Opioidbehandling: Sundhedsminister indskærper for kommuner, at de skal hjælpe børn og unge

I en mail til samtlige kommuner indskærper Sundhedsministeriet, at kommunerne er forpligtede til at tilbyde behandling for misbrug af opioider.

I en kontant tone har Sundhedsministeriet netop skrevet til samtlige kommuner med en kraftig påmindelse om, at de skal tilbyde behandling til børn og unge med et opioidmisbrug. Selv kalder ministeriet sit opråb for et hyrdebrev.  

Den kraftige påmindelse sker efter, at TV 2 Kosmopol har afdækket den mangelfulde hjælp til netop den type behandling. I den forbindelse udtalte sundhedsminister Sophie Løhde (V) til TV 2 Kosmopol, "at jeg derfor nu vil skrive til samtlige kommuner for at gøre det helt klart, at jeg forventer, at de lever op til deres forpligtelse."

Og det er det, sundhedsministeren netop har gjort. I brevet står der blandt andet:

"På den baggrund og i lyset af, at der tilsyneladende er uklarhed om, hvad der gælder med hensyn til behandling af opioidmisbrug blandt børn og unge, skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet gøre opmærksom på sundhedslovens § 142."

I følge den lovparagraf skal kommunerne tilbyde behandling. Og i mailen understreger sundhedsministeriet, "..at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling." 

Ministeriet pointerer samtidig, at det skal ske uanset borgerens alder. 

Spørg Os - Formular

_

Ministeren: "Stærkt bekymrende"

Greve Kommune var én af de kommuner i hovedstadsregionen, der havde massive problemer med unge og opioidmisbrug.

Her står man stadig uden hjælpende tilbud, oplyser Christina Ekmann, der er misbrugsbehandler hos ungemisbrugscenteret Omega i Greve.

- Vi har haft flere under 18 år, som ikke har kunnet få den rette lægehjælp. Og vi har desværre haft en masse unge, som vi jo har måttet sige til: ”Vi kan ikke hjælpe jer”. Så mange af de misbrugere, vi har haft kontakt med, har forladt os igen, fordi vi ikke kan hjælpe dem, fortæller Christina Ekmann.

Det er blandt andet Christina Ekmanns udtalelser, der får ministeren til at reagere.

Situationen med unge og opioidmisbrug er "stærkt bekymrende", står der i mailen fra sundhedsministeren. Og hun skriver utvetydigt: "Ministeriet har derfor en klar forventning om, at kommunerne lever op til deres forpligtelse til at tilbyde substitutionsbehandling til de børn og unge med opioidmisbrug, som har behov for behandlingen."

Det fremgår også, at hvis kommunen ikke selv kan udbyde behandlingen, må de enten gå sammen med en anden kommune eller finde en privat udbyder, der kan tage opgaven. Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik