Vurderingsstyrelsen åbner nu for at få ændret "meget skæve vurderinger"

Mange danskere har undret sig over, hvordan deres grund kan være mere værd end grunden og boligen tilsammen.

I en pressemeddelelse skriver Vurderingsstyrelsen, at de nu åbner for muligheden for at få ændret meget skæve foreløbige vurderinger.

Det sker, efter at Vurderingsstyrelsen mandag aften offentliggjorde millionvis af danskeres ejendomsvurderinger, hvor flere danskere oplevede voldsomt høje vurderinger.

- Der vil være situationer, hvor de vil afvige markant fra de endelige vurderinger. Derfor er der givet adgang til, at boligejere i helt særlige tilfælde kan få rettet deres foreløbige vurdering, skriver Vurderingsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Det har ellers ikke været muligt at klage over sin ejendomsvurdering, fordi der er tale om såkaldte "foreløbige vurderinger".

- Det helt klare udgangspunkt er, at den foreløbige vurdering står fast. Men der kan være helt særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier, siger Vurderingsstyrelsens underdirektør Claus F. Houmann.

Grunden er mere værd

En ejendomsvurdering består af to dele: Ejendomsværdiskat samt grundskylden. Grundskylden er den rene værdi af grunden, mens ejendomsværdiskatten dækker over både grunden og boligen.

I en række tilfælde har danskere dog oplevet, at grunden er blevet vurderet langt over værdien af grunden samt boligen.

Det gælder blandt Tobias Nørbo, der bor i Hillerød. Hans offentlige vurdering lød på 8,5 millioner kroner, mens værdien af hans grund blev opgjort til over 12 millioner.

Bestormet af læsere

Claus F. Houmann, der er underdirektør i Vurderingsstyrelsen var i går med i TV 2's livechat, hvor læsere kunne stille spørgsmål til deres ejendomsvurdering.

Mange af spørgsmålene gik på, hvorfor grundværdien for nogle boligejere er større end ejendomsværdien.

Til det spørgsmål forklarede underdirektøren, at en af de centrale årsager er, at Vurderingsstyrelsen baserer deres vurderinger på, hvordan grunden er bedst økonomisk udnyttet – og ikke nødvendigvis, hvordan du selv har udnyttet grunden.

- Det betyder for eksempel, at hvis der kan være et større hus, end der er, så skal vi tage højde for det i grundværdien. Hvis der kan bygges flere etager, eller hvis man kan udstykke, skal vi også tage højde for det. Det er det, vi har gjort her i de foreløbige vurderinger, lød det tirsdag fra Claus F. Houmann.

Kriterierne for at ændre vurderingen

Styrelsen oplyser i pressemeddelelsen, at boligejere eksempelvis kan få rettet deres vurdering, hvis ”resultatet af allerede afgjorte klagesager ikke er medtaget i den foreløbige vurdering”.

Derudover kan det være tilfældet, hvis boligen står overfor et umiddelbart salg.

Styrelsen skriver desuden, at de i helt særlige tilfælde har mulighed for at tage de foreløbige vurderinger op til revision af egen drift, hvis der er markante fejl i beregningen.

I boksen herunder kan du læse om Vurderingsstyrelsen øvrige muligheder for at få ændret din ejendomsvurdering

Hvad er mulighederne for at få ændret din vurdering?

Køb og salg
Hvis det i forbindelse med salg viser sig, at den handelspris, som fx en ejendomsmægler forventer at kunne sælge ejendommen til, afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 pct., kan ejer rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen og anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris.

Det samme gælder for en køber, der køber ejendommen til en pris, der afviger mere end 20 pct. fra den foreløbige vurdering. Her har køberen ret til at få ændret den foreløbige vurdering til den pris, som ejendommen rent faktisk er handlet til.

Nybyg, ombygning og andre større ændringer
Hvis en boligejer for eksempel har lavet en ny bygning eller en ombygning, som har øget eller sænket ejendommens værdi, vil det i nogle tilfælde ikke været indregnet i den foreløbige vurdering. I sådan et tilfælde har boligejeren mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er blevet ændret i et omfang, så den almindeligvis ville blive omvurderet.

Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering
Hvis en boligejer kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering – og der ikke allerede er taget højde for det i den foreløbige vurdering – så kan den foreløbige vurdering blive ændret.

Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans
Hvis en boligejer kan dokumentere, at en højere instans har fastsat boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022, så kan den foreløbige vurdering blive ændret. En højere instans kan for eksempel være et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol.

Kilde: Vurderingsstyrelsen


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik