i detaljer analyseret vandprøver fra efteråret 2021 til sommeren 2022  og sammenlignet med resultaterne fra PCR-tests af borgere i test-centrene.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det amerikanske tidsskrift, Emerging Infectious Diseases.

quote - Der er ikke nogen, der er kede af, at man bruger spildevand til noget.

Steen Ethelberg, sektionsleder, Statens Serum Institut.

Analysen har nu vist, at vandprøverne fra kloakkerne gav et lige så retvisende billede af, hvor mange danskere der var smittet med coronavirus, som PCR-tests gjorde. 

Spildevandsovervågningen fungerer altså og kan anvendes i praksis til at følge smitten i befolkningen, mener Steen Ethelberg. 

- PCR-testene var selvfølgelig vigtige, fordi de viste præcis, hvem der var smittede, og spildevandet giver kun det samlede billede. Til gengæld er det en relativt billig metode, og man behøver ikke involvere borgerne ved at tage prøver fra dem, siger Steen Ethelberg., siger sektionsleder ved Statens Serum Institut, Steen Ethelberg. 

Starten på et europæisk samarbejde 

Sektionsleder Steen Ethelberg og kollegaerne på Statens Serum Institut skal nu lede et stort vidensdelingsprojekt, hvor næsten alle EU-lande deltager. 

Med finansiel støtte fra EU-kommissionen skal de danske forskere i fællesskab med eksperter fra andre lande udveksle viden og erfaringer. 

Der er lande, hvor man har brugt metoden i længere tid for eksempel Finland, Holland og Østrig, som Danmark kan lære meget af. 

En vigtig opgave, EU-kommissionen gerne vil have løst, bliver at udvikle metoden yderligere, så man kan undersøge for flere sygdomme samtidig og ikke kun for coronavirus.

Man håber at kunne få et samlet overblik over andelen af borgere i Europa, der bliver smittede med en hel række forskellige sygdomme. 

Og holde øje med om nye sygdomme er på vej ind i EU-landene.

- Det er for tidligt at spekulere i, hvilke andre sygdomme metoden vil virke særligt godt på. Og det er noget af det, som vi i fællesskab skal finde ud af, siger han.

Hvorfor så alle de PCR-tests med vatpinde i halsen?

”Selvom spildevandsanalyser giver et godt billede af smittens overordnede udvikling i befolkningen, skal det samtidig huskes, at PCR-test af borgere under epidemien havde mange formål. De viste, hvem der skulle gå i karantæne, og man kunne bruge dem til bl.a. smitteopsporing og analyser af virusvarianter og vacciner. Test af borgerne var derfor af flere grunde vigtige at lave, og de ville ikke have kunne været erstattet af spildevandsanalyser”, udtaler sektionsleder Steen Ethelberg til Statens Serum Instituts presseafdeling.

Ultimativt mål 

På trods af, at der stadig ligger en del arbejde foran Steen Ethelberg og hans hold, er han glad for, at de nu er nået så langt, og han glæder sig til at tage hul på det europæiske arbejdsfællesskab. 

Selvom det ligger en del år ud i fremtiden, så har forskeren fra Statens Serum Institut et håb om, at perspektiverne i spildevandsmålingerne kan komme til at gøre en væsentlig forskel i samfund, der ikke har de samme muligheder for at teste borgerne enkeltvis. 

- Det er en drøm at få metoden bredt ud til de dele af verden, hvori man vil have stor gavn af at se smitteniveauet i befolkningen uden at have de samme PCR-testfaciliteter, vi havde her i Danmark, siger Steen Ethelberg. 

- Det er en drøm at få metoden bredt ud til de dele af verden, hvor man har meget svage sundhedssystemer. Dér ville man kunne bruge analyser af spildevand til at se smitteniveauet for en række infektionssygdomme i befolkningerne. Især steder, hvor man kun har meget begrænsede faciliteter til at teste befolkningen, siger Steen Ethelberg. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik